logo

HP uvádí nová podniková řešení a služby pro rychlejší dosažení lepších podnikatelských výsledků

Společnost HP oznámila uvedení nových řešení a služeb v rámci svého portfolia Business Technology, jež pomohou zákazníkům lépe spravovat a optimalizovat podnikové informace a technologické infrastruktury.

Nové produkty pomohou zejména IT ředitelům rychleji dosahovat lepších výsledků v podnikání. Snižují rizika spojená s vyhledáváním elektronických dat, plněním platných předpisů pro nakládání s daty, podporují růst firmy zajištěním lepšího souladu IT a byznysu, a snižují náklady lepším využíváním majetku v datovém centru.

Mezi nová řešení a služby patří platforma, která zjednodušuje správu informací v e-mailech a dalších podnikových dokumentech, nové řešení, jež pomáhá podnikovým zákazníkům zvládat poptávku po jejich službách a rozhodování o portfoliu IT projektů, a služby, které zvyšují efektivitu a výkon datových center.

Tyto produkty zapadají do třech strategických oblastí zaměření portfolia HP Business Technology – optimalizace podnikových informací, optimalizace podnikových technologií a adaptivní infrastruktura.

"Naši zákazníci na nás spoléhají, protože se stoprocentně soustředíme na řešení jejich podnikatelských problémů. Právě v tom je smysl technologií. Pomáháme zákazníkům snižovat náklady, zvládat rizika a vydělávat na změnách. A to vše pomáhá firmám růst rychleji," řekla Deborah Nelson, senior viceprezidentka marketingu a aliancí Technology Solutions Group společnosti HP. "Novinky v portfoliu HP Business Technology posilují naši schopnost spolupracovat s IT řediteli na řešení jejich klíčových problémů."

Optimalizace podnikových informací

HP Integrated Archive Platform umožňuje snadno ukládat, prohledávat a stahovat miliardy e-mailů, dokumentů a obrázků z jediné, rozšiřitelné platformy e-Discovery. Tato platforma je předem integrované řešení podnikové třídy pro vyhledávání elektronických dat a jejich správu v souladu s platnými předpisy. Platformu tvoří špičkové úložné a serverové technologie HP a je vybavena nativním indexováním obsahu, vyhledáváním a správou zásad.

HP nabízí také službu Information Discovery and Policy Definition Service pro zákazníky, kteří se potýkají s komplikacemi při převodu legislativních, předpisových, technologických, obchodních a provozních požadavků na zásady pro přístup, zadržování, uchovávání a opakované použití informací. Tato služba zajistí inventarizaci informací, aplikací a systémů organizace, rovněž vzorkuje data za účelem odhalení charakteristických vzorců používání a informačních toků.

Pro větší flexibilitu při zálohování e-mailu uvedlo HP doplněk HP Data Protector pro Microsoft® Exchange. Ten nabízí zákazníkům několik možností, jak zajistit obnovení dat k danému bodu a času. Služby HP navíc pomáhají zákazníkům navrhnout, ověřit a implementovat řešení zálohování a obnovení dat.

Společnost HP dále představila službu Business Intelligence (BI) Evolution Assessment, která pomůže zákazníkům vyhodnotit jejich schopnosti v oblasti analýzy podnikových informací. Posouzení vychází z modelu BI Maturity Model společnosti HP, který mapuje pokrok společnosti v zavádění analytických nástrojů. Pomáhá organizacím zjistit vlastní stupeň vyspělosti v oblasti analytických nástrojů a určit další kroky.

Optimalizace podnikových technologií

Kvalitnější poskytování informací klíčovým účastníkům IT projektů v průběhu celého jejich životního cyklu umožňuje zákazníkům přijímat rozhodnutí s nižšími náklady a riziky. Za účelem posílení vazby mezi IT a podnikatelskými cíli nabízí společnost HP řešení Demand and Portfolio Management Solution, jež spojuje poradenské, integrační a vzdělávací služby s automatickým softwarem pro správu projektů a portfolia.

Řešení, které je součástí ucelené nabídky HP Service Management, umožňuje společnostem zvýšit produktivitu, minimalizovat riziko neúspěchu projektu a vydělat na změnách.

Mezi řešení HP Service Management patří také nové kurzy pro ITIL V3 a vylepšení služeb ITSM Assessment pro řešení SAP® a ISO/IEC 20000. ITIL V3 představuje významný posun ve vnímání IT v širším podnikatelském kontextu. ITIL V3 klade větší důraz na správu životního cyklu služby a na optimální využití technologií ke zvýšení podnikatelské hodnoty.

Adaptivní infrastruktura

HP s využitím své odbornosti v oblasti datových center a doporučených postupů definuje nové portfolio služeb, které se dají shrnout pod hlavičku Transformace datového centra. Nové portfolio obsahuje krátkodobé služby HP Data Center Services, které pomáhají zvýšit efektivitu a výkon datového centra a umožňují zákazníkům nasadit stávající majetek v nových podnikových aplikacích. Tyto služby zajišťují energetickou účinnost, dostupnost zdrojů, plánování, relokaci, nasazení, zabezpečení a výkonnost technologií, jež jsou stěžejní pro vytvoření adaptivní infrastruktury.

"Služby HP Data Center Services nám při navrhování nového datového centra neocenitelně pomohly. Společnost HP nám umožnila postavit naše technologické centrum na nejmodernějších principech," řekl Sandy Teetsel, technologický ředitel Města Peoria v Arizoně. "Celý projekt proběhl skutečně hladce. V důsledku přesunu nedošlo k žádným neplánovaným výpadkům a nesetkali jsme se ani s žádnými zásadními poruchami vybavení. Naši práci jsme konzultovali s HP, abychom měli jistotu, že navrhované datové centrum bude dostatečně dlouho vyhovovat potřebám města." 

Článek ze dne 10. října 2007 - středa

Další články od HEWLETT-PACKARD s.r.o.