share itpoint.cz

Digitální technologie podporují zaměstnanci všech věkových kategorií

Zaměstnanci bez ohledu na věk mají obrovský vliv na rozvoj digitálních technologií v rámci firmy. Uvědomují si důležitost digitálních dovedností pro další růst a zajištění konkurenční výhody společnosti na trhu.

"Úspěšná digitální transformace v dnešním světě firem je ovlivňována kulturou, lidmi a schopnostmi. Firmy dobře pochopily, že masivní investice do digitálních talentů mohou firmě pomoci s rychlejšími inovacemi a proaktivním přístupem k zákazníkům, obojí přitom od základu ovlivňuje celý podnik. Naším cílem je pomoci firmám lépe porozumět tomu, čeho mohou v éře digitálních technologií dosáhnout, aniž by musely dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti a provozu. Pouze tehdy budou moci plně využít potenciálu svých zaměstnanců ze všech věkových kategorií," říká Vladimír Střálka, country manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware.

Studie provedená mezi 5700 zaměstnanci z Evropy, Středního Východu a Afriky (EMEA) ukazuje, že schopnost pracovat s digitálními technologiemi je prioritou pro všechny zaměstnance, nejen ty z generace Y. Téměř tři čtvrtiny (71%) dotazovaných se domnívají, že rozsáhlejším využíváním digitálních dovedností je možné zvýšit konkurenceschopnost podniku, 67% věří, že digitální technologie otevírají lepší možnosti spolupráce mezi zaměstnanci a dvě třetiny (66%) si myslí, že rozšiřování digitálních dovedností se projeví ve zvýšení zisku firmy během následujících pěti let.

Téměř dvě třetiny (64%) dotazovaných uvedly, že jsou ochotni využívat svůj volný čas k získávání nových digitálních dovedností a učení se způsobům práce, které pomohou zvýšit produktivitu firmy. Vědomí důležitosti digitálních dovedností a chuť poznávat nové technologie je evidentní. Navíc podle průzkumu i starší generace zaměstnanců aktivně vyhledávají možnost získat pokročilé dovednosti v oblasti digitálních technologií, 39% respondentů ve věku 45 - 54 let shání rady nebo kurz tvorby mobilních aplikací a téměř třetina (31%) zaměstnanců ve věku 55 let a více se zajímá o kódování a tvorbu on-line obsahu.

Zároveň se však méně než polovina (48%) dnešních pracovníků domnívá, že mohou své digitální dovednosti využít ve firmě, kde pracují. Důvody, proč zaměstnavatelé nedokáží plně docenit digitální dovednosti zaměstnanců, jsou různé - "digitální" oblast není součástí osobních cílů (51%), nedostatečný rozpočet (43%), nedostatečná podpora IT oddělení (40%) a příliš přísná firemní pravidla (39%).

Soulad mezi IT oddělením a vedením firmy hraje významnou roli v proměně podniku na digitálnější organizaci. Účastníci průzkumu se domnívají, že hlavní zodpovědnost za tento proces má IT oddělení (34%), menší část respondentů uvedla jako strůjce změny generálního ředitele (19%), představenstvo firmy (16%) nebo vedoucí jednotlivých úseků (13%). Aby však měla změna pro organizaci smysl, musí podle velké části zaměstnanců zaujmout vedení firmy aktivnější postoj, jen polovina (50%) respondentů uvedla, že vrcholný management podporuje zaměstnance ve využívání nových technologií.

Účastníci průzkumu označili za prioritní úkoly pro firmu více investic do formální výuky digitálních dovedností (54%), vyšší motivaci a ocenění za využívání digitálních dovedností (47%) a úprava firemní kultury tak, aby byla vstřícnější k využívání digitálních dovedností.

O průzkumu

Specializovaná výzkumná agentura Vanson Bourne vybrala 5700 kancelářských pracovníků, kteří pravidelně přistupují k informacím prostřednictvím internetu, ve firmách s více než 100 zaměstnanci ze Spojeného království, Francie, Německa, Nizozemska, Itálie, Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko a Dánsko), Ruska a Blízkého východu (Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty).

Průzkum byl prováděn kombinovanou metodou telefonického a online dotazování v srpnu roku 2015.

Článek VMware INC ze dne 14. ledna 2016 - čtvrtek, čteno 1617x

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Další články VMware INC

vCloud NFV 2.0 zjednodušuje implementaci...

vCloud NFV jako základ pro transformaci ...

Digitální transformace s podporou VMware...

Partnerství VMware s Adaptiva pomáhá s p...

VMware představuje inovace Workspace ONE...

Rychlá a jednoduchá správa mobilních zař...

Vlastní zaměstnanci představují největší...

Rozpory v názorech manažerů firem na kyb...

vRealize Suite 7 pro správu hybridního c...

Workspace ONE - platforma pro digitální ...

Integrace mobilní bezpečnosti ve firmách...

Nová řešení VMware pro správu cloudu

Digitální technologie podporují zaměstna...

VMware a EMC společně do cloudu

Přechod na Windows 10 s podporou nástroj...

Firemní mobilita přináší víc než jen pos...

Nové datové centrum pro vCloud Air VMwar...

vCloud for NFV - unifikovaná cloudová pl...

Bask Iyer je novým IT ředitelem VMware

vCloud Air s integrací Google Cloud Plat...

Inovace VMware vCloud Air reagují na pož...

Další datové centrum pro VMware vCloud H...

Nesoulad mezi IT oddělením a zbytkem fir...

vCloud Hybrid Service v Evropě

VMware rozšiřuje divizi výpočetních řeše...

Ben Fathi - nový CTO VMware

Specializovaná řešení správy cloudu pomá...