logo Universal Robots A/S

Kolaborativní robotika jako základ spolupráce robotů a lidí

Podle výroční zprávy World Robotics Report došlo během let 2013 - 2017 k růstu globálního prodeje průmyslových robotů o 114%. Do roku 2021 by měl trh růst průměrně o 14% ročně - zejména v automobilovém a kovozpracujícím průmyslu a elektrotechnice. Poptávka po kolaborativních robotech přitom roste napříč všemi klíčovými sektory.

Letošní zpráva World Robotics Report, která byla publikována Mezinárodní federací pro robotiku (International Federation of Robotics - IFR) zdůrazňuje řadu inovativních technologií, jako je například spolupráce člověka se strojem nebo snadné programování, která umožňují zlepšit produktivitu výroby a rozšířit portfolio robotických aplikací.

Společnost Universal Robots uvedla na trhu koncept kolaborativní robotiky, která je základem spolupráce člověka a stroje namísto pouhého nahrazení člověka robotem. Stejně tak je integrální součástí technologií Universal Robots koncept snadného programování robotického pracoviště, jež je jedním z důvodů vedoucí pozice UR na dnešním trhu.

"V celé střední a východní Evropě včetně České republiky jsme dnes svědky dramatického růstu poptávky po kolaborativních robotech. Růst registrujeme napříč všemi klíčovými sektory, ale co je zejména potěšující, je enormní růst zájmu o využívaní výhod lehkých, flexibilních kolaborativních robotů ze strany malých a středních podniků (SMB). I malé firmy tak dnes díky tomu využívají v praxi výhod automatizace a posilují svou konkurenceschopnost na lokálních i globálních trzích, a to zejména díky zvyšovaní efektivity, produktivity, kvality a finančních přínosů z důvodu rychle návratnosti investice. A v neposlední řadě jim roboty pomáhají eliminovat negativní dopad nedostatku pracovních sil," říká Slavoj Musílek, generální ředitel Universal Robots v regionu CEE.

Mezi 5 největších trhů se řadí Čína, Japonsko, Jižní Korea, USA a Německo, které dohromady reprezentují 73% celkových globálních dodávek robotů v roce 2017.

V České republice došlo v roce 2017 ke 47% nárůstu prodaných průmyslových robotů na téměř 2900, přičemž hustota se zvýšila na 119 robotů na 10000 pracovníků.

Článek Universal Robots A/S ze dne 4. prosince 2018 - úterý

Další články od Universal Robots A/S