logo KVADOS Mobile Solutions s.r.o.

Společnost MP Krásno si vybrala myAVIS

Společnost KVADOS Mobile Solutions zahájila implementaci mobilního informačního systému myAVIS™ u firmy MP Krásno.

Tradiční výrobce masa a masných produktů si vybral myAVIS™ pro podporu a řízení obchodních týmů na trzích v ČR a na Slovensku.

Systém myAVIS™ bude podporovat obchodní zástupce v terénu. Cílem řešení je větší efektivita péče o stávající zákazníky, aktivní působení obchodních týmů na trhu s masnými výrobky, sběr obchodních dat z terénu a získání systematického nástroje pro řízení obchodního týmu. Spuštění systému myAVIS™ je plánováno na červen 2008.

O společnosti MP Krásno, a.s.

Společnost MP Krásno, a.s. je tradičním výrobcem masa a masných výrobků z Valašska. V současnosti zaujímá významné místo mezi pěti největšími českými výrobci masa a masných výrobků. Společnost výrazně investovala do modernizace výroby a podnik vyhovuje přísným evropským normám. Díky tomu dnes značka Krásno symbolizuje spojení řeznické tradice s moderní technologií. Výrobky z Krásna lze v současné době nalézt u řady obchodních řetězců a maloobchodních sítí, stejně jako na pultech specializovaných řeznictví. Společnost expanduje na slovenské a maďarské trhy.

Článek KVADOS Mobile Solutions s.r.o. ze dne 19. března 2008 - středa

Další články od KVADOS Mobile Solutions s.r.o.