logo Trade FIDES a.s.

Trade FIDES zabezpečil stálou expozici Národní galerie ve Schwarzenberském paláci

Trade FIDES, a.s., přední poskytovatel řešení a služeb v oblasti bezpečnostních systémů, dodal komplexní elektronické zabezpečení pro nově otevřenou stálou expozici Sbírky starého umění Národní galerie v Praze "Baroko v Čechách" ve Schwarzenberském paláci.

V rekonstruovaném paláci, kde je vystaveno na 160 sochařských exponátů a 280 ukázek pozdně renesančního a barokního malířství, nainstalovala společnost Trade FIDES elektronický zabezpečovací systém chránící nejen prostory paláce, ale rovněž jednotlivé vystavené exponáty. Takto jsou exponáty chráněny před nedovolenou manipulací i v době, kdy místnostmi prochází návštěvníci expozice. Pro případ požáru jsou exponáty a také návštěvníci chráněni elektrickým požárním systémem s propojením na systém pro vyhlášení evakuace. Prostory paláce jsou monitorovány kamerovým systémem.

Všechny uvedené systémy jsou napojeny na pult centralizované ochrany LATIS, vyvinutý společností Trade FIDES, jehož prostřednictvím má Národní galerie propojeny další systémy ochrany ve svých ostatních objektech. LATIS umožňuje centrální monitoring a řízení bezpečnostních systémů na více lokalitách.

"Je nám ctí, že jsme mohli svým dílem přispět ke zpřístupnění nádherných barokních děl vzniklých na historickém teritoriu zemí Koruny české široké veřejnosti v reprezentativním prostoru Schwarzenberského paláce. V tomto smyslu považujeme zabezpečení nové stálé expozice Národní galerie za naši velmi prestižní zakázku," uvedl Ing. Miroslav Řiháček, generální ředitel Trade FIDES.

Článek Trade FIDES a.s. ze dne 16. dubna 2008 - středa

Další články od Trade FIDES a.s.

Trade FIDES zabezpečil stálou expozici Národní galerie ve Schwarzenberském paláci

Dubajský veletrh INTERSEC Middle East s účastí české společnosti Trade FIDES