logo

SPSS CR a SCC organizují v Praze letní školu marketingového výzkumu

Odborníci na marketingový výzkum se podělí o své zkušenosti, jak efektivně využít data z výzkumu ...

Společnost SPSS CR, dodavatel řešení a softwaru Predictive Analytics, pořádá ve spolupráci s výzkumnou společností SC&C již třetí ročník letní školy marketingového výzkumu, který se uskuteční ve dnech 24.-28. srpna 2009 v Praze. Týdenní kurz je adresován zájemcům z řad firem a organizací, kteří jsou zodpovědní za marketingový výzkum a jeho analýzu. Marketingoví analytici, brand manažeři a research manažeři budou v rámci letní školy obeznámeni nejen se všeobecnými pravidly a metodami realizace výzkumných projektů, ale také se na příkladech z praxe dozví, jak nastavit konkrétní výzkumné projekty pro efektivní marketingové rozhodování. Letní škola bude také jedinečnou příležitostí pro konzultace vlastních výzkumných projektů účastníků kurzu s odbornými lektory.

Doc. RNDr. Jan Řehák, ředitel a jednatel SPSS CR, který bude v rámci letní školy také přednášet, říká : "Podíváme-li se na oblast marketingového výzkumu, vidím zde jeden zásadní nedostatek - firmy mají k dispozici buď odborníky na marketing, kteří ale nemají zkušenosti se správnou interpretací dat výzkumného projektu a z vlastní databáze, nebo mají kvalifikované analytiky, ti ale nejsou kompetentními marketéry. V rámci naší letní školy se proto marketérům snažíme zprostředovat potřebné know-how, aby se v dnešním množství dat dokázali lépe orientovat a vytěžit z něj maximum pro své rozhodování."

Koncept letní školy vznikl na základě dlouholetých zkušeností spoluorganizující společnosti SC&C v oblasti komplexního výzkumu trhu a poradenství. RNDr. Bártová, ředitelka a jednatelka SC&C uvádí : "Výzkum trhu prošel za několik posledních let velmi důležitým vývojem. V současné době ekonomické krize již také hovoříme o ’krizi‘ výzkumu, která spočívá hlavně v odklonu od tradičních technik výzkumu a potřeby rychlejších informací pro ad hoc rozhodování, což s sebou přináší nedůvěru v hodnotu výzkumné informace. Toto téma je pro marketéry velmi aktuální, proto se mu budou naši lektoři během kurzu invenzivě věnovat."

Kurzy letní školy budou tématicky rozděleny do pěti bloků, které se budou krýt s jednotlivými dny konání letní školy. První blok bude věnován přehledu a pojmům z marketingového výzkumu včetně přehledu kanálů a zdrojů dat, druhý a třetí den se zaměří na kvalitativní a kvantitativní fáze výzkumu včetně představení techniky Focus Group a uvedení nejčastějších chyb při formulovaní otázek, ve čtvrtém bloku se účastníci seznámí s problematikou rozhodování na základě výzkumných dat - budou představeny konkrétní příklady, jak s daty pracovat včetně praktické ukázky práce se softwarem PASW Data Collection pro sběr a vyhodnocování dat - a poslední den budou moci účastníci kurzu představit a konzultovat své vlastní nebo plánované výzkumné projekty.

Další články k tématům - marketingového - rozhodování - školy - výzkumu - Jan Řehák

Článek ze dne 4. srpna 2009 - úterý

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.