logo Vema,a.s.

Efektivní zdravotní péče s podporou HRIS Vema

Zvyšování úrovně péče ve zdravotnictví je dnes těžko realizovatelné bez podpory informačních systémů, které jsou nutné k zajištění chodu celé řady agend - účetnictví, personalistika apod. Jaké jsou zkušenosti s HRIS Vema v Masarykvě onkologickém ústavu Brno?

Informační systém pro řízení lidských zdrojů musí odpovídat provozním požadavkům zdravotnického zařízení a speciálním potřebám jednotlivých oddělení a pracovníků. Vyžadují tedy buď mnoho zakázkových úprav, nebo oborových a procesních řešení, která jsou již zapracovaná do standardu systému. Ty mají samozřejmě k dispozici jen ti dodavatelé, kteří se dlouhodobě a systematicky zabývají IS/ICT v daném odvětví, jimž je v našem případě zdravotnictví.

Spolupráce Vema s Onkologickým ústavem v Brně byla zahájena již před deseti lety, kdy ústav pociťoval nedostatky při zpracování mezd a personalistiky. Narůstal počet zaměstnanců a bylo třeba se poohlédnout po profesionálním řešení v této oblasti, které by dostačovalo jak z hlediska výkonnosti, bezpečnosti a funkčnosti, tak i z hlediska zapracovávání legislativních změn.

K nejdůležitějším kritériím patřila dlouhodobá existence společnosti na trhu, její schopnost zajistit podporu svých produktů do budoucna a široké spektrum referencí, které je jedním z předpokladů, že se dodavatelské společnosti podaří udržet krok s trendy v dynamicky se rozvíjejícím oboru IS/ICT.

Onkologický ústav zpočátku využíval dvě základní aplikace PAM (Pracovníci a mzdy) a PER (Personalistika), které v organizaci používali personalisté a mzdové účetní. Postupně se systém rozrostl o STM (Systematizace), ELD (Elektronické listy důchodového pojištění), DCH (Docházka) a CAF (Zaměstnanecké výhody).

K některým datům z vyjmenovaných aplikací lze přistupovat z Personálního portálu, využijí je tedy především zaměstnanci pro získání personálního přehledu o své osobě nebo vedoucí zaměstnanci, chtějí-li získat údaje o svých podřízených.

S HRIS pracují zaměstnanci, kteří přistupují pouze do Personálního portálu v roli "zaměstnanec". Přibližně 7 % všech uživatelů pak tvoří zaměstnanci, kteří přistupují do Personálního portálu v roli "vedoucí". Mzdové účetní, personalistky a několik málo dalších zaměstnanců pracujících na technických a administrativních pozicích pak přistupuje i do datového editoru aplikací Vema.

Některým z těchto uživatelů je vytvořeno zúžení souborů v určitých aplikacích za účelem omezení přístupu. Personalistky mají naopak přístup do většiny částí systému. V nejbližší době bude docházet k přerozdělení kompetencí pro správu systému. Doposud se o tuto záležitost starají dva pracovníci, kteří přistupují ke všem částem HRIS a provádějí jejich administraci.

Mimo HRIS používá Masarykův onkologický ústav již od roku 1995 nemocniční informační systém, který podléhá neustálému vývoji a parametrizaci jednotlivých agend. Dále je to informační systém pro řízení lékárenské agendy, ekonomiky organizace, automatizace obchodních a řídících procesů, plánování směn a systém pro evidenci grantů. Vlastní HRIS je vybudován na platformě Vema V3, která využívá architektury založené na aplikačním serveru a technologii tenkého klienta.

Vema V3 také podporuje více možností, jak dosáhnout konverze dat mezi jinými systémy, takže řešení převodu dat není tolik náročné. O napojování jednotlivých systémů na HRIS se rozhodovalo podle časové míry náročnosti ručního pořizování dat a také podle požadavku na aktuálnost a jednotnost dat. Vema samozřejmě poskytuje kontinuální podporu při provádění úprav v HRIS, odstraňování problémů nebo zpracování nově zadávaných požadavků uživatele.

HRIS Vema má přívětivé a intuitivní uživatelské prostředí s celkovou ergonomii personálního portálu a efektivní prací s velkým množstvím dat. Se soubory všech aplikací lze pracovat na základě stejných postupů.

Řešení od společnosti Vema umožňuje ukládat do databáze a interpretovat téměř libovolná data, která souvisí se životním cyklem zaměstnance. HRIS Vema ušetří mnoho času a pracovních nákladů jak jednotlivým zaměstnancům, tak celému ústavu.

Masarykův onkologický ústav do budoucna plánuje centralizaci databází z jiných systémů do HRIS a dosáhnout tak skutečně komplexního řešení pro správu jakýchkoliv dat z oblasti řízení lidských zdrojů.

Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav v Brně je jedinečné pracoviště svého druhu v České republice. V tomto špičkovém zdravotnickém zařízení s nadregionální působností jsou soustředěny všechny medicínské obory zajišťující komplexní onkologickou péči, kterou za rok ambulantně využije 190000 lidí a více než 8000 osob jako hospitalizovaní pacienti.

Článek Vema,a.s. ze dne 29. března 2013 - pátek

Další články od Vema,a.s.