logo GTS Czech s.r.o.

GTS CE sjednocuje v rámci pěti zemí střední Evropy svou ethernetovou síť

GTS Central Europe (GTS CE), vedoucí telekomunikační operátor v regionu, sjednocuje svou ethernetovou infrastrukturu. Vytváří tak zcela novou ethernetovou síť založenou na již existujících optických sítích pokrývajících pět evropských zemí - ČR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Díky rozvoji této integrované ethernetové platformy bude moci rozšířit své produktové portfolio, které umožní zákazníkům využívat výhody zvýšené kapacity, větší flexibility a širšího pásma.

Rozšíření ethernetové sítě GTS CE bylo zahájeno v listopadu 2009. Během prvních tří měsíců bude v největších evropských městech rozmístěno 15 klíčových uzlů, které budou tvořit jádro sítě. Cílem je mít k dispozici více než 450 síťových uzlů do konce roku 2011, a to ve městech, kde už skupina má své vlastní optické sítě. S cílem posílit spolupráci s mezinárodními poskytovateli připojení plánuje GTS CE zavést ethernetové POP v klíčových propojovacích bodech západní Evropy, například ve Frankfurtu nebo ve Vídni. Zlepšené ethernetové služby by měly být spuštěny v polovině roku 2010.

Díky technologiím příští generace bude GTS CE i nadále rozšiřovat své produkty s cílem poskytovat vysokou rychlost, kvalitní výkon, snadnou použitelnost a především nákladově efektivní řešení. Služby ethernetu budou nabízeny až do výše 10 Gigabit Ethernet (GigE), což umožní zákazníkům zvolit rychlost na základě svých preferencí. Kromě toho také GTS CE zaručí výjimečnou spolehlivost sítě díky jejímu nepřetržitému monitoringu, diagnostice a centralizované správě.

Skupina GTS CE nabídne v rámci počátečního zavádění své ethernetové sítě dvě služby. První je GTS Ethernet Line, která umožňuje spojení typu point-to-point s garantovanou šířkou pásma až 10 GigE. Druhou službou je pak GTS Ethernet NNI, která zajišťuje centrální handover spojení pro obvody v rámci ethernetové sítě GTS CE, což umožňuje partnerům skupiny rozšířit oblast své působnosti díky rozsáhlému pokrytí celého středoevropského regionu. V budoucnu plánuje skupina GTS CE nabídnout také ethernetové služby LAN s vícebodovým L2 VPN připojením.

"Až dosud jsme nabízeli našim zákazníkům ethernetové pokrytí v každé zemi individuálně," řekl Adam Sawicki, generální ředitel skupiny GTS CE. "Díky vlastní robustní síti s bezkonkurenčním pokrytím v pěti zemích regionu střední a východní Evropy a nabídce komplexního ethernetového portfolia může GTS CE nabídnout svým mezinárodním zákazníkům s pobočkami ve více lokalitách efektivnější správu sítě s vysokorychlostním přenosem dat, hlasu i videa. Předpokládáme, že od poloviny roku 2010 poroste zájem o ethernetové služby o více než o 20 % ročně. Protože to bude první rok, kdy budeme nabízet sjednocené ethernetové služby, jsme velmi optimističtí ohledně našeho budoucího růstu."

Další články k tématům - CE - ethernetové - GigE - GTS - služby - Adam Sawicki

Článek GTS Czech s.r.o. ze dne čtvrtek 3. prosince 2009

Další články od GTS Czech s.r.o.

Virtuální mobilní služby sítě GTS Czech využívá již 50000 zákazníků

GTS mobilní služby

GTS poskytne další datové centrum pro UniCredit Bank

Operátor GTS Czech i letos pomáhal potřebným

GTS se připojuje k virtuální ethernetové platformě ancotel

GTS Czech partnerem VMware pro cloud

GTS Czech je certifikovaným partnerem Microsoftu

Služba GTS Media Line zajistila TV přenos soutěže Česko Slovensko má talent

Nové datové centrum GTS v Bratislavě

Nová funkce GTS Ethernet VPN

GTS Virtual Hosting s oceněním IT Produkt 2011

IP VPN služby pro Tesco Stores zajistí GTS

GTS Virtual Hosting: nové řešení pro virtuální servery

MS 2011 v hokeji: GTS Central Europe zajišťovala přenosy HD vysílání

GTS Media Line: nové řešení distribuce médií

Pavel Brabenec: nový ředitel divize marketingu GTS Czech

Danny Bottoms: nový generální ředitel skupiny GTS CE

CE Colo: největší hráč na trhu datových center v regionu CEE

Nové služby GTS Premium SMS a SMS Gate: SMS centrum a hromadné rozesílání SMS

Webový monitoring výkonu ethernetových služeb GTS Ethernet Line

GTS rozšiřuje regionální optickou síť do oblasti Balkánu

GTS Ethernet VPN: první nativní Layer 2 VPN síť ve střední a východní Evropě

David Šita: nový generální ředitel GTS Czech

Capacity Awards: ocenění za nejlepší velkoobchodní nabídku pro GTS CE

Petr Draxler: nový ředitel lidských zdrojů skupiny GTS Central Europe

Cloud Computing Conference 2010: GTS Czech partnerem konference

Skupina GTS dokončila akvizici Interware

GTS Novera se změní na GTS Czech

GTS Central Europe posiluje akvizicí Dial Telecom své aktivity na Slovensku

Miloš Mastník, nový ředitel marketingu GTS Central Europe

Status HP Preferred Partner pro GTS Novera

Michael Rees, nový ředitel strategie a rozvoje GTS Central Europe

GTS Novera otevřela v Praze další housingové centrum

GTS Novera investuje do L2 a WDM sítí

Tři nové unikátní ethernet služby GTS Central Europe

GTS Central Europe kupuje Interware, maďarského provozovatele datových center

Skupina GTS Central Europe koupila rumunského operátora Datek

Alcatel-Lucent technologie pro ethernetové služby GTS

Lucie Řeřichová, nová PR manažerka GTS Novera

Tiskové centrum podpisu odzbrojovací smlouvy připojuje GTS Novera

GTS Nonera se zapojila do dárcovství krve

GTS Central Europe pokračuje v rozšiřování svých datových center

Novera modré číslo ze zahraničí

Hospodářské výsledky GTS CE za rok 2009

GTS CE sjednocuje v rámci pěti zemí střední Evropy svou ethernetovou síť

Nejlepší velkoobchodní nabídka ve střední a východní Evropě, ocenění pro GTS Central Europe

GTS Central Europe má nové internetové stránky

Virtuální asistentka a outsourcing call centra od GTS Novera

GTS Novera dále míří na firmy a přenechává free-mailové účty Centrum Holdings

Vytáčení národních telefonních čísel v mezinárodním formátu v síti GTS Novera