logo Vema,a.s.

Skutečný cloudový systém Vema V4 Cloud

Řada dodavatelů dnes využívá nálepky cloudového řešení pro kdejaký internetový přístup k podnikovým aplikacím. Podíváme se nyní na příkladu V4 Cloud, jak vypadá opravdový cloudový systém. Služba je vhodná pro všechny typy uživatelů a je nabízena za velmi výhodných cenových podmínek.

Podstata cloudu nespočívá jen v systémovém, ale také v aplikačním řešení. To je také důvodem, proč jen velmi málo dodavatelů nabízí skutečný cloud. Jejich aplikační řešení totiž často nesplňují základní požadavek, tedy požadavek jediné instalace softwaru pro všechny zákazníky.

Základní vlastností, která odlišuje skutečná cloudová řešení od ostatních, je efektivní softwarová architektura založená na jediné instalaci podnikových aplikací pro všechny zákazníky. Takové řešení je označováno v angličtině jako architektura multi-tenant, česky tento termín znamená mnoho nájemníků.

Jedna instalace podnikových aplikací pro všechny neuvěřitelně zjednodušuje systémovou správu aplikací. V případě řešení společnosti Vema je zpracování více než 350 organizací provozováno na jediném serveru a zajišťují je dva pracovníci IT oddělení. Když si místo toho představíme instalace podnikových aplikací na 350 serverech, kolik asi pracovníků IT oddělení by se o ně muselo starat? Toto je klasický příklad ekonomického termínu úspory z rozsahu.

V4 Cloud znamená pro zákazníky výraznou úsporu nákladů oproti klasickému nákupu licencí podnikových aplikací a instalaci na vnitrofiremním serveru. V případě instalace aplikací na serveru uvnitř organizace totiž nesmíme zapomenout na náklady spojené s provozováním serveru.

K výhodám V4 Cloud určitě patří i to, že nevyužívá licencovaný databázový systém. Pokud by totiž cloudové řešení bylo založeno na takovém databázovém systému, bylo by výrazně cenově znevýhodněno licenčními poplatky za databázi.

Architektura V4 Cloud s jedinou instalací aplikací pro všechny zákazníky se vlastně nijak neliší například od cloudového systému elektronické pošty Google Gmail. Dovedete si představit, že by Google měl pro každého zákazníka jinou instalaci softwaru pro elektronickou poštu nebo že by využíval pro ukládání emailů licencovaný databázový systém?

Shodná funkcionalita s běžnou licencovanou verzí

Funkcionalita V4 Cloud je naprosto shodná s funkcionalitou běžné licencované verze. I když je podnikový systém provozován přes internet, nejsou pro uživatele V4 Cloud žádná omezení oproti instalaci podnikového systému uvnitř organizace.

Je samozřejmé, že některé provozní a systémové funkce jako jsou archivace nebo zálohování dat, které jsou zajišťovány společností Vema, musí být standardizovány, což je ale určitě výhodou.

Bezstarostné provozování aplikací

Podnikový systém je nainstalován na serveru společnosti Vema, takže organizaci odpadají veškeré starosti spojené s provozováním serveru. Organizace nepotřebuje vlastní hardwarový server pro podnikový systém a pracovníky IT, kteří by se o něj starali. Databáze pro podnikové aplikace je vytvořena a provozována také na serveru naší společnosti. Proto se organizace nemusí starat o mechanismus archivací a zálohování a zabezpečení proti virům.

Internetový portálový přístup

Nedílnou součástí V4 Cloud je internetový portálový přístup k potřebným údajům a funkcím aplikací. Pod pojmem portál je třeba chápat personalizovaný přístup do podnikového systému přes jedinou vstupní obrazovku internetového prohlížeče.

Portálový přístup určitě využijí manažeři organizace a také všichni její zaměstnanci, kteří se tak dostanou především ke svým personálním údajům.

Zabezpečení

Společné zpracování v jednom centru a internetový přístup ke všem potřebným údajům a funkcím aplikací klade velké nároky na zabezpečení zpracování.

Vysoký stupeň zabezpečení zpracování ve V4 Cloud je zajištěn autentizací (ověřením identit) uživatelů s využitím certifikátů uložených na hardwarových klíčích s USB rozhraním.

Výhodou V4 Cloud je také to, že automatickou součástí všech aplikací je univerzální bezpečnostní model, který slouží pro autorizaci přístupů podle zpracovatelských rolí. Do tohoto modelu jsou zahrnuty veškeré údaje, objekty a funkce podnikových aplikací.

Vysoká míra parametrizace zpracování

Vzhledem ke stále se měnící a komplikující se legislativě v oblasti zpracování mezd a personálního managementu je nezbytné, aby veškeré funkce těchto aplikací bylo možno parametrizovat.

Kromě široké škály datových konfiguračních prvků umožňuje V4 Cloud také použití moderního skriptovacího jazyka Python pro parametrizaci algoritmů zpracování.

Objekty s časovou platností

Pro zpracování podnikových aplikací především v oblastech zpracování mezd a personálního managementu je typické, že probíhá v měsíčních časových periodách a údaje z personálních procesů je nutné uchovávat a zpracovávat v časových řadách. Z toho důvodu je třeba, aby záznamy, objekty, ale také funkce a konfigurační prvky obsahovaly časovou dimenzi ve formě časového intervalu od kdy a do kdy je záznam, objekt, funkce nebo konfigurační prvek platný. Vždy se jedná o časové období vztahující se ke skutečným personálním procesům v organizaci, nikoliv k zadávání údajů do databáze.

Ve V4 Cloud je časová dimenze řešena systémově. Stejné řešení je implementováno ve všech komponentách podnikového systému.

Ve V4 Cloud jsou pak samozřejmě možné přepočty údajů do minulosti a také některé posuny v časové ose směrem do budoucnosti.

Další články k tématům - autorizace - certifikát - cloud - databáze - Google - server - zálohování

Článek Vema,a.s. ze dne 21. března 2013 - čtvrtek

Další články od Vema,a.s.