logo Epson Europe

Udržitelné postupy a technologie tisku pro malé a střední firmy

Společnost Epson sestavila seznam nejlepších strategií, které pomáhají tisknout udržitelnějším způsobem a rychle získat zpět počáteční investice. Jsou výhodné pro životní prostředí i firmy, které je zavedou.

Sečteme-li náklady, spotřebu energie a návratnost investice a samozřejmě také pozitiva pro životní prostředí, rychle zjistíme, že ekologické technologie jsou skvělou investicí pro podniky všech velikostí. To ovšem neznamená, že přechod na ně je snadný.

Určete ve firmě tisková pravidla

Tisková pravidla, jež pracují s parametry, jako je barva, počet stran a podobně, vám jednotlivé tiskové úlohy umožní přesměrovat do zařízení, které je vytiskne nejlevněji bez ohledu na to, kde se ve vaší síti nachází. A vy ušetříte pokaždé, když tisknete. Udržitelné tiskové technologie vám v konečném důsledku pomohou nejenom získat lepší ekologické vysvědčení, ale i snížit náklady, zvýšit produktivitu a zmírnit rizika.

Organizace, které již s přechodem k šetrnějšímu systému tisku začaly, už z jeho výhod spokojeně těží. Studie potvrzují, že si oproti jiným srovnatelným podnikům vedou lépe, a to v mnoha ohledech. Kromě menší ekologické stopy mají také spolehlivější zařízení a nižší náklady a jejich dokumenty jsou lépe zabezpečené.

Až naše tipy zavedete do praxe, tyto výhody začne pociťovat i vaše firma. Spravované tiskové služby společnosti Epson vám pomohou snížit náklady a zmenšit uhlíkovou stopu vašeho provozu.

Zabezpečte tiskový systém

Lidé tiskové úlohy často odešlou do tiskárny, ale zapomenou si je vyzvednout. Výtisky tak okamžitě končí v koši na papír a nebo v horším případě v nepovolaných rukách. V případě zabezpečeného systému tisku se úlohy tisknou ve chvíli, kdy se uživatelé přímo u tiskárny přihlásí pomocí chytré karty nebo kódu PIN.

Díky tomu se sníží množství odpadu a zbytečné náklady a naopak zvýší úroveň bezpečnosti.

Zhodnoťte náklady

Najděte si poskytovatele spravovaných tiskových služeb, který má k dispozici ekologické kalkulačky, jež dokážou vyhodnotit spotřebu energie a papíru a množství odpadu ze všech vašich tiskáren. Z hodnocení by mělo vyplynout, v kterých oblastech můžete snížit svou ekologickou stopu.

Na základě této informace by vám pak poskytovatel měl doporučit optimální kombinaci hardwaru a softwaru, která vám umožní snížit spotřebu energie, papíru i spotřebního materiálu.

Slučujte funkce

Multifunkční tiskárny zastoupí větší počet samostatných zařízení, což může být výhodné hned z několika důvodů: sníží se nároky na objem spotřebního materiálu, časová náročnost správy a také množství zařízení, které je nutné spravovat.

Šetřete energií

Zvažte pořízení úsporných zařízení, jež odpovídají požadavkům ekologických programů, jako je ENERGY STAR nebo Blue Angel. Zařízení splňující nejnovější kritéria programu ENERGY STAR mohou být až o 40% úspornější než jiné produkty. Tiskárny a multifunkční zařízení by ideálně měly mít krátký náběhový čas a také režim hlubokého spánku a nízké spotřeby toneru.

Článek Epson Europe ze dne 16. ledna 2018 - úterý

Další články od Epson Europe