logo Sdružení pro internetovou reklamu

Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně

Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé tradičně v březnu a v listopadu.

Průměrný strávený čas na internetu má u českých uživatelů dlouhodobě rostoucí tendenci. Nejpoužívanějším internetovým prohlížečem doma u českých internetových uživatelů zůstává Internet Explorer s 58 % zastoupením. Vyplývá to z poslední fáze tzv. strukturálního výzkumu SEKV , který realizuje pro Sdružení pro internetovou reklamu společnost Mediaresearch.

Ve srovnání s 3. fází strukturálního výzkumu dochází k mírnému poklesu v týdenní konzumaci internetu průměrně o 10 minut týdně. K poklesu dochází i v měřených datech projektu NetMonitor (únor 2009 - průměrně 532 minut týdně, červen 2009 - 475 minut), což opět poukazuje na validitu výsledků získaných v tomto výzkumu.

Zaznamenaný pokles v konzumaci internetu odpovídá běžnému schématu roku, kdy od března dochází k poklesu až do období letních prázdnin, poté dochází opět k růstu až do období před vánočními svátky.

Ve 4. fázi dochází k výraznému prodloužení doby, kterou na internetu týdně stráví uživatelé ve věku 45 - 54 let (nárůst z 486 na 552 minut týdně) a 55 let a více (nárůst z 364 na 425 minut týdně). Čas strávený týdně na internetu klesá hlavně u uživatelů mezi 25 - 44 lety.

V otázce času věnovaného cizojazyčným serverům nedochází k žádným výrazným změnám. Naopak sledujeme rostoucí trend v podílu internetových uživatelů, kteří na internetu nevěnují téměř žádný čas práci nebo studiu (postupný růst z 32 % na 35 % ve druhé fázi a na 37 % ve třetí a čtvrté fázi).

V pozici jedničky u českých internetových uživatelů zůstává prohlížeč Internet Explorer (doma - 58 %, v práci / škole 69 %), je ale u něj pozorován trvalý pokles v jeho zastoupení. Nadále roste obliba ve využívání prohlížeče Mozilla Firefox. Ve 4. fázi roste procento uživatelů tohoto prohlížeče z 28 % na 33 % (z domu) a z 18 % na 23 % (z práce).

Čtvrtá vlna kontinuálního výzkumu SEKV (Strukturální exkluzivní kontinuální výzkum), který pro Sdružení pro internetovou reklamu zrealizovala výzkumná agentura Mediaresearch, proběhla v druhém čtvrtletí roku 2009. Hlavní cíle projektu SEKV jsou popsání struktury a chování internetových uživatelů na internetu a dále poskytnutí dat pro kontrolu reprezentativity panelu internetových jednotlivců.

Kontinuální výzkum probíhá v průběhu celého roku (v prvním roce výzkumu ve dvou vlnách a od roku 2009 ve třech menších vlnách). Tento výzkum umožňuje získávat kontrolní data a mechanismus pro údržbu reprezentativnosti panelu internetových jednotlivců.

Další články k tématům - na internetu - SEKV - týdně - uživatelé - výzkum

Článek Sdružení pro internetovou reklamu ze dne 30. listopadu 2009 - pondělí

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu