logo VŠMIE a.s.

VŠMIE zachraňuje studenty bývalého PTI

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) nabídla studentům Pražského technologického institutu (PTI) dokončení vzdělání na svém oboru Manažerská ekonomika. Nabídku zatím přijalo téměř 30 % studentů PTI, které byla v dubnu 2008 odebrána akreditace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR).

"Studentům PTI jsme nabídli dokončení studia na našem oboru Manažerská ekonomika. Samozřejmě se snažíme jim vyjít co nejvíce vstříc a umožnit dostudovat obor, kterému se na PTI věnovali. Proto budeme žádat MŠMT o akreditaci dalšího studijního programu s názvem Management ochrany životního prostředí," uvádí ředitel a kvestor VŠMIE Radek Řechka a dodává : "Pokud nám MŠMT akreditaci udělí, studenti PTI, kteří v rámci přechodového plánu vystudují letní trimestr (červen + září 2008), budou moci skládat státnice již v zimním semestru 2008/2009."

V tomto případě by mohla VŠMIE studentům, kteří přešli z PTI, uznat další odborné předměty. V opačném případě budou muset studenti studovat o semestr déle a státnice skládat z oboru Manažerské ekonomiky až v letním semestru, tj. v červnu 2009.

MŠMT ČR odebrala v dubnu 2008 akreditaci soukromé vysoké škole Pražský technologický institut. Studentům PTI nabídla pomoc VŠMIE, která pro ně připravila speciální přechodový plán. Tím umožní studentům třetího ročníku, kteří již měli na PTI dokončit studium, složit státnice a získat vysokoškolský diplom. Tuto možnost nabídla VŠMIE i studentům nižších ročníků.

Nabídky přechodu z PTI na VŠMIE využilo prozatím téměř 20 ze 70 studentů tří dotčených ročníků. Ze závěrečného třetího ročníku této možnosti využili téměř všichni studenti. Srovnávací trimestr začíná již 16. června 2008.

Článek VŠMIE a.s. ze dne 13. června 2008 - pátek

Další články od VŠMIE a.s.