logo UNIS COMPUTERS, a.s.

Lokalizace pacientů a zdravotnického vybavení v bezdrátové WiFi síti

Společnost UNIS COMPUTERS navrhla a implementoval moderní WiFi síť, která v kombinaci se speciálně upravenými tablety a notebooky umožňuje lékařům a sestrám mobilní a trvalý přístup ke zdravotní dokumentaci pacienta.

"Jsme jedním z prvních, kdo využívá internet věci - lokalizaci pomocí WiFi sítě. Jedná se o monitorování a lokalizaci pacientů a přístrojů. Lokalizace pacientů zvyšuje bezpečnost pacienta a jeho pohybu v areálu nemocnice. Pacienti mají na ruce lokalizační náramek a stisknutím velkého tlačítka si můžou kdykoliv přivolat pomoc. Zdravotní sestra na centrální konzoli ihned vidí, na jakém pokoji nebo v jakém místě areálu nemocnice se pacient nachází. Lokalizace přístrojů pak hlavně využíváme pro sledování pohybu důležitých přístrojů a proti zcizení a neoprávněnému používání," říká Eva Konečná, vedoucí Oddělení informatiky Masarykova onkologického ústavu.

Projekt WiFi sítě získal, i díky vzájemné spolupráci s firmou UNIS COMPUTERS, prestižní mezinárodní ocenění jako evropský projekt roku společnosti Cisco Systems v kategorii "Inovativní přístup k využití bezdrátových technologií".

Jednou z preferovaných značek v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) je rodina produktů Cisco, která je z pohledu networkingu důležitá. Hlavně vzájemná kompatibilita jednotlivých celků, které jsou provozovány v počítačové síti. Cisco Systems nabízí komplexní řešení
pro síťovou infrastrukturu a komunikaci ústavu.

Předmětem samotného projektu "Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů" je pokrytí dvou vybraných pavilonů (Masarykova a Švejdova) bezdrátovou technologií WiFi a vybavení nemocnice přenosnými počítači, tzv. Tablet PC, uzpůsobenými pro využití v lékařském prostředí.

Kombinací WiFi a Tablet PC získají lékaři a sestry mobilní a nepřerušovaný přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta, která se tak virtuálně přenese až k jeho lůžku. Tato možnost usnadní lékařům přístup ke všem výsledkům, snímkům a diagnózám nemocného, takže ji uvítají hlavně při vizitách, ale i při provádění výkonů či vyšetření. Navíc se tak omezuje chybovost způsobená přepisováním papírových záznamů a uspoří se čas, který může zdravotnický personál věnovat pacientovi.

Druhou část projektu představuje nástroj pro lokalizaci jak pacientů, tak i přenosných přístrojů v rámci MOÚ. Zvýší se tak jednak bezpečnost pacienta, jednak i zabezpečení přístrojů proti zcizení či neoprávněnému používání. Lokalizační nástroj funguje na bázi RFID technologie. Majetek nemocnice se označí čipy, pacienti obdrží náramek se zabudovaným čipem, který bude mít ještě další funkce, například rychlé přivolání pomoci a lokalizace v případě potřeby.

Tento projekt zrychluje procesy příjmu pacienta a navyšuje průchozí kapacitu zdravotnického zařízení, vede k efektivnější práci sester a lékařů, a tudíž k účelnějšímu využívání nejen lidských zdrojů, ale i zdravotnických prostředků.

Článek UNIS COMPUTERS, a.s. ze dne 21. září 2017 - čtvrtek

Další články od UNIS COMPUTERS, a.s.

Nabídka zaměstnání UNIS COMPUTERS, a.s.
M-Files - Document Management System