logo VZNESME SE!

Východiska výběru IT v kontextu strategie a řízení podniku

Informační technologie jsou vnímány v podnikatelské sféře jako naprostá nezbytnost a dnes už si nikdo provoz společnosti bez IT neumí představit. Je však užitečné zamyslet se nad jejich primárním účelem a smyslem.

Při rozhodování o informační technologii a investicích vstupuje do hry několik vnějších a vnitřních faktorů.

Vnější faktory souvisí:

Vnitřní faktory souvisí:

Informační potřeby a konkurenční boj

Důvod investice do informační technologie, stejně jako do jakékoli jiné technologie, je možnost získat konkurenční výhodu a uspět lépe v konkurenčním prostředí na trhu.

Proto primárně zkoumáme své informační potřeby, které - stejně jako systém řízení podniku - odvozujeme od své podnikatelské strategie.

Základním cílem informačních technologií se stává podpora podnikatelské oblasti v dosažení konkurenčních výhod.

Proto je nezbytné, aby informační technologie:

Silně roste závislost celého podnikání na informačních technologiích, a proto trvale roste tlak na některé její vlastnosti.

Vlastnosti IT:

Článek VZNESME SE! ze dne 10. dubna 2015 - pátek

Další články od VZNESME SE!

Acronis Backup 12.5