logo XEROX CZECH REPUBLIC  s.r.o.

COVID-19 zrychluje plány na digitální transformaci firem

Více jak polovina respondentů z průzkumu XEROX zvyšuje své technologické rozpočty a třetina plánuje zrychlit digitální transformaci v důsledku COVID-19. Výsledky také ukazují, že přibližně 82% pracovníků se z home office vrátí do zaměstnání v rozmezí 12 - 18 měsíců. V ČR pandemie způsobila změnu uvažování ve firmách všech velikostí.

"Setkáváme se se zvýšeným zájmem jak o služby spojené s řízením dokumentů, tak s jejich vytěžováním. Díky této extrémní situaci jsme si mohli vyzkoušet všechny výhody, které digitalizace administrativních úkonů spojených s dokumentem ve firmě, přináší. Adaptovali jsme se na změnu všichni neuvěřitelně rychle. Moderní technologie a softwarová řešení nám umožní skutečně změnit způsob, kterým pracujeme. A naši zákazníci tento trend svým chováním jen potvrzují. Vzdálený přístup do všech úložišť, správa obsahu, schvalovací procesy, bezpečnost, jak dat, tak systémů, to vše se stalo v období pandemie prioritou. Mnozí naši zákazníci to řešili ihned a další to řeší nyní, protože zjistili, že flexibilita přináší v každém odvětví řadu výhod a zejména úspor. Tento trend bude jednoznačně pokračovat. Přesto jsou místa, kde je člověk nenahraditelný a být tam prostě musí. Rozhodně tedy v blízké době zcela nezmizí z kanceláří ani lidé ani papír," říká Luboš Novotný, obchodní ředitel XEROX CZECH REPUBLIC.

Průzkum Výzkum budoucnost práce (Future of Work Survey) společnosti Xerox, který sestavila nezávislá společnost Vanson Bourne, shromáždil odpovědi od 600 IT odborníků včetně vrcholových manažerů (C-level) z USA, Kanady, Velké Británie, Německa a Francie. Vybrány byly firmy s alespoň 500 zaměstnanci.

KLÍČOVÁ ZJIŠTÉNÍ PRUZKŮMU

Návrat většiny zaměstnanců do kanceláří

Před zavedením požadavků na home office bylo pro 33% respondentů největší starostí zabezpečení dat a soukromí v souvislosti se vzdáleným režimem, 24% zmínilo produktivitu zaměstnanců a 16% technologickou infrastrukturu.

Tyto obavy spolu s přesvědčením 95% respondentů o důležitosti osobní komunikace pro osobní rozvoj a hodnocení schopností naznačují, že více rozšířená práce na dálku nenahradí tradiční kancelářský prostor. V současné situaci se ovšem mění postoje a politika vrcholových manažerů.

Z dotázaných zemí mají nejpravděpodobnější nárůst důvěry v práci na dálku v USA (86%) následované Velkou Británií (80%), Německem (80%), Kanadou (77%) a Francií (75%).

58% společností navíc plánuje změnit svá pravidla pro práci z domova v rámci příštího roku. To zdůrazňuje potřebu firem podporovat hybridní pracovní sílu.

Poučení z průzkumu:

Odhalení technologických problémů

Rychlý přechod na vzdálený režim byl pro většinu podniků obtížný. Pouze 28% společností bylo plně připraveno a 29% zdůraznilo, že právě technologické nedostatky jim způsobovaly největší problémy. Z dotazovaných zemí byla na náhlý přechod nejméně připravena Francie, zatímco nejlépe společnosti v USA.

Pokud jde o samotnou technologii, pak největší výzvou byla vzdálená podpora IT (35%), neadekvátní řešení pracovních postupů (27%), nedostatek nástrojů pro komunikaci a spolupráci (22%) a nedostatek cloudových řešení (10%).

85% podnikatelských lídrů také postrádalo snadný přístup ke svým kancelářským tiskárnám, přičemž nejvíce chyběly respondentům z USA (93%), Německa (92%) a Francie (91%).

Poučení z průzkumu:

Pořizování nových technologií

V důsledku odhalených technologických mezer 70% IT lídrů celosvětově přehodnocuje výdaje v rámci svého rozpočtu. Společnosti zvyšují investice především do vzdálených technologických zdrojů (55%), nebo hybridních kancelářských a vzdálených zdrojů (40%).

Dále investují do cloudového softwaru (65%), vzdáleného systému IT (63%) a softwarů usnadňujících spolupráci a podporu (52%).

Hardware (notebooky, tiskárny) byly další problematickou položkou. Zejména pro společnosti sídlící ve Francii. 22% respondentů hardware uvedlo jako nejdůležitější položku v souvislosti s produktivitou práce, technologií a celkovou pracovní zkušeností.

Poučení z průzkumu:

Článek XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. ze dne 24. června 2020 - středa

Další články od XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.