logo itpoint.cz

Komise Evropské unie chce prohloubit telekomunikační liberalizaci

Tvůrce telekomunikační politiky Evropské unie pro nové tisíciletí prohlásil, že EU se musí nutně adaptovat na soutěžení ve stylu podnikatelské kultury Spojených států. Ale od slov k činům není lehká cesta, o tom u nás už něco víme.

"Potřebujeme vytvořit novou evropskou podnikatelskou kulturu a připravit Evropu na opravdovou informační společnost," řekl Erkki Liikanen, jmenovaný ve druhém funkčním období jako evropský komisař, před komisí evropského parlamentu pověřené posouzením jeho jmenování. "Už nemáme moc času. V příštích pěti letech musíme udělat obrat ke zlepšení, jinak prohrajeme a zůstaneme vzadu" řekl. Ještě dodal, že musí být uděláno mnoho pro povzbuzení evropských podniků více využívat Internet a elektronický obchod.

"Domnívám se, že potřebujeme velmi všestranný, důkladný plán přivézt Evropu do skutečné informační společnosti - počínaje liberalizací," řekl Liikanen. Prohlásil, že komise v říjnu představí komplexní přehled telekomunikační politiky unie, například zahrnující otázku, zda hlasová internetová telefonie musí v plném rozsahu podléhat nynějším regulačním předpisům Evropské unie.

Liikanen chválil Spojené státy, kde, jak prohlásil, potřebujete průměrně jen jeden a půl týdne a 500 eur (529$) na zahájení podnikání ve srovnání s 1,600 eury (1,692$) a 11 týdny v Evropské unii. Nechceme hodit přes palubu evropský sociální model, ale jestliže unie chce více pracovních příležitostí, musíme mít řešení, kde se může vyrovnávat poptávka a nabídka. To vyžaduje vetší flexibilitu."

Podle Liikanena byly přijatelné veřejné subvence pouze " pro výzkum a terminologie budoucnosti". Jako evropský komisař projednávající finanční rozpočet, Liikanen byl pověřen novým presidentem evropské komise Romanem Prodim vedením nového inovačního oddělení v Evropské unii, začleňující složky dříve odpovědné za politiku vůči průmyslu, telekomunikacím a malému podnikání.

Nová komise zahájí činnost podle předpokladu v září po schválení evropským parlamentem.

Článek ze dne 2. září 1999 - čtvrtek