logo Sdružení pro internetovou reklamu

Valná hromada SPIR potvrdila institut samoregulátora

Poslední zasedání valné hromady členů Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) potvrdilo probíhající proces samoregulace internetu a přijalo institut samoregulátora ve svých stanovách.

Jako jeden ze stěžejních úkolů si SPIR stanovil kultivaci trhu v oblasti obsahu. Dokladem vážného záměru SPIR je i přijetí aktualizovaných dokumentů Etického kodexu měření NetMonitoru a Etického kodexu internetové reklamy.

"Jsme přesvědčeni, že samoregulace je nejlepším způsobem kontroly videoobsahu na internetu. Tento způsob již několik měsíců navrhujeme předkladateli návrhu zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a doufáme, že se nám jej podaří prosadit", komentuje proces tvorby návrhu zákona nově zvolený předseda Výkonné rady SPIR Tomáš Búřil. Členové SPIR jednomyslně návrhy předložených etických kodexů schválili a akceptují je. Ostatně proces samoregulace v oblasti reklamních sdělení uvnitř SPIR již několik let funguje. "SPIR řeší jak přímé stížnosti uživatelů internetu, tak vyřizuje požadavky z Rady pro reklamu a zatím nedošlo k žádnému konfliktu. Naši členové si nutnost sebekontroly uvědomují," dodává Tomáš Búřil.

Valná hromada zvolila i nové představitele Výkonné rady SPIR.

Za sekci zadavatelů :

Za sekci médií :

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Skládá se ze dvou sekcí reprezentující obě strany reklamního trhu – sekce internetových medií a sekce zadavatelů internetové reklamy. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 56 členů v obou sekcích. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC a poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás.

Článek Sdružení pro internetovou reklamu ze dne 8. července 2009 - středa

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu