logo Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Výsledky jednání řádné valné hromady

Řádná valná hromada akcionářů společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se uskutečnila dne 21. dubna 2008 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní zhruba 71 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší správní orgán společnosti Telefónica O2 Czech Republic schválil řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2007 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě uzávěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti a byly ověřeny auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2007 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 10 386 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 11 894 mil. Kč.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena představenstvem. Jedna ze změn se týká tvorby a využívání rezervního fondu. Na základě této změny schválila valná hromada převedení částky 6 441 798 tis. Kč z emisního ážia do rezervního fondu.

Valná hromada schválila návrh představenstva na výplatu dividendy. Tento návrh vycházel z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti. Zároveň je v souladu s investiční strategií směřovat investice do růstových oblastí (vysokorychlostní připojení k internetu, mobilní segment, služby pro korporátní zákazníky a investice na Slovensku). Návrh je založen na záměru představenstva nezadržovat přebytečnou hotovost a vyplatit ji akcionářům. Akcionáři schválili výplatu dividend z části zisku za rok 2007 ve výši 9 662 697 tis. Kč a z části rezervního fondu, kterou společnost může použít podle svého uvážení ve výši 6 441 798 tis. Kč, tj. celkem 16 104 495 tis. Kč. To představuje dividendu ve výši 50 Kč na akcii před zdaněním. Jako rozhodný den pro výplatu dividendy bylo určeno 17. září 2008, dividenda bude splatná 8. října 2008. Představenstvo společnosti očekává, že pokračující silná tvorba hotovostních toků v roce 2008 umožní společnosti financovat výplatu dividendy z vlastních zdrojů.

Valná hromada schválila změnu pravidel pro odměňování členů představenstva a odměňování členů dozorčí rady. Změna se týká způsobu stanovování odměn členů těchto orgánů. Schválením nového znění pravidel jsou členové rozděleni do tří kategorií - řadový člen orgánu, místopředseda a předseda. Valná hromada rozhodla o výši odměny pro každou kategorii. Změna pravidel bude platná od druhého pololetí letošního roku. Pro první pololetí valná hromada odsouhlasila celkovou sumu odměn pro členy představenstva a pro členy dozorčí rady ve výši poloviny ročních částek platných pro rok 2007.

Valná hromada potvrdila volbou Mariu Pilar López Álvarez ve funkci členky dozorčí rady, do níž byla kooptována dne 26. července 2007 a obsadila volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Catherine Jane Keers; Viveka Deva ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 25. října 2007 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Sohaila Qadriho; a Jaimeho Smithe Basterry ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 21. února 2008 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Petera Antonyho Erskina.

Dále valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady Antonia Botase Baňuela, který tak obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Julia Estebana Linarese Lópeze, jenž rezignoval na svou funkci na dopoledním zasedání dozorčí rady konaném dne 21. dubna 2008. Stručné životopisy Pilar López, výkonné ředitelky pro finance společnosti Telefónica O2 Europe plc., Viveka Deva, výkonného ředitele pro provoz ve společnosti Telefónica O2 Europe plc., Jaimeho Smithe Basterry, generálního ředitele společnosti O2 Germany GmbH, a Antonia Botase Baňuela, výkonného ředitele pro rozvoj produktů & řízení značky ve společnosti O2 Germany GmbH & Co. OHG, jsou přílohou této tiskové zprávy.

Valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a všemi členy dozorčí rady. Důvodem tohoto kroku byla technická změna konstrukce výše peněžní náhrady poskytované společností jako protiplnění za převzetí závazku nekonkurence po skončení výkonu funkce člena dozorčí rady a jeho odchodu mimo skupinu Telefónica, která vyplynula ze změny pravidel odměňování členů dozorčí rady.

Článek Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 22. dubna 2008 - úterý

Další články od Telefónica O2 Czech Republic a.s.

O2 testuje novou velkoobchodní nabídku ADSL služeb

Telefónica O2 Business Solutions

O2 představila svou vizi v oblasti bezpečnosti dětí na internetu

Telefónica O2 dodá nové call centrum pro ČSOB

Balíček výhod 02 pro živnostníky a drobné podnikatele

O2 Internet 16 M zlevňuje

O2 TV stále za 1 Kč měsíčně

O2 bude partnerem českého předsednictví EU

Mobilní tarify O2 NEON s 50 % slevou

Vánoční balíček 1188 GOLF

O2 rozšiřuje vánoční nabídku

Novinky v O2 E-shopu

O2 nabízí Microsoft Office 2007 za 390 Kč

Virtuální koulovačka na vánočním webu O2

O2 TV za 1 Kč měsíčně na 1 rok

O2 spouští portál pro mobilní telefony

O2 Počítačové řešení je IT produktem roku

O2 Grantový poradce pomáhá získat podporu z EU

Soutěž Telefónica O2 o 100 nových vozů BMW

O2 rozdává vánoční dárkové poukazy

Emporia Life

Ocenění od Ministerstva zdravotnictví pro O2

Volební místa propojí Telefónica O2

1188 GOLF

O2 Internet ADSL 8Mb za 500Kč měsíčně

Vánoce u O2 začínají SMS nadílkou

Telefónica O2 na stupni vítězů

Telefónica O2 a Huawei zahajují spolupráci na rozšíření pokrytí sítě 3G

S O2 TV jsou televizory LG až o třetinu levnější

O2 nabízí exkluzivně telefon agenta 007

Telefónica O2 získala prestižní ocenění za dlouhodobý přínos v boji proti šikaně na českých školách

Telefónica O2 zajistí komunikaci pro VZP

Telefónica O2 opět zve na Struny podzimu

O2 Internet Konfigurátor nainstaluje ADSL téměř sám

O2 Managed Desktop

Doporučte svým známým O2 TV a získejte HBO na rok za korunu

I nový školní rok bude [:kůl:]

MF Divadlo 20 % sleva na vstupenky od O2

O2 pokračuje ve snižování cen za roamingové služby

ADSL internet čtyřnásobně zrychluje

O2 zve na NHL

Telefónica O2 zahájila prodej iPhone 3G

Telefónica O2 významně rozšíří pokrytí 3G technologií

Sportovní přenosy z Pekingu 2008 kdykoliv a v nejvyšší možné kvalitě

O2 TV už má více než 100 000 zákazníků

iPhone 3G od O2 v prodeji již 22. srpna

K O2TV přes Mall.cz lze výhodně získat LCD

Telefónica O2 má již 600 000 zákazníků vysokorychlostního internetu

Více zábavy a nové technologie

Obliba nových tarifů od O2 roste, počet zákazníků překročil hranici 100 000