logo Úřad pro ochranu osobních údajů

Reakce ÚOOÚ na podnět dTestu ke shromažďování dat o poloze uživatelů

Podnět zdůrazňuje, že Google jedná při zpracování osobních údajů netransparentně - v důsledku toho vznikají dále pochybnosti o zákonnosti daného zpracování a o plnění dalších povinností stanovených správci obecným nařízením GDPR.

Podle podnětu dTestu sbírá společnost Google data o poloze svých uživatelů zejména prostřednictvím dvou nástrojů, a to pomocí služby "Historie polohy" a "Aktivity na webu a v aplikacích".

Tento podnět je založen na průzkumu publikovaném norskou spotřebitelskou organizací Forbrukerrådet. V návaznosti na výsledky tohoto výzkumu spotřebitelské organizace v několika členských státech Evropské unie a v Norsku podaly v zastoupení konkrétního subjektu údajů podnět s obdobným obsahem.

S ohledem na pravidla stanovená v obecném nařízení pro postup dozorových úřadů při přeshraničním zpracování osobních údajů a vzhledem ke skutečnosti, že hlavní provozovna společnosti Google v Evropské unii má být od 22. 1. 2019 umístěna v Irsku, Úřad ve shodě s ostatními dozorovými úřady o podnětu informoval irský dozorový úřad (Data Protection Commissioner). Ten by měl být totiž od výše uvedeného data pro tato zpracování společnosti Google vedoucím dozorovým úřadem.

Vzhledem k druhu a rozsahu daného zpracování budou v pozici dotčeného dozorového úřadu zřejmě dozorové úřady všech členských států.

Ačkoli rozhodnutí v této věci je primárně v působnosti vedoucího dozorového úřadu, pro přijetí rozhodnutí je nutné dosáhnout konsenzu mezi vedoucím dozorovým úřadem a všemi dotčenými dozorovými úřady.

Úřad se v pozici dotčeného dozorového úřadu bude na řešení věci v rámci procedur, které obecné nařízení stanoví, aktivně podílet.

Další články k tématům - Forbrukerradet - GDPR - Google - poloha - průzkum - spotřebitel

Článek Úřad pro ochranu osobních údajů ze dne 21. ledna 2019 - pondělí

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Nabídka zaměstnání Úřad pro ochranu osobních údajů