logo Digital Resources a.s.

Řízení a plánování servisu v mobilní aplikaci

Mobilní aplikace pro řízení a plánování servisu je součástí CRM systému Intuo - Company Intelligence, která zvyšuje efektivitu servisních zásahů a lze ji snadno implementovat i obsluhovat. Umožňuje mimo jiné rychlé vykazování práce servisních techniků s automatickým zpracováním dat do podkladů k fakturaci.

Mobilní Servisní Technik (MST) je moderní aplikace, která nabízí efektivní nástroje pro řízení a plánování servisu ve společnosti. Základem je propojení se systémem Intuo - Company Intelligence, který řeší oblast BPM (Business Process Management) a CRM (Customer Relationship Management).

Hlavní výhody aplikace Mobilní Servisní Technik:

Doporučený HW - tablet s operačním systémem Android, doporučujeme Samsung Galaxy Tab Active 2.

Jak funguje snadné plánování a řízení servisu

Oddělení dispečinku ve firmě obdrží servisní požadavek, který dále deleguje na vedoucí jednotlivých sekcí servisu. Ti následně pomocí Intuo - Company Intelligence přidělují příslušné servisní požadavky svým servisním technikům dle možností. Plánování je tak velice snadné.

Každý servisní technik má svůj vlastní uživatelský účet do MST aplikace, pod kterým si může zobrazit veškeré servisní požadavky, které mu byly přiřazeny.

Při prvním přihlášení do aplikace nebo při synchronizaci dat je vyžadováno připojení k internetu. V ostatních případech lze pracovat v režimu off-line.

V přehledu servisních požadavků servisní technik nalezne aktuálně přidělené servisní zásahy, seřazené dle priority.

Uživatel si může zobrazit detail jakéhokoliv servisního požadavku, kde jsou veškeré potřebné informace, jako je lokalita, kontaktní osoba, detaily servisního zásahu apod.

Záznam servisního zásahu

Jakmile technik provádí servisní zásah vytváří ve vazbě na daný servisní požadavek tzv. nový servisní list, kam vkládá veškeré potřebné údaje. Aplikace MST zároveň po zahájení servisu spouští na pozadí časový counter, který zaznamenává dobu strávenou řešením servisu.

K servisnímu listu lze rovněž navázat aktivní dostupná zařízení dle lokality nebo ostatní přítomné servisní techniky.

Po vykonání servisu uživatel vyplňuje záznam o provedené činnosti a použitém materiálu k opravě. Dále technik označuje jednotlivé části pravidelného servisu, které provedl. Současně je k servisnímu listu možné přidat i fotografie, které se zásahem souvisí.

V aplikaci Mobilní Servisní Technik je také možné zaznamenávat náklady související se zakázkou. Časový counter pomáhá určit čas strávený realizací opravy. Dále lze evidovat počet případných hodin odpracovaných o víkendu a související náklady.

Část servisního listu vyplňuje zákazník - hodnocení servisního zásahu a případné poznámky. Po zpracování servisního listu je zákazníkovi předložena rekapitulace provedené práce a nákladů, kterou následně potvrdí - podepíše přímo na tabletu. Podpis servisního technika je doplňován automaticky z aplikace.

Při následném připojení on-line dojde ke synchronizaci dat a zaslání informací do systému Intuo - Company Intelligence.

Aplikace Mobilní Servisní Technik má rovněž část administrace, tedy prostředí pro administrátory řešení.

O Intuo - Company Intelligence

Intuo - Company Intelligence je český informační systém postavený na nejmodernějších současných technologiích s vynikajícím poměrem cena/výkon. Nejedná se pouze o běžný CRM systém, ale z hlediska strategického řízení ve firmě je to zejména Business Management Software.

Pomocí systému Intuo můžete snadno a efektivně plánovat, organizovat a řídit jakékoliv procesy společnosti. Navíc je snadno propojitelný s mnoha dalšími systémy, jako jsou například ECM/DMS nebo ERP systémy.

Komplexně řeší oblasti pro obchod, marketing, servis, plánování, realizaci zakázek, workflow, automatizaci firemních procesů a vyhodnocování.

Další články k tématům - Android - ECM - ERP - bezpečnost - CRM - DMS - digitalizace - Intuo - plánování - Samsung - servis - synchronizace - tablet - workflow

Článek Digital Resources a.s. ze dne 7. května 2020 - čtvrtek

Další články od Digital Resources a.s.

Školení zaměstnanců - webinář

Audity a nápravná a preventivní opatření - webinář

Správa řízené dokumentace - webinář

Quality Management System Intro - webinář

Průvodce světem ECM - 10 tipů pro výběr vhodného řešení

Efektivní plánování a řízení servisu - webinář

Profesionální IT služby pro nejrůznější oblasti a specializace

Správa dokumentů bez starostí - webinář

Nástroje pro řízení a plánování servisu pomáhají v práci techniků

Automatizace firemních procesů - infografika

Efektivní práce v advokátní kanceláři - webinář

Digitalizace a automatizace HR procesů - webinář

Jak lépe řídit obchodní aktivity firmy - infografika

S inteligentní správou informací ušetříte polovinu pracovního dne - infografika

Efektivní plánování a řízení servisu - infografika

Řízení geograficky rozptýlených týmů - webinář

Automatizace firemních procesů - webinář

Efektivní řízení obchodních aktivit - webinář

Jak na informační chaos - webinář

Efektivní práce advokátní kanceláře s podporou Intuo Legal

Digitalizace a inteligentní správa firemních dokumentů - webinář

Řízení a plánování servisu - webinář

Moderní nástroje pro lepší správu a sdílení obsahu - webinář

Intuo Servis ve společnosti ČEZ ESCO - případová studie

Správa firemních dokumentů a informací bez starostí - webinář

Inovace v oblasti správy dokumentů a informací - webinář

DMS-IN.CLOUD - ideální řešení v cloudu pro správu firemních dokumentů

Řízení firemních procesů a nástroje pro home office - webinář

Digitální back office s M-Files

Automatizace a digitalizace HR - webinář

Intuo - systém pro efektivní práci z home office

Intuo Legal v advokátní kanceláři Skils - případová studie

M-Files nastavují standard pro správu firemního obsahu

Jak na školení zaměstnanců - webinář

Automatizace firemních procesů s M-Files v NEY spořitelním družstu

Jak zlepšit firemní procesy - webinář

Užitečná firemní spolupráce při zavádění ERP Helios Orange

Dokonalé nástroje pro snadnou a efektivní spolupráci vzdálených týmů

Řízená správa dokumentů - webinář

Jak na digitální HR

Jak na efektivní správu firemního obsahu

Centralizovaná platforma v cloudu pro správu firemních informací

QMS a správa firemních dokumentů v sérii webinářů Digital Resources

Řízení vzdálených týmů pomocí CRM Intuo pro home office - webinář

Jak na efektivní práci z domácího prostředí

Řízení a plánování servisu v mobilní aplikaci

Jak na oběh firemních dokumentů bez papíru - webinář

Správa smluv a technické dokumentace SPOLCHEMIE běží na M-Files

Bezplatné licence M-Files pro neziskovku Cesta domů

Sdílení dokumentů a řízení firemních procesů - webinář