logo Český telekomunikační úřad

Změny v tarifech mobilních operátorů

T-Mobile vydal s účinností od 1. 9. 2019 nový ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky, O2 má od 16. 9. 2019 dvě nové sady tarifů NEO a Vodafone upravil své tarify v souvislosti s akvizicí UPC.

Změny v tarifech O2 Czech Republic

Pokud se jedná o datové služby, změnila v září společnost O2 zásadním způsobem nabídku svých tarifů.

Od 16. 9. 2019 nově nabízí dvě sady tarifů:

Změny v tarifech T-Mobile

U nových neomezených tarifů je možné kombinovat hlasovou a datovou část dle výběru účastníka. Nabídka obsahuje dvě datové části při použití v ČR bez limitu spotřeby dat.

U prvního typu dojde po spotřebování 50 GB ke zpomalení rychlosti na 10 Mbit/s, zatímco u druhého se toto omezení neuplatní.

Pro použití v EU jsou v obou případech v souladu s roamingovou regulací uplatňovány datové limity, 35 resp. 40 GB. Se shodnými parametry operátor nabízí i čistě datové tarify.

Dále T-Mobile zrušil dvojí ceny u tarifů - se závazkem a bez závazku. Nahradil je tarify bez závazku a bez dotace na telefon, a s dotací na telefon podmíněnou závazkem na 24 měsíců.

Při přechodu ze starších tarifů se závazkem na nový tarif bez dotace je třeba původní závazek dodržet.

Od 1. 9. 2019 T-Mobile již nenabízí balíček StreamOn - stávajícím zákazníkům je ale balíček poskytován i nadále.

Změny v tarifech Vodafone

Vodafone vydal s účinností od 2. 9. 2019 nový ceník tarifů a služeb. Nově nabízí zákazníkům možnost kombinovat s tarify řady RED s pevným internetem a Neomezený s pevným internetem jak internet od Vodafone, tak i od UPC.

UPC pak vyjma svých stávajících služeb nově nabízí i mobilní tarify od Vodafone - změny souvisí s nedávnou akvizicí společnosti UPC.

U Neomezených tarifů zároveň zvyšuje maximální rychlosti na 10 Mbit/s.

Další články k tématům - akvizice - dotace - O2 Czech Republic - operátor - roaming - tarif - telefon - T-Mobile - UPC - Vodafone

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 23. září 2019 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad