logo Český telekomunikační úřad

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

ČTÚ nemá žádné zákonné pravomoci, jejichž prostřednictvím by mohl změně smlouvy, byť i pro účastníky nevýhodné, zabránit. Zákazníci ale mají již možnost změnu smlouvy odmítnout, bez sankce ji ukončit a zvolit si jiného poskytovatele.

ČTÚ řeší stížnosti na nově zavedené účtování po minutách služeb mobilního operátora Vodafone. S jednostrannou změnou smlouvy klienti nemusí souhlasit a ke dni účinnosti změny mohou smlouvu bez sankcí ukončit. Nemohou však docílit toho, aby jim služba byla dál poskytována za původních podmínek.

Vodafone v červenci přistoupil ke změně tarifikace z účtování po vteřinách po první provolané minutě na účtování po celých minutách. To vyvolalo stížnosti účastníků, kteří žádali ČTÚ o zásah spočívající v zákazu provedení této změny a zachování stávajícího způsobu tarifikace.

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou za splnění zákonem stanovených podmínek oprávněni provést jednostrannou změnu smlouvy, a to i takovou změnu, která může pro spotřebitele představovat zhoršení jejich postavení. Takovou změnou může dojít například ke zvýšení celkové úhrady za služby.

Zákazník má na druhou stranu právo změnu odmítnout a smlouvu bez jakýchkoliv sankcí ukončit. K tomu, aby toto své právo stihl využít, potřebuje se včas o změně dozvědět.

Operátor proto má povinnost nejméně 1 měsíc před nabytím změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a na webu a zároveň zákazníky informovat o tomto uveřejnění.

Pokud se navíc změna týká zákonem taxativně vymezených náležitostí smlouvy, musí operátor informovat účastníky způsobem sjednaným ve smlouvě také o jejich právu ukončit smlouvu bez sankcí ke dni nabytí účinností této změny.

U předplacených služeb, u nichž zpravidla nejsou sjednávány závazky, je v případě nesouhlasu se změnou možné smlouvu okamžitě ukončit a telefonní číslo v nejkratší možné době přenést k jinému poskytovateli.

Další články k tématům - operátor - sankce - smlouva - stížnosti - tarifikace - účtování - Vodafone - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. září 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad