logo WEBCOM a.s.

WEBCOM potvrzuje svou dlouhodobou strategii v oboru energetiky

Společnost WEBCOM se stala klíčovým partnerem portálu mojeenergie.cz, který poskytuje aktuální informace z oblasti utilitního trhu a informuje o legislativních změnách.

WEBCOM tak rozšiřuje své služby na dodávky specializovaného řešení Microsoft UMAX pro utilitní společnosti také o poradenství a celkovou informovanost veřejnosti, průmyslu a veřejné správy přes energetiku jako celek.

Společnost WEBCOM a. s. uzavřela se společností DONE, s.r.o. smlouvu o výhradní spolupráci na portálu mojeenergie.cz, který je zaměřen na kompletní informovanost průmyslových společností, veřejnosti a samosprávy v oblasti energetiky. Web je vyvíjen od roku 2009 za účasti předních energetických společností v České republice a Ministerstva průmyslu a obchodu.

"Jsem velmi potěšen, že můžeme participovat na odborném portálu, který pomáhá jeho uživatelům zorientovat se srozumitelnou formou nejen v povinnostech, ale i v příležitostech energetického hospodářství. Web nabízí prognózy vývoje trhu a ukazuje možnosti vedoucí k zefektivňování procesů podnikání v oblasti energetiky s ohledem na neustále se měnící vyhlášky, předpisy a nařízení EU", říká Pavel Vaněk, člen představenstva WEBCOM a. s., odpovědný za tento projekt.

Vladimír Kopřiva, jednatel společnosti DONE, s.r.o., odpovědný za projekt MojeEnergie k tomu dodává: "Cením si toho, že se společností WEBCOM a. s. spolupracujeme nejen na implementacích podnikových systémů v energetických společnostech, ale také na rozvoji a zkvalitňování informací na portálu mojeenergie.cz. Věřím, že díky této spolupráci a rozšíření webu o další nosná témata bude návštěvnost portálu daleko vyšší než stávajících cca 10 tisíc uživatelů za měsíc."

O společnosti DONE, s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2000 a zaměřuje se na oblast poradenství a konzultační činnost. DONE, s.r.o. poskytuje konzultace v oblasti zavádění procesní orientace, řízení a změn procesů, řízení realizace změn, řízení výkonnosti společnosti, řízení vztahu se zákazníky a zavádění účinných metodických postupů.

Součástí této činnosti je i vytváření strategických a koncepčních materiálů a řízení realizace změn. Dále se zaměřuje na vytváření strategických studií a studií proveditelnosti v oblasti IS/ICT, spolupráci na realizaci těchto dokumentů, poskytování konzultací v oblasti IS/ICT a jejich rozvoje spolu s organizací výběrových řízení a veřejných zakázek.

Mezi další činnosti spadá organizace a pořádání konferencí a vydávání publikací, které jsou primárně zaměřeny na energetiku.

Další články k tématům - Dynamics - energetika - UMAX - Pavel Vaněk - Vladimír Kopřiva

Článek WEBCOM a.s. ze dne 10. července 2013 - středa

Další články od WEBCOM a.s.