logo Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Spor o bankovní poplatky pokračuje

Dnes ČSOB informovala o neúspěchu klientů ČSOB, kteří vedou spor o vrácení neoprávněně účtovaných poplatků za vedení a zrušení účtu. Tato informace se však zakládá na dosud nepravomocných rozhodnutích Obvodního soudu pro Prahu 1.

Ve dnech 9. a 15. května t.r. Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl v první instanci vzorové žaloby dvou klientů ČSOB o vrácení poplatků za vedení běžného účtu a zrušení účtu. Žaloby byly podávány v průběhu loňského roku poté, co banka odmítla řešit spor s klienty mimosoudní cestou.

SOS věří, že spor o oprávněnost účtování některých bankovních poplatků bude po dohodě klientů s právním zástupcem postupovat k Městskému soudu v Praze do odvolacího řízení. Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 zatím nejsou pravomocná.

"Informace sdělované ČSOB ve vyjádření pro ČTK navozují dojem, že se v obou případech jedná již o rozhodnutí v právní moci. Ta však zatím nebyla soudem právnímu zástupci ani doručena. Takový postup ze strany banky nepovažujeme za korektní," uvádí tisková mluvčí SOS Ivana Picková.

"Samotné podání žaloby již nepřímo splnilo svůj účel, když většina bankovních domů působících v ČR upustila od účtování poplatků za zrušení účtu a nebrání tak svým klientům opustit banku v případě nespokojenosti s úrovní služeb či poplatkovou politikou banky nebo při výhodnější nabídce jiného ústavu. Je patrná také snaha bankovních ústavů o zlepšení informovanosti svých klientů," uzavírá Kláry Přikrylová z SOS.

Článek Sdružení obrany spotřebitelů ČR ze dne 16. května 2007 - středa

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR