logo SkyNet a.s.

SkyNet je nyní fixní jednička v elektronické komunikaci

Společnost United Interactive zveřejnila minulý týden výsledky měření zkoumajícího úroveň a kvalitu elektronické komunikace patnácti kontaktních center největších mobilních a fixních telekomunikačních operátorů.

Měření byla prováděna v říjnu / listopadu roku 2006 a zkoumanými faktory byly :

Při měření vybraných subjektů byla použita metodika United Interactive e-Contact Performance Index (e-CPI), využívající potenciál výzkumné metody mystery shopping. Maximální e-CPI může dosáhnout hodnotu 100 indexových bodů, přičemž průměrný e-CPI telekomunikačních společností představuje hodnotu 54,7 indexových bodů.

SkyNet v tomto měření dosáhl 70,7 indexových bodů. Tímto výsledkem se zařadil na třetí pozici z 15 testovaných subjektů, přičemž první dvě pozice obsadili mobilní operátoři. Vysoce hodnocená byla obsahová stránka a formální úroveň odpovědí. Kompletní pořadí pozorovaných společností podle výsledného e-CPI je uvedeno na stránkách společnosti United Interactive.

„Profesionální komunikace se zákazníky je pro nás prioritou a tato studie ukazuje, že se nám tento cíl daří plnit. Potěšující na výsledcích je především to, že jsme v hodnocení předstihli všechny naše přímé konkurenty a na příčkách před námi se umístili jen mobilní operátoři. Ale určitě je co zlepšovat a my o to budeme i nadále usilovat”, uvedla Ing. Martina Jelínková, manažerka oddělení péče o zákazníky.

Článek SkyNet a.s. ze dne 16. února 2007 - pátek

Další články od SkyNet a.s.