logo UPC Česká republika a.s.

UPC zásadně navyšuje rychlosti všech internetových služeb a snižuje cenu u nabídky Extreme

Kabelový vysokorychlostní internet je pro uživatele výhodnější než srovnatelná nabídka ADSL. Společnosti UPC a Karneval Media od 1. dubna 2007 zásadním způsobem navyšují rychlosti svých internetových služeb pro nové zákazníky na sítích UPC a pro současné a nové zákazníky na síti Karneval a to jak v příchozím (Download), tak v odchozím (upload) směru.

Příchozí rychlost dosáhne u nejnižší nabídky 2,048 Mbit/s a u nejvyšší pak 16,384 Mbit/s. Odchozí rychlost se pak bude pohybovat v rozmezí 256 kb/s – 1,024 Mbit/s. Současným zákazníkům UPC budou nové rychlosti zavedeny postupně, a to během následujících tří měsíců. Zákazníci internetové služby Karneval Turbo, kde se rychlosti nemění, pak mohou bez jakýchkoliv poplatků přejít okamžitě na aktuálně platnou nabídku podle vlastní volby. U obou společností pak dále dojde ke snížení ceny nabídky Extreme o 321 Kč z 1999 Kč na 1678 Kč. Ceny za ostatní nabídky zůstávají stejné. V dubnu bude v obou sítích ukončena nabídka Plus a její předplatitelé získají vyšší typ nabídky - Extreme - za stejnou cenu.

Vysokorychlostní internet v kabelových sítích obou společností tak bude ve svých hlavních parametrech – v rychlostech a zejména ve FUP – mnohem výhodnější než srovnatelná nabídka ADSL.

"Před měsícem jsme razantně navýšili tzv. limity a nyní přišlo stejně razantní navýšení rychlostí. Obě společnosti budou, počínaje dubnem, nabízet celkem sedm různých špičkových internetových služeb, z nichž si může vybrat kdokoliv podle svých finančních a časových možností i podle požadavků na technické parametry. Naše internetové služby zůstávají přes veškeré změny trhu na vrcholu díky šíři a výhodnosti nabídek a poměru cena/ rychlost/ kvalita/ zákaznické zázemí," komentuje změny generální ředitel společnosti UPC a jednatel společnosti Karneval Média Václav Bartoň a dodává : "Rychlost a doporučený objem přenášených dat – tedy to, co uživatele nejvíce zajímá, jsou ve srovnání s ostatními provozovateli internetových služeb více než konkurenceschopné. Naše internetové nabídky navíc neobsahují žádné skryté podmínky, omezení na určitou dobu, dodatečná zpoplatňování, a různá „jestliže“ a "když", nejlépe psaná malým písmem na rubu smlouvy.Takovéto berličky jsou pro obě firmy nedůstojné."

Navýšení rychlostí pro nové zákazníky a současné zákazníky Karnevalu je následující

Noví zákazníci od 1.4. 2007
Nabídka Dřívější nabídka Nová nabídka
Download kb/s Upload kb/s FUP Cena v Kč vč. DPH Download kb/s Upload kb/s FUP Cena v kč vč. DPH
Flex 512 128 1 35/12h 2048 256 2 35/12h
Starter 512 128 10 475 2048 256 10 475
Easy 1024 128 20 555 3072 256 20 555
Light 2560 256 40 779 5120 512 40 779
Classic 4096 512 60 1224 8192 1024 60 1224
Extreme 10240 1024 200 1999 12288 1024 200 1678
Professional 12288 1024 není 4533 16384 1024 není 4533

Poznámka - nabídka Flex není prozatím zavedena v síti Karneval

Současným zákazníkům budou rychlosti navyšovány následovně

Stávající klienti UPC

Nabídka

Březen

Duben

Květen

Červen

Download
kb/s
Upload
Kb/s

FUP

Cena
v Kč vč. DPH

Down

Up

FUP

Cena vč. DPH

Down

Up

FUP

Cena vč. DPH

Down

Up

FUP

Flex 512 128 1 35/12h 2048 256 2 35/12h 2048 256 2 35/12h 2048 256 2
Starter 512 128 10 475 1024 128 10 475 1536 256 10 475 2048 256 10
Easy 1024 128 20 555 2048 128 20 555 2048 256 20 555 3072 256 20
Light 2560 256 40 779 3584 256 40 779 4608 256 40 779 5120 512 40
Classic 4096 512 60 1224 5120 512 60 1224 6144 512 60 1224 8192 1024 60
Plus 6144 768 100 1678 přechod na parametry Extreme    
Extreme 10240 1024 200 1999 12288 1024 200 1678 12288 1024 200 1678 12288 1024 200
Professional 12288 1024 není 4533 16384 1024 není 4533 16384 1024 není 4533 16384 1024 neni

Navyšování bude probíhat vždy po celý příslušný měsíc, tj. nikoliv k jeho prvnímu dni. Tarify TURBO 1M, 3M, 5M a 7M v síti Karneval se nenavyšují. Jejich uživatelé mohou bez jakýchkoliv poplatků přejít okamžitě na aktuální tarify podle vlastní volby.

Článek UPC Česká republika a.s. ze dne 29. března 2007 - čtvrtek

Další články od UPC Česká republika a.s.