logo Infinity a.s.

Perun: nástroj pro měření i desetigigabitobých spojů

Společnost Infinity vyvinula měřící nástroj "Perun", který je použitelný pro měření zátěže gigabitových i desetigigabitových spojů. Perun se využívá v oblasti Performance Management ke kontrole zatíženosti zdrojů.

"Samotný Perun nepoužíváme pouze pro ukládání dat do databáze, ale vyhodnocujeme s ním i prahové hodnoty a generujeme výstrahy. Vyhodnocování uložených dat dělá druhý program - pOutPut, který nabízí širokou škálu pohledů na data - včetně jednoduchého generování trendů", popisuje funkčnost nové aplikace Petr Odvárka, vedoucí oddělení Networking.

Na následujícím obrázku je zobrazen graf zátěže gigabitového spoje, generovaný pomocí dvojice aplikací Perun /pOutPut. Maximální dosažená hodnota z uvedeného případu je 966269 kbit/s, tedy 966 Mbit/s, tedy 0,966 Gbit/s.

Pro vysvětlení využití vyvinutého programu, je nutné pochopit technické parametry přenosu objemných dat. Většina aktivních prvků i serverů, používá standardní definici podle RFC 1213. Ta definuje pro množství přenášených dat v portu (ifInOctets, ifOutOctets) typ Counter32.

Maximální hodnota může nabývat až 4294967296. Po překročení se počítá opět od nuly. Tato hodnota je v sítích do 100 Mbit/s naprosto bez problémů použitelná u většiny měřících nástrojů - včetně např. starších verzí MRTG.

U hodně zatížených gigabitových spojů způsobuje omezená velikost counteru komplikace. Uvedené SNMP OID pracují s tzv. oktety (tzn. byte; 8 bitů). Prostým vynásobením dojdeme k tomu, že Counter32 je konstruován pro změření maximálně 34,36 gigabit dat.

Na plně saturovaném gigabitovém spoji je přetečení counteru záležitost cca 35 sekund. Pokud máme nástroj, který dělá vzorkování jednou za minutu nebo za delší interval, je tento nástroj nepoužitelný, protože ztrácí informaci. Na destigigabitovém spoji může dojít k přetečení counteru dokonce za cca 3,5 sekundy.

Společnost Infinity nabízí službu performance monitoringu jako jednu z volitelných služeb pro všechny své zákazníky v Dohledovém centru v Pardubicích.

Kromě uvedeného nástroje Perun, je k dispozici i jednodušší varianta - produkt iSPnL. Tento nástroj dělá přímé grafování zátěže vybrané linky. Na následujícím obrázku je náhled na produkt iSPnL.

Perun společnost Infinity aktivně využívá pro potřeby vlastního Dohledového centra a pro dohled zdrojů u vybraných zákazníků.

Další články k tématům - Counter - MRTG - Networking - Perun - RFC - SNMP - Petr Odvárka

Článek Infinity a.s. ze dne 8. února 2012 - středa

Další články od Infinity a.s.