logo Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Telefónica O2 představuje svou koncepci eHealth

Telefónica O2 Czech Republic představuje svoji strategii rozvoje v oblasti zdravotnictví. Společnost očekává, že v následujících letech výrazně zvýší své výnosy v tomto oboru.

Zdravotní a asistenční služby na bázi moderních technologií (eHealth) v horizontu několika let stanou jedním z nejrychleji rostoucích trhů pro dodavatele výpočetní techniky a mobilní telefonie.

Globální skupina Telefónica, do které česká pobočka O2 patří, přitom do výzkumu a vývoje nových technologií každý rok investuje přes 4,6 miliardy euro, z nichž významná část směřuje právě do oblasti zdravotnictví.

"Oblast zdravotnictví je pro nasazení moderních technologií naprosto klíčová," komentuje strategii eHealth David Šita, Viceprezident pro státní správu společnosti Telefónica O2 a dodává : "Jedná se o segment, jehož účastníkem je každý obyvatel dané země a který je zásadní pro fungování celé ekonomiky. Výdaje na zdravotní péči se přitom pohybují v desítkách miliard. V této sféře se ale stále silněji prosazuje tlak na vyšší efektivitu a snižování nákladů při současném zvyšování kvality poskytované péče, což je hlavní argument pro stále rozsáhlejší využití moderních informačních technologií."

Ve Španělsku a na trzích latinské Ameriky už přitom probíhá nasazení první vlny těchto produktů, které se brzy objeví i na našem trhu. Jedná se například o službu "MiFamilia", v jejímž rámci společnost instaluje do telefonů vlastní operační systém s jednoduchým ovládáním pro seniory či osoby se specifickými potřebami a s funkcemi pro asistenční a nouzové služby. Příbuzní majitele telefonu přitom mohou přístroj pomocí Internetu nastavovat a v případě potřeby zjistit jeho polohu.

Další službou je řešení "Rehabitic", které pomocí speciálního přístroje a mobilního připojení umožňuje pacientovi cvičit a provádět rehabilitaci. Systém přitom cvičícího vede, zasílá výsledky lékaři a v případě potřeby je s ním může pacient konzultovat. Samostatným produktem pro lékaře a specialisty je potom systém videokonferencí "Colabora", který umožňuje konzultace a on-line prohlížení snímků, laboratorních výsledků, připojení do interních databází a celou řadu dalších funkcí. Česká Telefónica O2 přitom předpokládá, že uvedené tři služby se na našem trhu objeví v horizontu několika měsíců.

"Výzkum a vývoj v oblasti eHealth je velmi nákladná záležitost, která vyžaduje dostatek zkušeností a specializovaných zdrojů. Naší velkou výhodou je zázemí silné nadnárodní společnosti s možností sdílet dosažené úspěchy. Z tohoto důvodu se naši zákazníci dostanou k technologiím, které patří mezi absolutní světovou špičku," objasňuje Filip Linhart, projektový manažer eHealth, ze společnosti Telefónica O2.

Telefónica se při vývoji produktů pro zdravotnictví soustřeďuje na tři hlavní oblasti - ICT, TeleMedicine a TeleCare. První část ( ICT) obsahuje služby a řešení pro provozovatele zdravotnických zařízení a institucí. Jedná se například o informační systémy nemocnic, dodávku mobilní a datové telefonie, nástroje na správu a ukládání zdravotní dokumentace nebo komplexní dodávku výpočetní techniky a IT infrastruktury. Tu je schopna poskytnout i formou služby, což v praxi znamená, že odběratel nemusí počítače a síťové prvky nakupovat, ale může si je podle potřeby pronajímat za měsíční paušál.

Do oblasti TeleMedicine potom spadají všechna řešení, která díky moderní technologii ovlivňují přímo pacienta a jeho léčbu. Jedná se například o služby vzdálené lékařské konzultace a vyšetření pomocí videohovorů, sledování životních funkcí a jejich on-line monitorování, vzdálená rehabilitace pod dohledem zdravotního personálu, objednávání na vyšetření nebo například upomínky na pravidelné braní léků. Poslední oblastí je TeleCare, která zahrnuje produkty z oblasti asistované a sociální péče. Mezi ně patří například telefon, který umožňuje sledovat polohu pacienta (například u nemocných s Alzheimerovou chorobou), pomoc pro nevidomé a neslyšící, mobily s nouzovým tlačítkem pro seniory atd.

V současné době převažují v objemu dodávaných služeb produkty z oblasti ICT, ale společnost předpokládá, že stále více poroste význam vzdálených asistenčních a zdravotnických služeb. Souvisí to především s nedostatkem kvalifikovaného zdravotního personálu, který lze přitom v některých případech nahradit moderní technikou. Dalšími významnými faktory jsou například stárnutí populace, větší práva pacienta rozhodovat o své léčbě, preference domácí léčby před pobytem v nemocnicích nebo rychlý rozvoj nových léčebných postupů a technik. Významným aspektem je také ekonomická stránka, neboť správné nasazení informační a telekomunikační techniky může značně snížit náklady zdravotních pojišťoven, nemocnic i samotných pacientů.

Česká pobočka O2 už v současné době řadu eHealth produktů nabízí. Jedná se například o mobilní telefony Emporia, které jsou určeny seniorům, nebo speciální koncová zařízení a služby pro neslyšící, slabozraké, nevidomé, tělesně postižené či osoby s omezenou pohyblivostí. Společnost také poskytuje výrazné slevy na volání všem držitelům průkazu ZTP a spolupracuje na provozu tísňové linky Senior Inspect. Velmi silná je také její pozice v oblasti dodávek služeb ICT, které Telefónica O2 poskytuje například pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví, VZP, Zdravotní pojišťovnu Metal Alliance, Oborovou zdravotní pojišťovnu, Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze nebo Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra.

Další články k tématům - asistenční - eHealth - ICT - mobilní - O2 - pacienta - služby - zdravotní - David Šita - Filip Linhart

Článek Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 2. října 2009 - pátek

Další články od Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Vánoční provoz v sítích O2

Služba O2 Managed WAN vyhlášena IT produktem roku

LG GD510, mobilní telefon se solárním panelem

Telefónica O2 má novou reklamní agenturu

Zaměstnanci O2 podpořili nákupem vánočních dárků chráněné dílny

Změny ve vedení společnosti Telefónica Europe

1188 přináší telefonní budky v mapách

Mobilní zábava se slevou až 40 %

O2 naděluje na rok internet na doma i na cesty za stejnou cenu

Vánoce s O2 TV

Emporia TALKpremium, nový telefon pro seniory od Telefónica O2

1188 partnerem Evropské databanky

O2 Internet za 500 Kč a navíc bez závazku

Vánoční nabídka O2 pro mobilní zákazníky

Komplexní nabídka O2 mobilní reklamy na novém webu

Mobilní operátoři vytvořili společný etický kodex pro prodej po telefonu

Nechte svůj starý mobil pomáhat

Telefónica posiluje aktivity v oblasti společenské odpovědnosti

Enterprise Security od O2

Telefónica O2 získala dvě významná ocenění v soutěži pro systémové integrátory a ICT společnosti Top Program

O2 přináší vzájemné volání ve skupině až sedmi přátel zdarma

Telefónica O2 představuje svou koncepci eHealth

O2 odměňuje za každé dobití

O2 poskytne technické zabezpečení návštěvě papeže Benedikta XVI.

O2 NEON L+ a O2 NEON XL, dva nové tarify v řadě O2 NEON

O2 Internet na celý rok za 500 Kč měsíčně

Mobilní síť nové generace přichází do Liberce, Karlových Varů a Zlína

Telefónica O2 podeváté partnerem Strun podzimu

Setkejte se osobně s Richardem Müllerem

O2 přináší přímé přenosy ELH přes internet i v mobilním telefonu

O2 novinky na září 2009

Internet v mobilu pro předplacenkáře za 20 Kč týdně

O2 nabízí dva internety za cenu jednoho

O2 nabízí pomoc po povodních

O2 Záloha uchová kontakty z mobilu v bezpečí

O2 ZERO má u zákazníků mimořádný úspěch

O2 posiluje svou pozici v segmentu firemních zákazníků

Zpravodajství iDNES KOMBI celý srpen zdarma

Spojení se světem zajistí Madonně O2

O2 přináší limitovanou edici Kabát mobilních telefonů

Mobilní síť nové generace se rozrostla do Hradce Králové a Pardubic

Finanční výsledky Telefónica O2 Czech Republic za první pololetí 2009

Kvídovo volání se mění

Telefónica O2 to rozbalí v Kácově

O2 zjednodušuje účtování mobilních dat

Telefónica O2 a její zaměstnanci darují 1 milion korun obětem povodní

Nadace O2 zdvojnásobí výtěžek z dárcovských SMS zaslaných Lince bezpečí

O2 TV přináší filmové léto

O2 Zero, mobilní tarif bez paušálu, bez úvazku

Mobilní síť nové generace se rozrůstá do dalších krajských měst

Nabídka zaměstnání Telefónica O2 Czech Republic a.s.