logo T-Systems Czech Republic a.s.

T-Systems pomáhá postiženým povodní

Společnost T-Systems a její zaměstnanci pomáhají postiženým povodněmi. Konkrétně finanční podporou pro ZOO Praha a Domov Sue Ryder, materiální a dobrovolnickou pomocí zaměstnanců při likvidaci škod a IT vybavením pro Diakonii ČCE.

Kdo rychle dává, dvakrát dává. Tímto příslovím se řídila společnost T-Systems a než by čekala, až opadne voda a lidé postižení záplavami začnou počítat výši škod na majetku, pomohla těm nejpostiženějším.

Na povodňové konto pražské ZOO a domov pro seniory Sue Ryder odeslala dvě shodné částky ve výši 25 tisíc Kč. Část daru ve výši deset tisíc je určena k nákupu materiálního vybavení na likvidaci škod. Kromě finanční pomoci se společnost rovněž zavázala, že v obou těchto veřejně prospěšných institucích se její zaměstnanci zapojí formou dobrovolnické pomoci při pracích na odstraňování následků živelné pohromy.

Domov Sue Ryder - povodně - 2.6. 2013

"Velmi děkujeme našim dlouholetým partnerům a kolegům z T-Systems. Rychlá pomoc - dobrá pomoc, navíc vstřícnost a ochota - to jsou atributy vpravdě kvalitního partnerství," tak reagoval na pomoc ing. Vít Kahle z oddělení marketingu ZOO Praha.

Pro ulehčení evidence škod a lepší organizaci pomoci vyčlení společnost T-Systems také IT techniku, kterou poskytne za symbolickou jednu korunu neziskové organizaci Diakonie ČCE - Středisko křesťanské humanitární pomoci.

Společnost T-Systems se trvale věnuje podpoře komunit ve svém okolí. Jako společensky odpovědná firma se zapojuje do nejrůznějších environmentálních, sociálních i ekonomických projektů napříč celou Českou republikou.

Další články k tématům - pomoc - zaměstnanci

Článek T-Systems Czech Republic a.s. ze dne 5. června 2013 - středa

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.