logo Český telekomunikační úřad

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Největší poskytovatelé mobilních služeb nedávno představili tzv. neomezené datové tarify. ČTÚ v souvislosti s tím upozorňuje spotřebitele, že ani jedna z nabídek tarifů s neomezenými daty pro fyzické osoby na našem maloobchodním trhu nezahrnuje neomezené používání datových služeb při roamingu v zemích EU.

Dosud byli uživatelé zvyklí, že pokud smlouva s poskytovatelem zahrnuje i omezený objem mobilních dat, uplatní se tento limit i při roamingu v zemích EU. To ale neplatí u nových tzv. neomezených tarifů.

Objem dat totiž není omezen pouze při použití v ČR. Podle evropských pravidel, která upravují politiku přiměřeného využívání u tarifů bez datového limitu pro rok 2019, platí, že poskytovatel musí v rámci roamingu zákazníkovi poskytnout objem dat, který se odvíjí od ceny balíčku.

Objem dat v GB poskytnutých v roamingu v ceně balíčku musí být alespoň dvakrát větší než hodnota získaná vydělením ceny uvedené ve smlouvě (bez DPH) maximální velkoobchodní cenou za roaming (4,50 € za 1 GB dat pro rok 2019). Cenu tarifu je pro výpočet zapotřebí přepočítat podle platného kurzu na €.

Tento požadavek splňují všechny nabízené tarify. Konkrétní objemy dat v roamingu zahrnuté do ceny se ale u jednotlivých poskytovatelů i tarifů mohou lišit podle ceny služeb.

Další data nad rámec tohoto limitu mohou být zpoplatněna, resp. po dosažení limitu může dojít k přerušení poskytování služeb. Operátor je povinen zákazníkovi sdělit, jak velký objem dat mu v rámci roamingu poskytne.

ČTÚ v tomto směru doporučuje spotřebitelům, aby se před uzavřením smlouvy, případně před cestou do zahraničí, seznámili s objemem dat, který mají v roamingu k dispozici.

Příklad - SML s neomezenými daty - roaming EU

Pan Dvořák platí tuzemskému mobilnímu operátorovi měsíčně v přepočtu 50 € (bez DPH), což zahrnuje neomezené volání, textové zprávy a data.

Během dovolené v EU může tedy bez omezení volat a posílat SMS, a zároveň má k dispozici nejméně 22,2 GB dat [ 2 x (50 / 4,50) = 22,2 ].

Další články k tématům - ceny - operátor - roaming - smlouva - SMS - tarif

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. října 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad