logo itpoint.cz

Test ISDN USB terminál adaptéru Vigor 204 s emulací funkcí malé pobočkové telefonní ústředny

Vigor 204 je vícefunkční zařízení, díky kterému vytěžíte ze své linky ISDN2 skutečně hodně. Jde jednak o Plug & Play ISDN USB terminál adaptér pro platformu PC/ Mac a zároveň o pobočkovou ústřednu pro čtyři běžné telefony.

Na rozdíl od jiných ISDN TA umožňuje vnitřní volání na analogových portech bez tarifikace. K základním pobočkovým funkcím patří hudba při přidržení hovoru, přepojení hovoru, převzetí hovoru, přesměrování hovoru, globální příjem hovoru, třístranné konferenční volání, možnost konfigurace z DTMF telefonu a nebo pomocí aplikačního SW.

Zde je právě zřejmé příslušenství do rodiny spíše datových než telefonních zařízení. Pro přenos dat se využívá rozhraní USB, které běžně znají majitelé Maců. Jim se také mimochodem snaží přizpůsobit vzhled Vigorovy skříňky. Uživatelé IBM-PC sice tento port již ve svém počítači většinou také najdou, ale jen na základní desce. Vývod na vnější konektor nebývá dosud obvyklý. To neplatí pro novější notebooky anebo síťové huby. Navíc s ním vůbec nepočítá původní verze W95, jeho využití je možné buď s doplňky W95 anebo až s W98. Výhodou je rychlost a bezpečná možnost připojování za provozu.

Součástí balíčku, který jsme dostali k dispozici, jsou dva CD-ROMy. Jeden je speciálně určen pro Vigor 204, obsahuje podpůrné ovladače včetně programu nazývaném Kiosk pro změny konfigurace a obvyklý doplněk manuálu. Druhý CD-ROM obsahuje podpůrné programy německé firmy RVS Datentechnik, které počítač doplní o vhodné utilitky jako je fax G4 i G3, počítačový záznamník, vlastní připojení k Internetu apod. Samozřejmě, pokud již máte své oblíbené programové vybavení, po kratším či delším boji s různými nastavovacími dialogy se Vám je jistě povede využít.

Zajímavá může být podpora multilinkového spojení PPP, neboli využití druhého B-kanálu pro zdvojnásobení rychlosti datového připojení na 128kbps. Úzkým hrdlem bude zatím u nás asi potřebná podpora poskytovatele připojení pro tento režim. Jen pro úplnost je třeba také připomenout nepříjemný fakt zvýšení telekomunikačních poplatků za provoz v druhém B-kanálu. Zase ale můžete druhý kanál přidávat jen v případě okamžité potřeby takto rychlého spojení a poté ho opět uvolnit.

Počítačový záznamník lze doplnit s pomocí obousměrné zvukové karty o možnost přímo telefonovat ze svého PC. Není to sice ještě úplně IP telefonie, ale pokud budete tuto funkci sdílet v rámci své sítě s ostatními počítačovými stanicemi, alespoň pro spojení s vnějším světem ji to již připomíná. Bohužel se ale takto také nespojíte se svými ostatními analogovými účastníky. Pochopitelně máte v počítači k dispozici protokoly jako faxech, tak o hlasových vzkazech a hovorech typu kdo, kdy a s kým.

Vigor 204 jako malá pobočková telefonní ústředna

Je sice zřejmé, že funkce pobočkové ústředny byly hlavně rozšířením předchozího typu ISDN terminálu, jde ale o doplněk zcela plnohodnotný. Dokonce ani nemusíte být závislí na USB portu pro nastavení. Snad všechny potřebné ústřednové parametry lze nastavovat pomocí tónové volby z připojených analogových telefonů, podobně jako jiných pobočkových ústředen.

Možnost měnit parametry též ze softwarového Kiosku pak umožňuje především kontrolu toho, co již bylo nastaveno dříve, anebo provádět změny mnohem přehlednějším způsobem. Hlavním rozdílem je možnost různě si hrát s MSN čísly, jak se o tom ještě podrobněji zmíním. Kdo tedy nebude používat svou ISDN přípojku pro přenos dat, získal pobočkovou ústředničku pro čtyři pobočky.

Oproti obdobnému řešení, kdy se ISDN telefony mohou volat navzájem na jediné sběrnici S0 zde za takový hovor nic neplatíte, protože spojení provádí vaše zařízení.

Zmíněné schopnosti práce s MSN zde znamenají možnost určit pro každou ze čtyř poboček až tři MSN čísla pro příchozí provoz, s tím, že můžete rozlišit pod kterým číslem jste zrovna voláni podle druhu kadence vyzvánění. Také si můžeme změnit číslo, pod kterým pobočku volají ostatní v systému, nebo číslo, pod kterým se pobočka identifikuje do vnější sítě.

Ve spojení s možností přesměrování, podmíněného jak obsazením, tak nepřítomností, samozřejmě jak na ostatní pobočky, tak i na externí čísla, si skutečně systém můžete upravit ke své plné spokojenosti.

U takto malé ústředny překvapí také možnost nastavit si buzení telefonem na určitý čas. V budoucnosti oceníte také možnost, aby na základě analýzy volaného čísla a denní doby bylo číslo uvozeno libovolným prefixem. Toto nabude význam v momentě možnosti volby operátora, samozřejmě přes jediné přístupové vedení.

Dnes, kdy jedinou volbou bývá GSM brána, tuto funkci nevyužijete. Také své analogové pobočky můžete nastavit na přímý přístup na B-kanál, tedy nemusíte vytáčet obvyklou nulu pro přístup. Samozřejmě takto se vzdáváte možnosti volby v rámci vlastního zařízení. Snad jen pro úplnost, funguje zde upozornění na další hovor, převzetí hovoru i konferenční hovor.

Ústředna podporuje také zkrácené volby, jak osobní pro danou pobočku, tak systémové, tedy společné všem pobočkovým telefonům.

Závěr

Vigor 204 zajímavým způsobem rozšiřuje nabídku zařízení, která si můžete připojit na svou linku ISDN. Je jen škoda, že systém zůstává u čtyř poboček, alespoň dvojnásobný počet by mu slušel lépe. Je samozřejmě jasné, že by tím stoupla jeho cena, která je nyní celkem příznivých cca 9.300 Kč bez daně u dodavatele Attel s.r.o.

Je celkem příznačné pro stav nabídky služeb ISDN u nás, že tento výrobek zde bude teprve během několika málo dnů homologován, a že pro výrobce byl důležitější slovenský trh, neboť zde již homologován je.

Připomínám čtenáři vstřícnější postoj dosud neprivatizovaných státních Slovenských telekomunikácií k nabídce linek ISDN než je tomu u nás. I návod, který jsme měli k dispozici, byl slovensky, ale to pochopitelně není žádný problém.

U výrobce, kterým je taiwanská firma DrayTek Corp., je zřejmé zaměření na zařízení ISDN. Sourozenci testované ústředničky jsou například Vigor 128, z linky napájený interfejs BRI/USB a novinka, Vigor2000, v podstatě Ethernetový hub s připojením na ISDN2.

Myslím, že všechna tato zařízení Vám mohou pomoci získat z Vaší nákladné ISDN linky maximum služeb, který standart ISDN nabízí.

Článek ze dne 19. prosince 1999 - neděle