logo tesena s.r.o.

Jak se z malé firmy stala středně velká a jaké výzvy v oblasti hodnot to přináší

tesena už má něco za sebou a je potřeba si uvědomit a ujasnit, kdo je tou společností, co jako firma potřebuje a co chce. S tím souvisí i otázky z oblastí smýšlení a hodnotové orientace.

"První rok, dva byla tesena malou firmou, což mělo řadu výhod. Velikost, respektive malost firmy určovala, že mnohé věci byly na jednom člověku, případně nějak rozprostřené mezi další členy. Zároveň bylo však skvělé to, že jsme byli v neustálém a blízkém kontaktu. Tato intenzita umožňovala věci pořádně vysvětlit, častokrát dokonce osobně a předávat je přímo z člověka na člověka. Při pomalém růstu bylo možné poslání a přístup rychle a snadno pochopit, nevznikaly zbytečné šumy. Určitým způsobem jsme to v té době vnímali i jako konkurenční výhodu," říká Marcel Veselka, Managing Director společnosti tesena.

Postupem času se společnost dostala do fáze, že byla potřeba začít řešit softskillové potřeby. Zatímco odbornost je možné nasát z knih, to co nás identifikuje se neskrývá v nich, ale v hodnotách, jako je například přístupu k práci s lidmi - kolegy i zákazníky.

Tyto hodnoty se zrcadlí v mnoha praktických aktivitách - rozvoji lidí, zapojení se do komunity, snaze jinak pracovat se zákazníky, apod. a objevují se více či méně formálně i v různých firemních materiálech.

Pro rychlou a efektivní vnější i vnitřní komunikaci firmy pak bylo nutné vytvořit nějakou hodnotovou strukturu.

Práce začala na jednom půldenním workshopu, kde jsme se snažili si vybavit co nejvíce úspěchů (osobních nebo firemních) a současně se podívat za horizont s představou o společnosti v roce 2050.

Všechny výstupy se sdružili do několika podobných bloků:

Následovala ještě další brainstormingová setkání a diskuse v širším týmu. Několikrát jsme oslovili více kolegy, aby textovou a grafickou podobu připomínkovali. Zároveň jsme nepřímo testovali, zda je pro ně znázornění uchopitelné a po několika iteracích jsme se dostali ke kýženému výsledku.

Cílem společnosti je mít identitu jasnou, tedy takovou, aby každý současný či budoucí zaměstnanec byl schopen jí snadno porozumět. A proces to není vůbec lehký.

Věříme, že právě ve spolupráci s týmem, který jí rozumí, ztotožňuje se s ní a chce ji následovat, to dotáhneme ještě mnohem dál.

Další články k tématům - hodnoty - práce - rozvoj - workshop - zaměstnanci - Marcel Veselka

Článek tesena s.r.o. ze dne 13. června 2018 - středa

Další články od tesena s.r.o.

Nabídka zaměstnání tesena s.r.o.