logo VZNESME SE!

Projekt Vznesme.se pomáhá zlepšení výkonnosti firem

Každá firma je jiná, každá řeší své vlastní problémy. Avšak jedno máme všichni společné. Nutnost rozvoje konkurenceschopnosti, zajištění prosperity a budování spokojenosti zákazníka.

V systému řízení každého podniku lze vždy najít slabá místa. Je nezbytné si uvědomit, která to jsou a vnímat je jako prostory pro změnu.

Cílovou potřebou společnosti se tak stává reálný potenciál zlepšení. Ten můžeme nacházet v podnikových financích a ekonomickém řízení podniku, v systému řízení podnikových zásob, v systému řízení informací a v dalších operativních sférách podnikového řízení, ale také přímo ve strategii podniku.

Pokud přemýšlíme o možnostech lepšího fungování naší firmy, musíme si klást otázky ohledně lepšího plánování, možných úspor, posílení prodejů, řízení zásob v podniku, motivace zaměstnanců. Musíme hledat cesty pro zvyšování spokojenosti zákazníků při současném zachování či navýšení ziskovosti.

Krizovým faktorem může být také informační systém, v širším smyslu zahrnujícím získávání, ukládání, zpracování, sdílení, transformace a archivace informací. Důsledkem špatné práce s informacemi může být jak jejich nedostatek, tak naopak informační zahlcení. Informace a jejich správné systémové využití jsou obvyklou rezervou řady společností.

Pro analýzu a identifikaci reálného potenciálu zlepšení společnosti je třeba mít plán a znát postup. Znát cíle, cestu a svoje možnosti. Uvědomit si sebe, svoji přidanou hodnotu a znát své okolí.

Tomuto tématu se intenzivně věnují stránky Vznesme.se. Jedná se o projekt podporovaný firmami BLsmart, s.r.o. a BM Servis, s.r.o. a jejich partnery, určený všem manažerům a majitelům společností, kteří si kladou otázky a hledají cesty pro zlepšení výkonnosti svých firem.

Článek VZNESME SE! ze dne 25. března 2015 - středa

Další články od VZNESME SE!

Acronis True Image 2019