logo Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Finanční výsledky Telefónica O2 Czech Republic za první pololetí 2009

Makroekonomické prostředí v České republice se výrazně zhoršilo. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku došlo k dalšímu prohloubení ekonomické krize, která se projevila zejména ve spotřebě našich mobilních zákazníků a výnosech ze služeb.

Počet našich zákazníků přesto nadále roste solidním tempem, což ukazuje, že nabídka našich produktů a služeb uspokojuje požadavky zákazníků i v tomto náročném prostředí. Také na Slovensku se nám podařilo udržet vynikající růst zákaznické báze a zaznamenali jsme nejlepší čtvrtletní přírůstek v historii. V tomto kontextu zaměříme naše úsilí ve druhém pololetí na splnění cílů v oblasti nárůstu tvorby hotovostních toků z provozní činnosti a dosažení plánované úrovně provozního zisku OIBDA. Věřím rovněž, že překonáme výkonnost trhu," komentuje finanční výsledky Salvador Anglada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Konsolidované finanční výsledky

Finanční výsledky skupiny Telefónica O2 Czech Republic v prvním pololetí 2009 byly negativně ovlivněny náročným makroekonomickým prostředím a snížením mobilních terminačních poplatků. Celkové konsolidované výnosy z podnikání klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 4,6 % na 29 737 mil. Kč, ve druhém čtvrtletí o 7,5 % na 14 631 mil. Kč. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvních šesti měsících 2009 meziročně o 6 % na 13 270 mil. Kč, a o 9,8 % na 6 465 mil. Kč ve druhém čtvrtletí. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice klesly meziročně o 5,5 % na 15 640 mil. Kč v prvním pololetí 2009, ve druhém čtvrtletí o 7,9 % na 7 726 mil. Kč. Naproti tomu výnosy na Slovensku v eurech vzrostly v prvním pololetí 2009 meziročně o 47,5% a o 55,1 % ve druhém čtvrtletí. Konsolidované provozní náklady klesly meziročně v prvním pololetí 2009 o 5,5 % na 16 823 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí to bylo o 13,9 % na 7 765 mil. Kč, zejména díky poklesu nákladů na propojení (snížení mobilních terminačních poplatků) a efektivitě v oblasti vynakládání nákladů na marketing a prodej. Úroveň provozních nákladů ve druhém čtvrtletí 2009 byla zároveň pozitivně ovlivněna částkou více než 900 mil. Kč díky uzavření dohody o vyrovnání se společností T-Mobile. Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) klesl meziročně v prvním pololetí 2009 o 4,4 % na 13 692 mil. Kč, a o 6,9 % na 7 078 mil. Kč ve druhém čtvrtletí. Pozitivní vliv ukončení sporu se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009 vykompenzoval zisk z prodeje portfolia nemovitostí ve druhém čtvrtletí minulého roku.

Konsolidovaný čistý zisk v prvním pololetí 2009 klesl meziročně o 1,4 % na 5 722 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí o 8,6 % na 3 077 mil. Kč). Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, který nebyl plně kompenzován nižšími odpisy a nižší daní z příjmu.

Konsolidované investice dosáhly v prvním pololetí 2009 výše 2 905 mil. Kč, meziročně o 19,9 % více, zejména díky zrychlenému rozšiřování pokrytí mobilní sítě nové generace v České republice. V prvním pololetí 2009 bylo pokrytí rozšířeno do dalších pěti velkých měst (Plzně, Ostravy, Českých Budějovic, Olomouce a Ústí nad Labem). V prvním pololetí dosáhla výše volných hotovostních toků 6 679 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 26,7 %. K tomuto růstu pozitivně přispělo již výše zmíněné ukončení sporu se společností T-Mobile.

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů dosáhla na konci prvního pololetí výše 3 163 mil. Kč. Objem hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic na konci června 2009 dosáhl výše 13 836 mil. Kč oproti 7 153 mil. Kč na konci roku 2008. Společnost i nadále pokračovala v akumulaci hotovosti pro výplatu dividendy (16 104 mil. Kč), která bude zahájena 7. října 2009.

Přehled mobilního segmentu

Díky úspěchu nových tarifů pro zákazníky předplacených služeb i smluvní zákazníky se v mobilním segmentu podařilo v průběhu prvního pololetí zvýšit počet zákazníků a zlepšit jejich strukturu. Finanční výsledky byly negativně ovlivněny zhoršujícím se makroekonomickým prostředím a snížením mobilních terminačních poplatků.

Celkový počet mobilních zákazníkův České republice dosáhl ke konci června 2009 výše 4 835 tisíc, meziročně o 2,1 % více. Počet smluvních zákazníků vzrostl ke konci června 2009 meziročně o 12,4 % na 2 663 tisíce. Čistý přírůstek ve druhém čtvrtletí dosáhl 66,4 tisíce, meziročně o 4,4 %více díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na smluvní služby a rostoucí oblibě tarifů O2 NEON mezi zákazníky. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb dosáhl na konci druhého čtvrtletí 2009 výše 2 172 tisíc, meziročně o 8,2 % méně. Ve druhém čtvrtletí však společnost zaznamenala významné snížení čistých úbytků zákazníků předplacených služeb. Ve druhém čtvrtletí 2009 jejich počet poklesl o 14,2 tisíce oproti 96,1 tisícům v prvním čtvrtletí 2009 a oproti 85 tisícům ve druhém čtvrtletí 2008. Za tímto pozitivním vývojem stojí úspěch nové nabídky pro předplacené zákazníky O2 NA!VÍC, kdy zákazník získá odměnu za dobití kreditu. Na konci června 2009 dosáhl podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu 55,1 % ve srovnání s 50 % s koncem června 2008.

Celkový počet tarifních datových zákazníků dosáhl na konci června 2009 výše 226 tisíc, meziročně o 6,8 % více.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvním pololetí 2009 výše 1,9 % ve srovnání s 2,1 % v prvním pololetí 2008. Ve druhém čtvrtletí 2009 to bylo 1,7 %, tedy o 0,2 p.b. a o 0,4 p.b. méně ve srovnání s druhým čtvrtletím 2008, respektive prvním čtvrtletím 2009.

Celkový mobilní hlasový provoz [3]v České republice vzrostl meziročně v prvním pololetí 2009 o 10,1 % na 3 987 milionů minut (ve druhém čtvrtletí meziročně o 11,3 % více) a to zejména díky nárůstu počtu zákazníků a úspěšné nabídce tarifů neomezených tarifů O2 NEON.

Průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPU dosáhl v prvním pololetí 2009 výše 526 Kč, což představuje meziroční pokles o 5,9 % především díky optimalizaci spotřeby zákazníků a dále díky snížení mobilních terminačních poplatků. ARPU tarifních zákazníků dosáhl v prvním pololetí výše 784 Kč, ve srovnání s 889 Kč v prvním pololetí 2009 (pokles o 11,8 %), zatímco ve druhém čtvrtletí 2009 to bylo 758 Kč ve srovnání s 894 Kč ve druhém čtvrtletí 2008. Hlavním důvodem poklesu ARPU tarifních zákazníků byla pokračující migrace předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU zákazníků předplacených služeb klesl v prvním pololetí 2009 meziročně o 10,5 % na 223 Kč a o 10,7 % na 228 Kč ve druhém čtvrtletí 2009. Důvodem byla optimalizace spotřeby zákazníků v prostředí zpomalující se domácí ekonomiky a migrace zákazníků s vyšší hodnotou ze segmentu předplacených služeb na tarifní služby. Ke zlepšení však došlo v druhém čtvrtletí 2009 ve srovnání s prvním čtvrtletím, když došlo k nárůstu o 3,9 %díky oblibě nové nabídky mezi zákazníky.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 5,5 % na 15 640 mil Kč, a o 7,9 % v samotném druhém čtvrtletí 2009. Výnosy ze služeb klesly v těchto obdobích meziročně o 4,8 %,respektive o 7,6 %.

Jednotlivé kategorie výnosů se vyvíjely následovně :

Přehled segmentu pevných linek

Segment pevných linek zaznamenal opět solidní výsledek v oblasti růstu zákazníků. Pokles pevných telefonních linek se nadále meziročně snižuje, zatímco počet zákazníků vysokorychlostního připojení k internetu a digitální televize roste. V květnu 2009 společnost představila novou koncepci služeb pro domácnosti. Ta změnila dosavadní strukturu služeb kombinace hlasových služeb s dalšími službami do předem definovaných balíčků na flexibilní kombinaci služby vysokorychlostního připojení k internetu samotnými zákazníky s dalšími fixními a mobilními službami. Díky tomu si zákazníci vyberou pouze služby, které plně uspokojí jejich potřeby.

Celkový počet pevných telefonních linek dosáhl na konci prvního pololetí roku 2009 výše 1 804 tisíce, meziročně o 6,9 % méně. Ve druhém čtvrtletí poklesl počet pevných linek o 47,1 tisíc, tedy o 18,7 % méně než ve druhém čtvrtletí 2008, což potvrzuje zpomalující se meziroční pokles z předešlých čtvrtletí.

Hlasový provoz generovanýv síti pevných linek klesl v prvním pololetí 2009 meziročně o 13,2 % na 1 063 mil. minut díky pokračujícímu poklesu pevných linek a nahrazování fixního hlasového provozu mobilním.

Počet maloobchodních přípojek ADSL na konci června 2009 dosáhl výše 634 tisíc. Čistý přírůstek ve druhém čtvrtletí 2009 činil 21,7 tisíc, což je 1,7 krát více než ve stejném období v roce 2008, především díky pokračující propagaci služeb vysokorychlostního připojení k internetu. Počet velkoobchodních přípojek ADSL klesl meziročně o 16,9 % na 48 tisíc, celkový počet přípojek ADSL tak na konci června 2009 dosáhl výše 682 tisíc. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci června 2009 výše 133 tisíc, meziročně o 35 % více.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 6 % na 13 270 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí to bylo o 9,8 % na 6 465 mil. Kč.

Vývoj jednotlivých kategorií výnosů byl následující :

o Výnosy z hovorného poklesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 18,2 % na 1 593 mil. Kč a o 20,9 % ve druhém čtvrtletí, z důvodu nižšího hlasového provozu generovaného zákazníky v pevné síti.

Výnosy z propojení v prvním pololetí 2009 meziročně vzrostly o 1,5 % na 2 306 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí meziročně poklesly o 5,6 %. Tento vývoj byl výsledkem poklesu mezinárodního tranzitního provozu.

Aktivity na Slovensku

Telefónica O2 Slovakia zaznamenala i ve druhém čtvrtletí 2009 velmi dobré výsledky a to díky úspěšné nabídce tarifu O2 Fér založeného na jednoduchosti. Ke konci června dosáhl počet aktivních zákazníkůvýše 417 tisíc, což představuje meziroční růst o 51,7 %. Ve druhém čtvrtletí dosáhl čistý přírůstek zákazníků 51,8 tisíce, což byl nejvyšší čtvrtletní čistý přírůstek v historii společnosti. Počet zákazníků smluvních služeb vzrostl meziročně o 81,4 % na 136 tisíc, zatímco počet aktivních zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 40,5 % na 281 tisíc (o 34 tisíce ve druhém čtvrtletí).

Celkové výnosy společnosti Telefónica O2 Slovakia v eurech vzrostly v prvním pololetí 2009 meziročně o 47,5 %, a o 55,1 % ve druhém čtvrtletí. Za růstem výnosů stojí především pokračující nárůst počtu zákazníků, který je výsledkem úspěchu nabídky služeb. V prvním pololetí 2009 dosáhl průměrný měsíční výnos ARPU na zákazníka tarifních služeb 25,4 EUR a na zákazníka předplacených služeb 7,9 EUR.

Článek Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 30. července 2009 - čtvrtek

Další články od Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Vánoční provoz v sítích O2

Služba O2 Managed WAN vyhlášena IT produktem roku

LG GD510, mobilní telefon se solárním panelem

Telefónica O2 má novou reklamní agenturu

Zaměstnanci O2 podpořili nákupem vánočních dárků chráněné dílny

Změny ve vedení společnosti Telefónica Europe

1188 přináší telefonní budky v mapách

Mobilní zábava se slevou až 40 %

O2 naděluje na rok internet na doma i na cesty za stejnou cenu

Vánoce s O2 TV

Emporia TALKpremium, nový telefon pro seniory od Telefónica O2

1188 partnerem Evropské databanky

O2 Internet za 500 Kč a navíc bez závazku

Vánoční nabídka O2 pro mobilní zákazníky

Komplexní nabídka O2 mobilní reklamy na novém webu

Mobilní operátoři vytvořili společný etický kodex pro prodej po telefonu

Nechte svůj starý mobil pomáhat

Telefónica posiluje aktivity v oblasti společenské odpovědnosti

Enterprise Security od O2

Telefónica O2 získala dvě významná ocenění v soutěži pro systémové integrátory a ICT společnosti Top Program

O2 přináší vzájemné volání ve skupině až sedmi přátel zdarma

Telefónica O2 představuje svou koncepci eHealth

O2 odměňuje za každé dobití

O2 poskytne technické zabezpečení návštěvě papeže Benedikta XVI.

O2 NEON L+ a O2 NEON XL, dva nové tarify v řadě O2 NEON

O2 Internet na celý rok za 500 Kč měsíčně

Mobilní síť nové generace přichází do Liberce, Karlových Varů a Zlína

Telefónica O2 podeváté partnerem Strun podzimu

Setkejte se osobně s Richardem Müllerem

O2 přináší přímé přenosy ELH přes internet i v mobilním telefonu

O2 novinky na září 2009

Internet v mobilu pro předplacenkáře za 20 Kč týdně

O2 nabízí dva internety za cenu jednoho

O2 nabízí pomoc po povodních

O2 Záloha uchová kontakty z mobilu v bezpečí

O2 ZERO má u zákazníků mimořádný úspěch

O2 posiluje svou pozici v segmentu firemních zákazníků

Zpravodajství iDNES KOMBI celý srpen zdarma

Spojení se světem zajistí Madonně O2

O2 přináší limitovanou edici Kabát mobilních telefonů

Mobilní síť nové generace se rozrostla do Hradce Králové a Pardubic

Finanční výsledky Telefónica O2 Czech Republic za první pololetí 2009

Kvídovo volání se mění

Telefónica O2 to rozbalí v Kácově

O2 zjednodušuje účtování mobilních dat

Telefónica O2 a její zaměstnanci darují 1 milion korun obětem povodní

Nadace O2 zdvojnásobí výtěžek z dárcovských SMS zaslaných Lince bezpečí

O2 TV přináší filmové léto

O2 Zero, mobilní tarif bez paušálu, bez úvazku

Mobilní síť nové generace se rozrůstá do dalších krajských měst

Nabídka zaměstnání Telefónica O2 Czech Republic a.s.