logo Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Pilotní projekt eCall byl v České republice úspěšně dokončen

Pilotní projekt public eCall 112, který byl realizován ve spolupráci Ministerstva dopravy, společnosti Telefónica O2 Czech Republic a Hasičského záchranného sboru, byl v současné době úspěšně ukončen. Jeho cílem bylo ověření možnosti příjmu a vizualizace eCall dat na testovacím systému služby TCTV 112.

Pilotní projekt je základem pro pozdější implementaci služby public eCall 112 (dále pouze eCall) do ostrého prostředí TCTV 112 po dokončení evropských standardů.

"Celoevropské palubní tísňové volání zajistí, že se o závažné autonehodě, ať se stane kdekoliv, záchranáři dozvědí ihned a budou moci dorazit na místo nehody dříve. To může snížit počet úmrtí, omezit škody a přispět ke zlepšení plynulosti silničního provozu. Je to jeden z řady užitečných nástrojů, jak využít inteligentní dopravní systémy ve prospěch větší bezpečnosti a informovanosti účastníků provozu na silnicích," říká Emanuel Šíp, náměstek ministra dopravy.

"eCall by nám mohl v mnoha situacích velmi pomoci. Jednotky požární ochrany by díky tomuto systému přesně věděly, kde se na silnici nehoda stala, jakého rozsahu je a o jaký typ automobilu se jedná. To vše jsou pro nás nesmírně cenné údaje, které urychlí a zefektivní naši pomoc občanům. Na možné zavedení systému eCall v ČR se v současnosti připravují i Call centra tísňové linky 112, které obsluhují hasiči a která patří mezi technologicky nejvyspělejší v celé Evropě," říká ředitel odboru operačního řízení MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Luděk Prudil.

Přípravy na zavedení systému zahrnovaly úpravy center tísňového volání pro příjem informací z On Board Unit (OBU) - palubních jednotek, které se aktivují prostřednictvím senzorů umístěných ve vozidle a automaticky či manuálně vytočí linku 112, kam předají potřebná data. Místo nehody potom systém zobrazí na monitoru operátora pomocí geografického informačního systému.

"Testování probíhalo v souladu s požadavky, které byly specifikovány v analytické dokumentaci. Pro testy byla speciálně upravena palubní jednotka, která automaticky či manuálně odeslala potřebná data do systému TCTV. Zde byla přijatá data prezentována operátorovi tísňové linky takovým způsobem, který vyhovuje složkám Integrovaného záchranného systému," uvádí Fernando Astiaso, viceprezident pro firemní zákazníky společnosti Telefónica O2 a doplňuje: "Byly zpracovány testovací scénáře - testovalo se chování eCall volání mezi jednotlivými středisky a bylo potvrzeno, že se odbavení tísňového hovoru eCall chová stejně jako při odbavení čísla 112."

Vlastní realizaci služby eCall v ČR musí předcházet vydání evropského standardu, který bude závazný pro všechny členské státy, jenž podepsaly Memorandum o službě eCall. Předpoklad ukončení tohoto procesu se plánuje na konec roku 2008. Dále se pak ve vybraných zemích uskuteční tzv. provozní testy služby eCall. Jedná se o ty země, které budou schopny velmi rychle adaptovat své dispečinky tísňové linky 112 na zavedení služby eCall. Česká republika je jedním z kandidátů na tyto testy.

Předpoklady funkčnosti

K tomu, aby celá služba public eCall správně fungovala, musí být splněny tři základní podmínky :

  1. Vozidla v každé zemi musí být vybavena palubní jednotkou, která je schopná přesně definovaná eCall data vyslat do centra tísňového volání 112 pomocí standardizovaného transportního protokolu.

  2. Systém pro příjem a odbavení tísňových volání musí být technicky uzpůsoben tato data přijmout a údaje v nich obsažené vhodnou formou prezentovat operátorovi tísňové linky 112.

  3. Telekomunikační síť v dané zemi musí být schopna tato data přenést do centra příjmu tísňových volání současně s voláním na číslo 112.

Průběh e-Call volání

Palubní jednotka ve vozidle, vybavená SIM kartou libovolného mobilního operátora, případně i bez SIM karty, sestaví spojení na tísňovou linku pomocí čísla 112. Tento hovor obsahuje 2 části - datovou a hlasovou. Vyslání dat ještě před zahájením hlasové komunikace mezi řidičem vozidla a operátorem tísňové linky je nezbytné pro případ, kdy řidič není schopen komunikace. Volání prochází mobilní sítí a prostřednictvím fixní sítě O2 je doručeno do místně příslušného centra tísňového volání 112. Systém tísňového volání 112 po přijetí eCall následně zašle potvrzení o obdržení dat do palubní jednotky a interpretuje tato data operátorovi na obrazovce.

Kdy dojde k aktivaci e-Call

V každém vozidle bude zabudována speciální jednotka, která na základě informací z CAN sběrnice automobilu (operační síť pro elektronické funkce vozidla) při aktivaci alespoň 2 čidel (např. airbag, bezpečnostní pásy, nárazové senzory) vyšle pomocí mobilní sítě a výše zmíněného transportního protokolu okamžitě po srážce informaci do centra tísňového volání.

Kromě automatické aktivace bude možné také přivolání pomoci díky speciálnímu tlačítku, umístěnému na vhodném místě ve vozidle. Manuální aktivace je pro případy, kdy vozidlo vybavené palubní jednotkou dojede k místu havárie jiných vozidel nebo se posádka vozu ocitne v jiném ohrožení.

Článek Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 12. prosince 2007 - středa

Další články od Telefónica O2 Czech Republic a.s.

O2 TV má 70 000 zákazníků

Pilotní projekt eCall byl v České republice úspěšně dokončen

Zpříjemněte si advent s O2 Active

Personální změny ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic

Personální změny v orgánech společnosti

Telefónica O2 oznámila 110 000 zákazníků v síti CDMA

Telefónica O2 přináší novinky u služby BlackBerry

Strings of O2 Bobby McFerrin

Nový internetový vyhledávač 1188

Vánoční nadílka pro zákazníky O2 Internet ADSL

Telefónica O2 přináší více svobody datovému roamingu

Počet zákazníků O2 TV překročil 60000

O2 Active první a jediný portál v České republice, který je v mobilu zdarma

Změna v personálním složení dozorčí rady Telefonica O2 Czech Republic

O2 Business nové tarify pro firemní zákazníky

Telefónica O2 získala další ocenění za kvalitu ICT produktů

Telefónica O2 představuje pohodlnou SMS, MMS komunikaci prostřednictvím PC

Digitální televize O2TV přináší zákazníkům filmovou zábavu od The Walt Disney Company

O2 nadílka pro paušální zákazníky a pro drobné podnikatele a živnostníky

Telefónica O2 naděluje vánoční dárky

Změny v managementu divize pro firemní zákazníky společnosti Telefónica O2 Czech Republic

O2 začíná s nadílkou

Výhodné počítačové řešení pro každou firmu od O2

Telefónica O2 podpoří čerpání z evropských fondů

O2TV slaví 50000 zákazníků

Telefónica O2 zve na festival Struny podzimu

Telefónica O2 výrazně zlepšuje portfolio mobilních datových služeb

Září plné zábavy na O2 Active

O2TV od září rozšiřuje svou nabídku pro sportovní a filmové fanoušky

Telefónica O2 zrealizovala rekordních 837 hodin televizních přenosů

Na závodníky Barum rally letos dohlíží Telefónica O2 a její Car Control

O2 Internet ADSL a počítač Hewlett Packard za 1 179 Kč měsíčně

Telefónica O2 Czech Republic opět varuje před podvodnými praktikami prodejců telekomunikačních služeb

Transformers ovládnou O2 Active

Nadace O2 spouští kampaň proti šikaně

Portál O2 Active přináší další letní výhody

Digitální televize O2TV má 40 000 zákazníků

Dobíjení O2 předplacených karet nově i v bankomatech ČSOB a Poštovní spořitelny

Zvýšená ochrana pro zákazníky společnosti Telefónica O2

O2 se připojilo ke Koalici pro digitální vysílání

O2 Eurotarif pro všechny zákazníky O2

Telefónica O2 představuje novou verzi O2 Navigace

Telefónica O2 Czech Republic potvrdila svou pozici hlavního partnera pro státní správu

Digitální televize O2TV nabízí program České televize v HD kvalitě

Vyberte si k mobilnímu tarifu svůj bonus z nové atraktivní nabídky O2

O2 Internet ADSL za 2 Kč

Změny managementu Telefónica O2 Europe

S tarifem O2 Smart Roaming můžete volat z dovolené bez obav

Telefónica O2 Czech Republic trojnásobně navyšuje datové limity ADSL zákazníkům

O2TV přináší další vylepšení v řazení kanálů

Nabídka zaměstnání Telefónica O2 Czech Republic a.s.