logo Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde vzdělává více než 17 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.

Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií.

Fakulta informatiky a statistiky

Fakulta informatiky a statistiky v dnešní podobě vznikla při reorganizaci VŠE (jako jedna z jejích pěti fakult) v roce 1991. Sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy s použitím počítačů a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života, jakož i problematikou filozofie.

Jedná se o moderní disciplíny, v cizině i u nás se rychle rozvíjející. Jejich výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. V oblasti informatiky je na fakultě silný odborný potenciál, který v kombinaci s již velmi dobrou technologickou základnou je schopen poskytovat studium špičkové úrovně.

Aktuální články od Vysoká škola ekonomická v Praze

Moje Angličtina Kulhala, Dokud... ...Jsem Se S TÍm Neseznámila
Trápí vás často vaginální mykóza? Víte co vám může pomoci?
Životnost 70 000 hod., 5 let záruka. Snižte spotřebu energie až o 68%!