logo itpoint.cz

Deutsche Telekom miluje mikroplatby

Při pohledu přes hranice k našim sousedům občas narazíme na zajímavé trendy. V podstatě je u nás podobná situace. Půjde i u nás vývoj stejnou cestou?

Když Deutsche Telekom na konci roku zatáhnul za zátku videotextu, své zastaralí textové sítě, související služby které tam fungovaly po léta - včetně značného počtu erotických diskusních skupin - se budou stěhovat na Web. Ale jak za to budou zákazníci platit ?

Na staré síti, zabezpečený výkonný účtovací systém pracoval s milióny německých marek které šly měsíčně z ruky do ruky. Internet nemá žádné standardní schéma pro malé platby. Jeden založil DT pro svých 5 miliónů zákazníků na komutovaných linkách.

Nový systém DT vyžaduje, aby všichni kupující i obchodníci nainstalovali jejich software Net900. Později, uživatelé mohou dělat nákupy přes prosté kliknuti: Žádné cookies, žádná identifikace, žádná autorizace není potřebná. Software dovolí dodavatelům obsahu a služeb použít model pay-as-you- go; poplatky jsou přidané k telefonním účtům zákazníků.

Nejvýznamnější mediální vývojáři, kteří dodali milióny stránek obsahu pro Web, si povzdechli velikou úlevou, prohlásil Bouke Stoffelsma, president společnosti In MediasRes, jenž vyrábí Net900. Proužková reklama není nikde úplně schopná pokrýt náklady na webovský server, nechává ležet zisky ladem.

Obchodní analytik v Jupiter Communications v Londýně , Nick Jones si není tak jistý že Net900 bude plnit účel. Jde jen o překonání kousíčku překážky.

Článek ze dne 24. září 1999 - pátek