logo VMware INC

Nesoulad mezi IT oddělením a zbytkem firmy negativně ovlivňuje její výkon

Podle průzkumu VMware téměř 65% IT manažerů v Evropě, na Středním Východě a v Africe (region EMEA) věří, že časová prodleva mezi požadavky firem a jejich zajištěním ze strany IT je v průměru pět měsíců.

Mezi nejčastěji zmiňovanými důsledky časové prodlevy patří omezení inovací napříč všemi odděleními (39 %), nižší produktivita zaměstnanců (36 %) a přechod zákazníků k flexibilnější konkurenci (33 %).

Jak se firmy snaží vypořádat s novou érou v IT, zvyšuje tato prodleva tlak, kterému musí IT oddělení čelit. Výzkum, který pro společnost VMware provedla výzkumná agentura Vanson Bourne, zjistil, že 69 % IT manažerů pociťuje nátlak ze strany generálních ředitelů, technických ředitelů nebo představenstva na modernizaci IT v příštích 12 měsících. Kromě stávající výzvy snížit náklady na IT (50 %) mají IT oddělení za úkol zvýšit mobilitu zaměstnanců (43 %) a přesunout infrastrukturu do cloudu (40 %).

"Rozdíl mezi očekáváním firmy a splněním požadavků ze strany IT je téměř půl roku, což je velmi dlouhá doba. Nesmíme podcenit tlak, kterému čelí IT oddělení v nové éře mobility a cloudu, protože musí hledat kompromis mezi potřebou získat co nejvíce ze stávajících systémů a zároveň nutností nasadit nové technologie," řekl Joe Baguley, technologický ředitel pro region EMEA ve společnosti VMware.

Firmy vidí v IT hybatele inovací. Organizace všech velikostí potřebují IT infrastrukturu, kterou lze upravovat podle aktuálních požadavků podnikání, potřebují zvýšit automatizaci, aby snížily zátěž spojenou se správou prostředí a zvýšily produktivitu a podpořily inovace. Do IT by měly směřovat investice, protože skutečně dokáže ovlivnit podnikání a odstranit prodlevu mezi očekáváním firmy a splněním požadavků ze strany IT.“

Tlak v oblasti zajišťování IT služeb pociťuje mnoho velkých firem. Podle výzkumu si každý druhý IT manažer s rozhodovací pravomocí uvědomuje, že konkurence z řad menších firem může rychleji nasadit moderní informační technologie a tudíž i rychleji reagovat na změny trhu. Z toho důvodu se téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) cítí znepokojeny nebo dokonce ohroženy menšími firmami.

Vedle potřeby dalších investic (61 %) a bližšího seznámení se s firemními cíly (58 %), identifikovalo 57 % IT manažerů jako jeden z klíčů k odstranění časového prostoje i potřebu zaměstnat více schopných talentů. Mezi odpověďmi se objevovalo i zavedení vyšších pravomocí pro IT ředitele (30 %) a vytvoření pozice ředitele pro digitální technologie. To dokládá potřebu mít odborníky na pravém místě, kteří zajistí, že IT bude plně podporovat firmu v jejích snahách o zvýšení výkonu, konkurenceschopnosti a růstového potenciálu.

O průzkumu VMware

Specializovaná výzkumná agentura Vanson Bourne provedla telefonické a on-line šetření mezi 1800 IT manažery s rozhodovací pravomocí a 3600 kancelářskými pracovníky ve firmách s více než 100 zaměstnanci ve Spojeném království, Francii, Německu, Nizozemí, Itálii, Severských zemích (Dánsko, Norsko a Švédsko), Rusku a na Středním Východě (Saudská Arábie a SAE) v průběhu března a dubna 2014.

Článek VMware INC ze dne 19. června 2014 - čtvrtek

Další články VMware INC

Integrované řešení pro realizaci IoT podnikových projektů vzniká ve spolupráci SAP a VMware

Virtualizace Windows na počítačích Apple

Zavádění cloudu v podnikovém prostředí s podporou partnerství IBM a VMware

Moderní informační technologie ovlivní vývoj bankovnictví

Inovace programu VMware Cloud Provider

Nová sada nástrojů VMware vRealize Suite 2017 rozšiřuje podporu multicloudového prostředí

Nová platforma vCloud NFV-OpenStack pro virtualizaci síťových funkcí

VMware Horizon v cloudu Microsoft Azure

Workspace ONE zlepší dostupnost aplikací pro podnikové uživatele Chrome OS

VMware představuje nové integrace s technologiemi Dell

Podnikový internet věcí pod kontrolou

vCloud NFV 2.0 zjednodušuje implementaci a provoz

vCloud NFV jako základ pro transformaci a modernizaci sítí

Digitální transformace s podporou VMware NSX

Partnerství VMware s Adaptiva pomáhá s přechodem na Windows 10

VMware představuje inovace Workspace ONE

Rychlá a jednoduchá správa mobilních zařízení s AirWatch Express

Vlastní zaměstnanci představují největší riziko kybernetických útoků

Rozpory v názorech manažerů firem na kybernetickou bezpečnost

vRealize Suite 7 pro správu hybridního cloudu

Workspace ONE - platforma pro digitální pracovní prostředí

Integrace mobilní bezpečnosti ve firmách

Nová řešení VMware pro správu cloudu

Digitální technologie podporují zaměstnanci všech věkových kategorií

VMware a EMC společně do cloudu

Přechod na Windows 10 s podporou nástrojů VMware

Firemní mobilita přináší víc než jen posun v technologiích

Nové datové centrum pro vCloud Air VMware v německém Frankfurtu

vCloud for NFV - unifikovaná cloudová platforma pro virtualizaci síťových funkcí

Bask Iyer je novým IT ředitelem VMware

vCloud Air s integrací Google Cloud Platform pro lepší přístup ke službám veřejného cloudu

Inovace VMware vCloud Air reagují na požadavky firemních zákazníků

Další datové centrum pro VMware vCloud Hybrid Service v Evropě

Nesoulad mezi IT oddělením a zbytkem firmy negativně ovlivňuje její výkon

vCloud Hybrid Service v Evropě

VMware rozšiřuje divizi výpočetních řešení akvizicí AirWatch

Ben Fathi - nový CTO VMware

Specializovaná řešení správy cloudu pomáhají zákazníkům poskytovat IT jako službu