logo KVADOS Mobile Solutions s.r.o.

Měníme Evropu II

Společnost KVADOS, a.s. úspěšně začala implementovat verzi myAVIS™ SE pro mobilní elektroměry ve společnosti ČEZ Bulgaria EAD. V týdnu od 24. do 28. března byl produkt nainstalován a ověřen v základním testovacím provozu včetně napojení na zákaznický informační systém ČEZ Bulgaria.

Dalším krokem budou školicí dny a poté uvedení do ostrého provozu v květnu 2008. Produkt myAVIS™ SE je dodáván v kompletní lokalizaci do bulharského jazyka, a to včetně uživatelské dokumentace.

O společnosti ČEZ Bulgaria EAD

Společnost ČEZ Bulgaria EAD byla založena v polovině roku 2005, aby zastupovala mezinárodní energetickou společnost Skupina ČEZ na bulharském energetickém trhu.
Hlavní činnosti společnosti ČEZ Bulgaria EAD se zaměřují především na koordinaci a rozvoj činnosti tří distribučních společností v západním Bulharsku, jejichž majoritním akcionářem je Skupina ČEZ. Distribuční síť elektřiny, kterou ČEZ získal nákupem tří bulharských společností, vyžaduje významné a pravidelné investice do rozvoje a údržby. Tyto investice zvýší bezpečnost a spolehlivost sítě, zajistí kontinuitu dodávek a sníží technické ztráty na hodnoty blížící se evropským normám.

ČEZ Bulgaria EAD se zabývá vztahy s bulharskými institucemi a hráči na bulharském energetickém trhu. Další důležitou úlohou společnosti je koordinace činností všech firem společnosti ČEZ v Bulharsku: ČEZ Electro Bulgaria AD, tří distribučních společností, TPP Varna, ČEZ Laboratories EOOD a ČEZ Trade Bulgaria EAD. Současně s pomocí vedení projektu, vykonávaného takzvanou Projektovou kanceláří, vytváří a zavádí strategii rozvoje společností.

Článek KVADOS Mobile Solutions s.r.o. ze dne 3. dubna 2008 - čtvrtek

Další články od KVADOS Mobile Solutions s.r.o.