logo Úřad pro ochranu osobních údajů

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal tiskovou konferenci u příležitosti Dne ochrany osobních údajů. Dne 28.1. 1981 byl Radou Evropy otevřen k podpisu první právně závazný dokument týkající se ochrany osobních údajů – Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.

Pro Českou republiku nabyla tato tzv. "Úmluva 108" účinnosti dne 1. listopadu 2001. Úřad u této příležitosti vyhlašuje za spolupráce Sdružení SOS dětských vesniček třetí ročník soutěže pro děti a mládež "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat !" Práce dětí a mladých lidí z předcházejících dvou ročníků jsou dostupné na uoou.cz v rubrice Pro mládež. Třetím rokem letos také pokračuje program v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditovaný MŠMT). První ze seminářů proběhne 5. února 2009 v prostorách Úřadu.

Den ochrany osobních údajů 2009 připomíná také filmová projekce ve Francouzském institutu, jemuž Úřad vděčí za spolupráci, obdobně jako České televizi, která zapůjčila český filmový příspěvek, jímž chceme připomenout, že soukromí není zdaleka vždy a všude hodnotou samozřejmou. Úřad touto cestou předjímá také jednání o ochraně osobních údajů, která proběhnou mezi francouzskou a českou stranou – následnickými zeměmi v předsednictví EU.

Předseda Úřadu RNDr. Igor Němec považuje Den ochrany osobních údajů za vhodnou příležitost k tomu, aby upozornil, že chápání ochrany osobních údajů jakožto výrazu respektu k základnímu lidskému právu na ochranu soukromí má v České republice stále značné rezervy. Úřad se stále setkává s případy nedostatečného zohlednění ochrany osobních údajů při přijímání některých právních norem. Přitom složitým situacím, jež proto následně nastávají, by většinou bylo možné předcházet - ať už skutečně jen prostým respektováním ochrany osobních údajů, nebo seriózním zohledněním připomínek Úřadu v rámci legislativního procesu, či náležitým využíváním konzultační povinnosti, kterou ve věci ochrany osobních údajů Úřadu ukládá zákon o ochraně osobních údajů.

Jako konkrétní příklady z poslední doby lze uvést mediálně velmi sledované případy :

Z nových úkolů :

Další články k tématům - EU - ochrany - osobních - údajů - úřad - Igor Němec

Článek Úřad pro ochranu osobních údajů ze dne 29. ledna 2009 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů