logo VMware INC

Nesoulad mezi IT oddělením a zbytkem firmy negativně ovlivňuje její výkon

Podle průzkumu VMware téměř 65% IT manažerů v Evropě, na Středním Východě a v Africe (region EMEA) věří, že časová prodleva mezi požadavky firem a jejich zajištěním ze strany IT je v průměru pět měsíců.

Mezi nejčastěji zmiňovanými důsledky časové prodlevy patří omezení inovací napříč všemi odděleními (39 %), nižší produktivita zaměstnanců (36 %) a přechod zákazníků k flexibilnější konkurenci (33 %).

Jak se firmy snaží vypořádat s novou érou v IT, zvyšuje tato prodleva tlak, kterému musí IT oddělení čelit. Výzkum, který pro společnost VMware provedla výzkumná agentura Vanson Bourne, zjistil, že 69 % IT manažerů pociťuje nátlak ze strany generálních ředitelů, technických ředitelů nebo představenstva na modernizaci IT v příštích 12 měsících. Kromě stávající výzvy snížit náklady na IT (50 %) mají IT oddělení za úkol zvýšit mobilitu zaměstnanců (43 %) a přesunout infrastrukturu do cloudu (40 %).

"Rozdíl mezi očekáváním firmy a splněním požadavků ze strany IT je téměř půl roku, což je velmi dlouhá doba. Nesmíme podcenit tlak, kterému čelí IT oddělení v nové éře mobility a cloudu, protože musí hledat kompromis mezi potřebou získat co nejvíce ze stávajících systémů a zároveň nutností nasadit nové technologie," řekl Joe Baguley, technologický ředitel pro region EMEA ve společnosti VMware.

Firmy vidí v IT hybatele inovací. Organizace všech velikostí potřebují IT infrastrukturu, kterou lze upravovat podle aktuálních požadavků podnikání, potřebují zvýšit automatizaci, aby snížily zátěž spojenou se správou prostředí a zvýšily produktivitu a podpořily inovace. Do IT by měly směřovat investice, protože skutečně dokáže ovlivnit podnikání a odstranit prodlevu mezi očekáváním firmy a splněním požadavků ze strany IT.“

Tlak v oblasti zajišťování IT služeb pociťuje mnoho velkých firem. Podle výzkumu si každý druhý IT manažer s rozhodovací pravomocí uvědomuje, že konkurence z řad menších firem může rychleji nasadit moderní informační technologie a tudíž i rychleji reagovat na změny trhu. Z toho důvodu se téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) cítí znepokojeny nebo dokonce ohroženy menšími firmami.

Vedle potřeby dalších investic (61 %) a bližšího seznámení se s firemními cíly (58 %), identifikovalo 57 % IT manažerů jako jeden z klíčů k odstranění časového prostoje i potřebu zaměstnat více schopných talentů. Mezi odpověďmi se objevovalo i zavedení vyšších pravomocí pro IT ředitele (30 %) a vytvoření pozice ředitele pro digitální technologie. To dokládá potřebu mít odborníky na pravém místě, kteří zajistí, že IT bude plně podporovat firmu v jejích snahách o zvýšení výkonu, konkurenceschopnosti a růstového potenciálu.

O průzkumu VMware

Specializovaná výzkumná agentura Vanson Bourne provedla telefonické a on-line šetření mezi 1800 IT manažery s rozhodovací pravomocí a 3600 kancelářskými pracovníky ve firmách s více než 100 zaměstnanci ve Spojeném království, Francii, Německu, Nizozemí, Itálii, Severských zemích (Dánsko, Norsko a Švédsko), Rusku a na Středním Východě (Saudská Arábie a SAE) v průběhu března a dubna 2014.

Další články k tématům - cloud - EMEA - infrastruktura - inovace - průzkum - výzkum - zaměstnanci - Joe Baguley

Článek VMware INC ze dne 19. června 2014 - čtvrtek

Další články od VMware INC

Měřič uhlíkové stopy optimalizuje řízení spotřeby energie datacentra

Virtualizace infrastruktury a cloud computing na vForum 2019

Inovace a zjednodušení partnerského programu VMware Partner Connect

Telekomunikační cloudová infrastruktura VMware posiluje síť Vodafone

Integrovaná řešení pro hybridní cloud s podporou Kubernetes

Poskytovatelé služeb profitují z VMware Cloud inovací

Hyperkonvergovaná infrastruktura VMware poskytuje široké spektrum funkcí

Inovace virtualizační platformy Workstation a Fusion

Příčiny problémů s realizaci podnikových inovací v éře digitalizace

Okta Identity Cloud s integrací do platformy VMware Workspace ONE

Nová distribuce VMware Integrated OpenStack 5 pro operátory a datová centra

Virtuální cloudová síť pro digitální éru

Lepší kontrola infrastruktury softwarově definovaných datacenter VMware

Nové funkce Workspace ONE

VMware a Amazon Web Services nabízí nové příležitosti partnerům

Konzistentní provoz celého IT od datového centra po cloud

Platformy pro síťovou virtualizaci a správu cloudu zrychlují inovace a uvádění nových služeb

Workspace ONE překonává tradiční EMM systémy

Integrovaná správa cloudů v platformě VMware Cloud Foundation

Technologie pro správu netradičních mobilních koncových bodů

Technologie pro digitální pracovní prostředí mají přímý vliv na výkonnost firmy

Podnikový cloud Swisscomu na infrastruktuře VMware

Integrované řešení pro realizaci IoT podnikových projektů vzniká ve spolupráci SAP a VMware

Virtualizace Windows na počítačích Apple

Zavádění cloudu v podnikovém prostředí s podporou partnerství IBM a VMware

Moderní informační technologie ovlivní vývoj bankovnictví

Inovace programu VMware Cloud Provider

Nová sada nástrojů VMware vRealize Suite 2017 rozšiřuje podporu multicloudového prostředí

Nová platforma vCloud NFV-OpenStack pro virtualizaci síťových funkcí

VMware Horizon v cloudu Microsoft Azure

Workspace ONE zlepší dostupnost aplikací pro podnikové uživatele Chrome OS

VMware představuje nové integrace s technologiemi Dell

Podnikový internet věcí pod kontrolou

vCloud NFV 2.0 zjednodušuje implementaci a provoz

vCloud NFV jako základ pro transformaci a modernizaci sítí

Digitální transformace s podporou VMware NSX

Partnerství VMware s Adaptiva pomáhá s přechodem na Windows 10

VMware představuje inovace Workspace ONE

Rychlá a jednoduchá správa mobilních zařízení s AirWatch Express

Vlastní zaměstnanci představují největší riziko kybernetických útoků

Rozpory v názorech manažerů firem na kybernetickou bezpečnost

vRealize Suite 7 pro správu hybridního cloudu

Workspace ONE - platforma pro digitální pracovní prostředí

Integrace mobilní bezpečnosti ve firmách

Nová řešení VMware pro správu cloudu

Digitální technologie podporují zaměstnanci všech věkových kategorií

VMware a EMC společně do cloudu

Přechod na Windows 10 s podporou nástrojů VMware

Firemní mobilita přináší víc než jen posun v technologiích

Nové datové centrum pro vCloud Air VMware v německém Frankfurtu

Skvělé letní tábory s nabitým programem! Super zábava, 14 dní již od 4490 Kč.
Akce! Kontaktní, bezkontaktní čtečky s duálním rozhraním pro identifikaci.
levná správa, plná podpora, 13 let v ČR, založeno za pár hodin, servis česky