logo O2 Czech Republic a.s.

O2 Czech Republic se rozděluje na dvě samostatné firmy

Dnem 1.6. 2015 došlo k rozdělení O2 Czech Republic a.s. na dvě vzájemně nezávislé firmy. Nová společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) přebírá od O2 především telekomunikační infrastrukturu.

Účelem rozdělení je dosáhnout toho, aby nové společnosti fungovaly jako dvě po všech stránkách nezávislé a samostatné hospodářské jednotky schopné samostatně rozvíjet svůj unikátní tržní potenciál. Přitom dochází k naprostému oddělení obchodního a manažerského vedení a řízení obou společností včetně bezpečnostních, informačních a kontrolních systémů.

Od 1.6. 2015 tedy existují dvě nové firmy s odlišným předmětem podnikání:

Nové společnosti O2 a CETIN si rozdělí dosavadní podnikání původní společnosti O2 Czech Republic. CETIN se zaměří na plánování, výstavbu a provozování mobilních sítí, metalických i optických pevných sítí, včetně celoplošné vysokokapacitní sítě datových komunikací pro všechny operátory na trhu. O2 zůstane jedničkou českého telekomunikačního trhu v oblasti maloobchodu a poskytování služeb koncovým zákazníkům.

Mezi společností O2 a jejími dceřinými společnostmi (včetně O2 Slovakia) na straně jedné ("Skupina O2") a společností CETIN a dalšími společnostmi ze skupiny PPF ("Skupina CETIN/PPF") na straně druhé nebudou existovat jakékoliv nadstandardní vztahy, které by mohly popírat účel rozdělení.

Skupina O2 a Skupina CETIN/PPF budou ve vzájemném vztahu ve stejné pozici jako např. ke společnostem T-Mobile, Vodafone, Huawei nebo Cisco.

Koncoví zákazníci O2 Czech Republic rozdělení nijak nepocítí. Lidé i firmy budou od společností O2 a CETIN nadále dostávat služby v rozsahu a kvalitě, na jaký byli dosud zvyklí.

Každá z obou jmenovaných společností navíc chystá své vlastní novinky v nabídce produktů a služeb, které představí již samostatně.

Další články k tématům - infrastruktura - operátor - PPF - zaměstnanci

Článek O2 Czech Republic a.s. ze dne 2. června 2015 - úterý

Další články od O2 Czech Republic a.s.