logo Úřad pro ochranu osobních údajů

Nevyžádaný telemarketing - prevence a obrana

Telemarketingová volání se snaží oslovit nové, stávající, nebo bývalé zákazníky pro zakoupení produktů nebo služeb, případně je účelem hovoru snaha získat marketingově cenné informace. Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu a jak mu předcházet?

Následující doporučení ÚOOÚ se týkají nevyžádaných marketingových hovorů, které jsou uskutečňovány bez vazby na předchozí vztah mezi volaným a volajícím.

V případě, že vám volá s telemarketingovou nabídkou obchodník, u něhož jste nakupovali nebo využili službu, není takové jednání a priori porušením GDPR. V takovém případě můžete rovnou vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Jak zabránit nevyžádanému telemarketingu

Stávající zákon o elektronických komunikacích nevyžádaný telemarketing výslovně nezakazuje, ale s využitím ustanovení tohoto zákona jej lze výrazně omezit. Možností je postupovat dle ustanovení § 95 a 96 tohoto zákona, podle kterých je možné zaznamenat ke kontaktu účastníka uvedenému ve veřejném seznamu, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.

Nerespektování této vůle účastníka je přestupkem. Účastníci zapsaní do veřejného telefonního seznamu s poznámkou zákazu marketingového volání se mohou obracet s oznámením o porušení zákona přímo na Český telekomunikační úřad. Zápis do veřejného seznamu bezplatně účastníkům zajistí telefonní operátor.

Jestliže není vaše telefonní číslo ve veřejném telefonním seznamu označeno zákazem marketingových volání, může být kontaktováno.

Vyjádření ČTÚ k problematice nevyžádaných volání:

K aktivní ochraně před nevyžádaným telemarketingem lze využít i možnosti chytrého telefonu a využívat aplikace sloužící k blokování nevyžádaných marketingových hovorů. Jde například o aplikaci typu Nevolejte.cz - Stop Otravům!

Vedle technické možnosti blokace některých příchozích hovorů ve svém mobilním telefonu má volaný účastník možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele.

Ustanovení § 5b tohoto zákona a násl. Příloha 2, písm. c) definuje agresivní obchodní praktiky (pokud podnikatel opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků na dálku, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy).

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu a jak mu předcházet:

Jak podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

V případě, že od volajícího obdržíte nedostatečnou odpověď, o které se budete domnívat, že obsahuje nepravdivé, neúplné či nepřesné vysvětlení, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ve stížnosti musíte vždy prokazatelně doložit, že vaše žádost či námitka správci byla odeslána, popř. doložit komunikaci.

Aby se Úřad pro ochranu osobních údajů mohl důvodnou stížností zabývat, je dále vždy nutné kromě telefonního čísla volajícího také přesné datum a čas volání.

Článek Úřad pro ochranu osobních údajů ze dne 14. února 2019 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Nabídka zaměstnání Úřad pro ochranu osobních údajů