logo WEBCOM a.s.

Stanislav Hlobilek

Výkonný ředitel společnosti WEBCOM

Stanislav Hlobilek - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Pro naše zaměstnance či partnery nejde o nijak překvapivý krok, z naší strany se nic nezmění ani na přístupu, ani na podmínkách poskytovaných služeb.

Díky novým synergiím však budeme schopni spolupracovat na rozsáhlých a technologicky náročných implementacích a poskytovat i komplexnější firemní řešení, než jaké doposud nabízel WEBCOM.

Pavel Čurda

Generální ředitel společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech

Pavel Čurda - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

To, že se ze společnosti WEBCOM stane Konica Minolta, jen potvrzuje naše odhodlání změnit se z dodavatele produktů na partnera v oblasti IT poradenství, služeb a chytrých řešení. Směřujeme k tomu, abychom nabízeli vysoce profesionální služby a poradenství nejen v tradiční oblasti tiskových řešení, ale i při řízení byznys procesů prostřednictvím nových technologií a podnikového IT.

Jde pro nás o mimořádně efektivní a oboustranně prospěšné partnerství.

Stanislav Hlobilek

Výkonný ředitel společnosti WEBCOM

Stanislav Hlobilek - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Mám velkou radost, že ve WEBCOMu pracují skuteční odborníci, kteří jsou ochotni své znalosti předávat i svému okolí. Gratuluji Jaromírovi Šponarovi za získání nejvyššího možného titulu Microsoft Most Valuable Professional, která se uděluje technologickým nadšencům, kteří danou technologii znají skutečně velmi detailně.

MVP jsou ambasadory nejen IT komunity, ale i svých zákazníků a reprezentují jejich názory či zkušenosti.

Jaromír Šponar

Byznys konzultant společnosti WEBCOM

Jaromír Šponar - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Hodnota ocenění Microsoft Most Valuable Professional spočívá zejména v informacích, ke kterým mám přístup. Díky tomu dokáži našim klientům navrhnout lepší a zároveň vhodnější řešení, které je strategické a dlouhodobě udržitelné.

Stanislav Hlobilek

Výkonný ředitel společnosti WEBCOM

Stanislav Hlobilek - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Konica Minolta se ve svých akvizicích řídí zejména mírou potenciálu v oblasti inovací. Díky tomu se WEBCOM stal součástí rodiny Konica Minolta. Naší strategií je i nadále pokračovat v rozvoji a přizpůsobování produktů a služeb v oblasti podnikových informačních technologií potřebám našich zákazníků.

Klíčovým parametrem při využívání nových technologií pro nás zůstává dokonalá ochrana citlivých dat a celkové zabezpečení řešení.

Pavel Vaněk

Obchodní ředitel společnosti WEBCOM

Pavel Vaněk - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Dynamics 365 je cloudové řešení nové generace, které chceme našim zákazníkům nejen představit, ale i jim pomoci s výběrem optimálního softwarového řešení. Je postaveno na společném datovém modelu a aplikační platformě Azure. Tak je zajištěna jednotnost, interoperabilita a rozšiřitelnost v přirozené integraci s Office 365 a dalšími aplikacemi Microsoft.

Uživatelské prostředí aplikací je známé, intuitivní a hodnoceno jako velmi přívětivé. Díky tomu již není třeba řešit nákladná propojení produktů rodiny Microsoft Dynamics.

Pavel Vaněk

Obchodní ředitel společnosti WEBCOM

Pavel Vaněk - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Jestliže se rozhodnete posunout firmu vpřed a investovat do rozvoje, potřebujete projekt, který přinese pozitivní výsledek. Často se bohužel stane, že projekt stojí spousty času, zdrojů a investic, na optimalizaci procesů to nemá zásadní vliv a ani po zavedení změn jste se nepřiblížili plánovanému zlepšení. Tomu lze předejít. Stačí mít všechny důležité informace od začátku plánování projektu na správném místě a ve správných rukách.

Naše analýza pomáhá zlepšit všechny podnikové aktivity, zrychluje a zefektivňuje firemní procesy, přičemž plně využívá digitálních technologií a významně pomáhá s určováním strategií a priorit.

Dušan Taraba

Ředitel supportu společnosti WEBCOM

Dušan Taraba - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Ocenění President´s Club jsme obhájili již po několikáté, o to více si ho ale vážíme. Díky špičkové práci všech kolegů ve WEBCOMu jsme dokázali meziročně růst tak, že jsme se umístili do velmi úzkého výběru partnerů Microsoftu z celého světa.

Zároveň toto členství na nás klade vysoké nároky a odpovědnost, abychom i nadále našim zákazníkům poskytovali služby a řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Pavel Vaněk

Obchodní ředitel společnosti WEBCOM

Pavel Vaněk - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Vítězství řešení Microsoft Dynamics AX pro společnost CPI Property Group v soutěži Microsoft Awards 2016 nás obzvláště potěšilo, protože se jedná o skutečně výjimečný a rozsáhlý projekt.

Zároveň toto ocenění potvrzuje vhodnost řešení Dynamics AX pro společnosti působící v Real Estate, které mimo jiné výrazně napomáhá zvyšovat jejich produktivitu a efektivitu práce.

Pavel Vaněk

Obchodní ředitel společnosti WEBCOM

Pavel Vaněk - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Díky této strategii očekáváme stabilizaci své pozice ve světě IT a navýšení tržeb v oblasti CRM během tří let o více než 60 milionů korun.

Chceme patřit mezi nejvýznamnější a největší dodavatele Dynamics CRM na českém a slovenském trhu.

Jan Petrů

Specialista společnosti WEBCOM

Jan Petrů - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Vzhledem k požadavku zákazníka na co nejrychlejší implementaci informačního systému, bylo rozhodnuto, že se pro pilotní provoz nasadí naše vlastní řešení - cloudová služba Dynamics Online NAV. Společnost Woodensky požadovala, aby mohla flexibilně spravovat licence, což je jeden z dalších významných benefitů našeho systému.

Firma si může zvolit každý měsíc, kolik uživatelů bude se systémem pracovat. V exponovaných obdobích, kdy rostou počty objednávek a dodávek zboží, lze snadno navýšit počet uživatelů a následně jejich počet opět snížit.

Vojmír Kubíček

Obchodní manažer společnosti WEBCOM

Vojmír Kubíček - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Implementace Microsoft Dynamics NAV ve společnosti 4Home byla mimořádná svou komplexností a rozsahem. Díky zkušeným týmům na obou stranách se podařilo vše dotáhnout do podoby, která umožnila společnosti rychle růst a expandovat do zahraničí, což byl také prvotní důvod k celé implementaci.

David Vajda

Člen širšího vedení společnosti WEBCOM

David Vajda - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Naše řešení ošetřuje jak kompletní proces pronájmu, tak veškeré potřeby týkající se pravidelné a nepravidelné údržby, případných havárií a následných oprav či rekonstrukcí. Další modul pak spravuje veškeré činnosti pro výstavbu nových objektů.

CPI získá benefit v podobě snížených nákladů na vnitřní procesy a tím i nezanedbatelnou konkurenční výhodu, která může významnou měrou přispět k úspěchu na trhu. To vše navíc díky financování od IGF bez nutnosti vynaložit nemalé investiční prostředky ještě dříve, než se dostaví očekávané finanční benefity a úspory.

Martin Tunys

Key Account Manager oblasti automotive společnosti WEBCOM

Martin Tunys - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Z pohledu vlastní potřeby výrobce na reporting a BI nemusí být integrované řešení v ERP systému dostatečné. Výrobce, který chce mít podrobný přehled o výkonnosti celého výrobního a dodavatelského řetězce a na základě těchto znalostí pak potřebuje činit odpovídající manažerská rozhodnutí, se zákonitě dostane do situace, kdy potřebuje sofistikované BI řešení.

To mu pak umožňuje velmi jednoduše sledovat jednotlivé klíčové ukazatele výkonnosti a provádět snadno a rychle jejich detailní analýzu. Vše bez nutnosti vytvářet další reporty přímo z ERP systému a jejich následné konsolidace.

Stanislav Hlobilek

Výkonný ředitel společnosti WEBCOM

Stanislav Hlobilek - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Očekáváme dynamičtější růst na globálním trhu. Chtěli bychom se více prosadit především v regionu střední a východní Evropy. Spolupracovat budeme jak při vývoji nových řešení na platformě Microsoft SharePoint, tak při integraci produktů WEBCOM na softwarové aplikace Konica Minolta z oblasti digitalizace a správy dokumentů.

Tomáš Bednář

Generální ředitel společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech

Tomáš Bednář - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.

Akvizicí společnosti WEBCOM naplňujeme naši globální strategii, jejímž cílem je rozšíření nabídky Konica Minolta v oblasti tiskových řešení o nové sofistikované IT služby. Mezi oblastí zaměřenou na práci s dokumenty a podnikovými informačními systémy existuje mnoho zajímavých synergií. Jdeme naproti trendu elektronizace a většího využití IT služeb v podnikové sféře.

Převzetí společnosti WEBCOM nám zajistí nejen v České republice, ale i v okolních zemích další růst. Společnost WEBCOM je ve svém oboru mimořádně úspěšná, nemáme proto v úmyslu nyní zasahovat do jejího fungování či struktury.

Naopak chceme jí otevřít cestu na zahraniční trhy, na kterých už Konica Minolta podniká. Spolupráci zaměříme zejména na vývoj nových služeb a na nastavení společného přístupu k zákazníkům.

Pavel Vaněk

Obchodní ředitel společnosti WEBCOM

Pavel Vaněk - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Každá společnost je jiná, má jiné procesy, strukturu, styl řízení a potřeby. Proto Microsoft Dynamics CRM obsahuje nepřeberné možnosti, jak celé řešení jednoduše přizpůsobit právě individuálním požadavkům. V současnosti ho využívá více než sto tisíc zákazníků po celém světě.

Pavel Vaněk

Obchodní ředitel společnosti WEBCOM

Pavel Vaněk - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Implementace IT projektů Microsoft Dynamics dle Best practices, které WEBCOM uplatňuje, přinášejí prokazatelné zvyšování efektivity práce u našich klientů. Díky inovativnímu financování projektů od IBM GF se naši zákazníci rozhodují realizovat své projekty ihned, neodkládat je. Významnou výhodou služeb IBMG GF je přizpůsobení financování možnostem a charakteru businessu našich klientů.

Díky tomu se nám daří výrazně zkracovat předprodejní proces a tím i náklady s ním spojené. Podle mého názoru přispívá financování od IBM GF významnou měrou nejen k úspěšnosti společnosti WEBCOM, ale i jejích zákazníků.

Pavel Vaněk

Obchodní ředitel společnosti WEBCOM

Pavel Vaněk - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Dynamics Online NAV je standardizovaný software poskytovaný zákazníkovi formou služby a je určený pro automatizovanou správu financí, evidenci majetku, řízení nákupních a prodejních procesů i skladových operací. Rozšíření o základní manažerské nástroje v podobě přednastavených sestav a analýz poskytuje majitelům a managementu firem komfortní přehled o stavu a hospodaření společnosti.

Užíváním Dynamics Online NAV významně snižujete finanční i personální zatížení, což jsou atributy spojené s klasickým nákupem nového systému.

Martin Tunys

Key Account Manager oblasti automotive společnosti WEBCOM

Martin Tunys - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Segment automobilového průmyslu je pro nás klíčový a dlouhodobě realizujeme implementační projekty s následnou servisní podporou pro významné automobilové společnosti nejen v Čechách, ale i po celé Evropě. Získání zastoupení v Polsku od společnosti incadea si velmi vážíme, a i proto je pro nás nyní klíčové zajistit efektivní fungování technické podpory tak, abychom byli schopni poskytovat služby na úrovni, na kterou jsou zvyklí zákazníci i na jiných trzích.

V tuto chvíli v Polsku již působí tým, který zajišťuje služby stávajícím zákazníkům. Zároveň si velmi dobře uvědomujeme, že požadavky klientů v Polsku mohou být v některých případech odlišné, než s jakými se setkáváme na ostatních trzích, jsme ale připravení přizpůsobit způsob poskytování služeb těmto zákazníkům.

Pavel Vaněk

Obchodní ředitel společnosti WEBCOM

Pavel Vaněk - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Na českém trhu informačních systému ERP a CRM působí společnost WEBCOM již 16 let. Implementovali jsme stovky podnikový systémů v různých oblastech podnikání. Až poslední rok, s rozvojem nabídky cloudových technologií, jsme pocítili velkou změnu v poptávce zákazníků, na kterou jsme se přirozeně rozhodli reagovat.

Cloudové technologie si našly své místo i v oblasti poskytování softwarových aplikací, a to včetně ERP systémů. Jsem přesvědčen, že Software jako služba (SaaS) je novým trendem uvažování, jak efektivně využívat firemní IT a zvyšovat produktivitu a flexibilitu procesů ve společnosti.

Dušan Taraba

Ředitel supportu společnosti WEBCOM

Dušan Taraba - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Protože jsou tato ocenění udělována celosvětově, je jejich získání velmi prestižní záležitostí. Jsou uznávána mezinárodní IT komunitou a jsem hrdý na to, že jsme naší společnou snahou a odpovědným plněním požadavků zákazníků dokázali znovu získat titul Reseller of the Year Finalist.

Stanislav Hlobilek

Výkonný ředitel společnosti WEBCOM

Stanislav Hlobilek - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Ocenění Inner Circle i President´s Club si velmi vážíme. Poděkování patří všem našim klientům a zaměstnancům, protože bez důvěry zákazníků a profesionální práce našich lidí bychom nikdy takových výsledků nedosáhli.

Zároveň je to pro nás velký závazek k tomu, abychom i nadále zvyšovali kvalitu poskytovaných služeb.

Pavel Vaněk

Obchodní ředitel společnosti WEBCOM

Pavel Vaněk - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Ocenění President´s Club jsme obhájili již po několikáté, o to více si ho vážíme. Je pro nás potvrzením, že jen díky našim klientům a špičkové práci všech kolegů ve WEBCOMu jsme dokázali ve fiskálním roce Microsoftu meziročně růst v prodeji licencí a maintenance o více jak 30% a získat přes 25 nových zákazníků.

Martin Tunys

Key Account Manager oblasti automotive společnosti WEBCOM

Martin Tunys - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Systém incadea.engine DMS je používán v řadě světových automobilových značek u více jak 70000 koncových uživatelů. Segment automobilového průmyslu je pro nás klíčový a dlouhodobě realizujeme implementační projekty s následnou servisní podporou pro významné automobilové společnosti nejen v Čechách, ale i po celé Evropě.

Získání exkluzivního partnerství v Polsku od společnosti incadea GmbH je pro nás potvrzením, že implementace řešení realizujeme na vysoké odborné úrovni. Zároveň je to také velký závazek k tomu, abychom nadále zvyšovali kvalitu a profesionalitu svých služeb a tím zlepšovali spokojenost zákazníků.

Stanislav Hlobilek

Výkonný ředitel společnosti WEBCOM

Stanislav Hlobilek - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Naším cílem je, aby se Webcom Education Point stal místem, kde se budou koncentrovat špičkoví odborníci z naší branže, právě tady budou schopni poskytovat nejen našim zaměstnancům, obchodním partnerům, ale také široké veřejnosti ty nejnovější poznatky a informace z oboru.

Jsme si vědomi faktu, že pouze vysoce erudovaní profesionálové mohou adekvátně prospívat svým firmám i celé společnosti.

Tomáš Kudrna

Training center manager společnosti WEBCOM

Tomáš Kudrna - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Samozřejmostí je pro nás zajištění plného servisu potřebného pro hladký průběh školení - od přípravy výukových materiálů, přes zajištění občerstvení až po splnění individuálních požadavků.

Všechny kurzy jsou vyučovány IT odborníky s potřebnou certifikací a mnohaletou znalostí dané problematiky.

Martin Dlabač

Sales Manager společnosti WEBCOM

Martin Dlabač - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Dostát těmto nárokům není snadné, ale ne nemožné. Informační systém UMAX Dynamics AX komplexně pokrývá zákaznické procesy od marketingu a správy produktů, přes služby zákazníkům, až po fakturaci, výběr plateb a dosahuje značného zjednodušení a snížení celkových nákladů na obsluhu zákazníků.

To bylo i jedním z hlavních důvodů, proč se například společnost E.ON The Netherlands rozhodla právě pro toto řešení.

Stanislav Hlobilek

Výkonný ředitel společnosti WEBCOM

Stanislav Hlobilek - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Systém incadea.engine DMS je používán v řadě světových automobilových značek u více jak 70000 koncových uživatelů. Segment automotive je pro nás klíčový a dlouhodobě realizujeme implementační projekty pro významné automobilové společnosti nejen v Čechách, ale po celé Evropě. Získání partnerství pro polský trh od společnosti incadea GmbH je pro nás potvrzením, že implementace řešení realizujeme na vysoké profesionální úrovni a ke spokojenosti zákazníků.

Velký podíl na tomto úspěchu má celý náš automotive tým, protože bez jejich profesionality, vynaloženého úsilí a inovativního přístupu bychom mohli jen stěží realizovat takto rozsáhlé mezinárodní projekty.