logo KVADOS Mobile Solutions s.r.o.

myAVIS v ČEZ Bulgaria

Společnost KVADOS, a.s. podepsala kontrakt na implementaci mobilního informačního systému myAVIS SE ve společnosti ČEZ Bulgaria. Implementace zahrnuje kompletní funkcionalitu pro řízení odečtu maloodběratelů na celém území působnosti společnosti ČEZ Bulgaria.

Předpokládaný počet uživatelů je větší než 300 a systém je plánován do ostrého provozu od poloviny roku 2008. Společnost ČEZ Bulgaria EAD byla založena v polovině roku 2005, aby zastupovala mezinárodní energetickou společnost Skupina ČEZ na bulharském energetickém trhu.

Hlavní činnosti společnosti ČEZ Bulgaria EAD se zaměřují především na koordinaci a rozvoj činnosti tří distribučních společností v západním Bulharsku, jejichž majoritním akcionářem je Skupina ČEZ.

Distribuční síť elektřiny, kterou ČEZ získal nákupem tří bulharských společností, vyžaduje významné a pravidelné investice do rozvoje a údržby. Tyto investice zvýší bezpečnost a spolehlivost sítě, zajistí kontinuitu dodávek a sníží technické ztráty na hodnoty blížící se evropským normám.

Společnost se zabývá vztahy s bulharskými institucemi a hráči na bulharském energetickém trhu. Další důležitou úlohou ČEZ Bulgaria EAD je koordinace činností všech firem společnosti ČEZ v Bulharsku: ČEZ Electro Bulgaria AD, tři distribuční společnosti, TPP Varna, ČEZ Laboratories EOOD a ČEZ Trade Bulgaria EAD.

Současně s pomocí vedení projektu, vykonávaného tzv. Projektovou kanceláří, vytváří a zavádí strategii rozvoje společností.

Více informací naleznete na www.cez.bg.

Článek KVADOS Mobile Solutions s.r.o. ze dne 19. února 2008 - úterý

Další články od KVADOS Mobile Solutions s.r.o.