logo ITeuro, a.s.

ERP pro řízení diskrétní výroby

ERP systém Infor SyteLine je speciálně vyvinutý pro řízení výrobních firem s diskrétní výrobou. Jeho velkou výhodou je začlenění modulu pokročilého plánování a rozvrhování (APS) do jádra systému a připravenost pokrýt specifické potřeby doplňkovými nástroji.

Infor CloudSuite Industrial (Infor SyteLine, Infor CSI) je podnikový informační systém (ERP) vyvinutý pro výrobní společnosti, který propracovanou funkčností, uživatelskou přívětivostí a výraznou flexibilitou pomáhá ke zlepšení výsledků podnikání a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Poskytuje výrobním firmám nástroje potřebné pro udržení konkurenceschopnosti ve složitém a globálním prostředí.

Jedná se o skutečně komplexní řešení jak co do šíře pokrytí procesů, tak sofistikovanosti funkcí. Jeho hlavní výhodou je integrovaná funkcionalita pokročilého plánování APS.

Společná základna dat všech oblastí zaručuje správnost přijímaných rozhodnutí. Produkt je výsledkem více než 30 let zkušeností výrobních firem a intenzivního vývoje společnosti Infor, předního světového producenta informačních systémů.

Zázemí Inforu garantuje neustálé zdokonalování řešení, jeho technologický rozvoj a stabilní postavení SyteLine na čele trhu výrobních ERP.

Společnost ITeuro je českým partnerem Inforu a pro SyteLine vyvíjí tuzemskou lokalizaci, která obsahuje aktualizace systému podle platné legislativy a samozřejmě české účetnictví.

Infor SyteLine ERP - základní vlastnosti:

Využití Infor SyteLine ERP umožňuje pružnost při řízení všech firemních procesů. Komplexnost řešení překračuje běžné funkce informačních systémů pro jednotlivé oblasti jako jsou obchod, technická příprava výroby, nákup, plánování, výroba, expedice a účetnictví.

SyteLine poskytuje nástroje pro projektové řízení, řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení dokumentů (DMS), řízení změn, řízení kvality (QMS), workflow, tvorbu reportů a ukazatelů, propojení s CAD aplikacemi. Systém je uživatelsky přizpůsobitelný specifickým nárokům.

Velkou výhodou je integrovaná funkce APS. Ta již v okamžiku přijetí objednávky umí prověřit realizovatelnost zakázky a dopředu upozorní na překážky splnění požadovaného termínu dodání (CTP). Orientuje uživatele na skutečné příčiny problémů a poskytuje čas pro jejich účinné řešení.

Zázemí mezinárodní společnosti Infor zaručuje dostupnost široké škály doplňkových aplikací a produktů pro jakékoliv další potřeby, které bude podnik při svém rozvoji mít.

Typy výrob, které lze řídit pomocí Infor SyteLine ERP:

Infor SyteLine ERP je ideálním řešením pro várobní obory typu slévárny a kovárny, automotive, letectví a obrana, výroba strojů a zařízení, nábytkářství, polygrafie a obaly.

Proč právě Infor SyteLine ERP

Na rozdíl od jiných ERP systémů vzniká Infor SyteLine od počátku speciálně pro výrobní firmy. Přes 30 let je rozvíjen podle nejlepších zkušeností a reálných potřeb. I proto obsahuje přímo v jádře pokročilé plánování a rozvrhování výroby.

Tím se nejen liší od obdobných produktů, ale především odbourává nutnost řešit funkcionalitu APS nástavbou nad ERP přes interface. Projekty realizované společností ITeuro za téměř 20 let zaručují dosažení očekávaných přínosů.

Funkce Infor SyteLine ERP:

Další články k tématům - analýza - APS - CAD - CloudSuite - CRM - diskrétní výroba - DMS - ERP - KPI - plánování - QMS - SyteLine - účetnictví - workflow

Článek ITeuro, a.s. ze dne 23. května 2019 - čtvrtek

Další články od ITeuro, a.s.

Řízení výroby transformátorů s ERP Infor CSI

Zakázková výroba s podporou online konfigurátoru Infor CPQ

Jak na pokročilé řízení výroby a údržby

Jak na výběr informačního systému pro skupinu firem holdingu

Nevhodné řešení informačního systému snižuje zisky podniků i celých holdingů

CPQ konfigurátor zrychluje obchodní, výrobní i plánovací proces

ERP pro řízení diskrétní výroby

Digitalizace výroby a logistiky s podporou ERP Infor CloudSuite Industrial

Digitální podpora výroby

Vzdělávací platforma AdviAcademy pomáhá uživatelům ERP SyteLine

CPQ konfigurátor zakázek pomáhá růstu výroby a odbytu

ERP a specializovaná řešení Infor s dotací EU pro technologie Průmyslu 4.0

Jak na efektivní plánování a rozvrh výroby

InduStream v propojení s ERP Infor SyteLine podpoří výrobu kolejové techniky

ITeuro rozšiřije inovační potenciál IT Clusteru

AdviAcademy pro vzdělávání uživatelů podnikových aplikací

Nová verze Infor CloudSuite Industrial má první české zákazníky

InduStream na konferenci Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

Rychlé, jednoduché a stabilní předávání výrobních dat do ERP pomocí aplikace InduStream

Digitální transformace ve výrobě vyžaduje kompatibilní ERP

Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

ERP Infor SyteLine pomůže řídit výrobu dílů pro automobilový průmysl

ERP Infor SyteLine do nových poboček ATA - RACCOON

ERP CloudSuite Industrial zvyšuje produktivitu ve strojírenské výrobě

Upgrade SyteLine ve společnosti Alliance Laundry CE

Plánování výroby s informačním systémem SyteLine

Rozvíjet a zdokonalovat nebo vyměnit podnikový informační systém?

APS systém pro pokročilé plánování a rozvrhování