logo itpoint.cz

Malá telefonní ústředna 4200D Small od Alcatelu boduje a udává směr dalšího vývoje.

Určitý náskok v technologii i jisté obecné směrování vývoje dobře představuje dvojice produktů, kterou vám chceme představit. Alcatel 4200D Small je pobočková ústředna a Alcatel Reflex je systémový manažerský telefon nejvyšší třídy ...

ú v o d

Výrobky a technologie francouzské firmy Alcatel byly u nás vždy pozitivně zapsány v povědomí odborníků i běžných uživatelů. Nemusí jít vždy jen telekomunikační hardware. V poslední době u nás Alcatel boduje mimo jiné se zaváděním technologií call-center, o jejichž stoupajícím významu jako marketingového instrumentu i nástroje kvalitnější péče o zákazníka nikdo nepochybuje. Vraťme se ale k technologii. Určitý náskok v technologii i jisté obecné směrování vývoje dobře představuje dvojice produktů, kterou vám nyní představíme. Alcatel 4200D Small je pobočková ústředna a Alcatel Reflex je systémový manažerský telefon nejvyšší třídy. Je jasné, že tyto výrobky vždy tvoří nedílný celek, přesto je třeba popsat je odděleně.

t e l e f o n   A l c a t e l   R e f l e x

Typický manažerský telefon nejvyšší třídy, tedy nabízející přehledně všechny funkce připojené ústředny. Jeho designu se asi nedá nic vytknout, naopak hrany mikrotelefonu netvoří tvrdý plast ale na omak příjemná matná černá guma.

 Alcatel Reflex / DISPLAY V horní části těla telefonu je dvouřádkový displej, který kromě písmen umí s uživatelem komunikovat i jednoduchými ikonami. Ikony obvykle naznačují okamžitou funkci pěti soft-tlačítek pod displejem. Celek doplňuje také tlačítko nápovědy a kurzorový kříž pro posun informací na displeji. Všechny tyto prvky se používají velmi podobně jako u moderních mobilních telefonů, samozřejmě na menší ploše.

 

Vedle mikrotelefonu je podlouhlá barevná kontrolka evokující tvar mikrotelefonu, která indikuje stav přiřazené hlasové schránky. Pod běžnou dvanáctitlačítkovou číselnicí jsou tlačítka ovládající hlasitý režim telefonu, včetně regulace hlasitosti a vypínání mikrofonu. Poněkud neobvykle na mne zapůsobilo zvláštní tlačítko pro ukončování hovoru, jsem zvyklý u podobných telefonů na konci hovoru opět stisknou aktivační knoflík, na druhou stranu, alespoň neukončíte hovor omylem nechtěně dříve, než potřebujete.  Alcatel Reflexes

 

 Alcatel Reflexes / odklopený kryt klávesnice V nejspodnější části telefonu naleznete pod odklopným víčkem malou písmennou klávesnici ze 34 tlačítek, podobnou té počítačové. Slouží k práci se jmény v seznamech, a to jak ostatních účastníků téže ústředny, tak také pro práci se zkrácenými volbami. Stačí pouze začít psát jméno a systém postupně zužuje nabídku jmen, která přicházejí v úvahu. Samozřejmě můžete takto i jména přiřazovat při zadávání volby do paměti. Víčko, kryjící tuto klávesničku, může být z vnitřní strany doplněno trojjazyčným štítkem se stručnou nápovědou k obsluze telefonu.

Opticky největší plochu telefonu zabírá v jeho střední části pole 24 tlačítek, každé doplněné informačními ikonami na přilehlé pozicí displeje z tekutých krystalů. Tato tlačítka jsou z větší části programovatelná, zbytek představuje aktivaci některých funkcí, jako je třeba přesměrování, osobní zkrácená volba atd. Přesná funkce je závislá na programovém vybavení připojené ústředny. Programovatelná tlačítka samozřejmě představují zejména ostatní pobočky ústředny, vnější linky či jiné funkce.

Velmi vtipně je vyřešen problém jejich popisu. Všichni známe telefony olepené různými počmáranými samolepicími štítky, které mají svému uživateli usnadnit orientaci v telefonu. Zde je jiné konstrukční řešení. Tlačítko tvoří jednak veliký plexisklový hmatník, zabudovaný do sloupcového bloku s ostatními tlačítky, který přiléhá na gumové výstupky membránové klávesnice. Celý tento blok lze snadno vyjmout a vložit pod něj štítek s popisem. Štítky jsou již k telefonu přiloženy a lze je také vytisknout v rámci služeb ústředny, v aktuálním stavu.

Velmi silnou zbraní tohoto přístroje možnost doplnit modul pro IP telefonii, a otevřít si tak snadno dveře do světa levné internetové telefonie.

Obsluha přístroje není složitá a snadno se v krátké době stane intuitivní. Přesné postupy aktivace různých funkcí ústředny jsou vždy dány spíše programovým vybavením ústředny než telefonu, proto se jim budeme věnovat v další části.

ú s t ř e d n a   A l c a t e l    4200D Small

 Alcatel 4200D Small - pohled do nitra ústředny Ústředny Alcatel představují mnoho různých typů a typových řad. Liší se nejen velikostí výstavby, ale i možnostmi spolupráce s analogovými i digitálními zařízeními jak na pobočkách tak na straně vnějších vstupních linek. Jednotlivé platformy se rozlišují velkými písmeny, nyní jsou nabízeny typy C, D a E.

Testovaný typ 4200D Small má maximální kapacitu 24 poboček všech typů, což zde znamená jak drátových tak eventuálních bezdrátových DECTů !

Ústředny Alcatel představují mnoho různých typů a typových řad. Liší se nejen velikostí výstavby, ale i možnostmi spolupráce s analogovými i digitálními zařízeními jak na pobočkách tak na straně vnějších vstupních linek. Jednotlivé platformy se rozlišují velkými písmeny, nyní jsou nabízeny typy C, D a E.

Testovaný typ 4200D Small má maximální kapacitu 24 poboček všech typů, což zde znamená jak drátových tak eventuálních bezdrátových DECTů !

Z toho může být 12 telefonů v provedení Reflex, tedy v podstatě manažerských. Pokud budete využívat DECT, tato ústředna zvládne obsloužit 4 základnové stanice, z nichž dokáže dvě přímo napájet.

Pokud se podíváme na stranu vstupních linek, je zde kapacita 4 analogových linek anebo 4 linek ISDN2, tedy 8 B-kanálů. Varianta, kterou jsme testovali, byla v naprosto základní konfiguraci dvou linek ISDN2, dvou analogových poboček a čtyř telefonů Reflex. Tato konfigurace by asi měla místo v nějaké malé advokátní kanceláři ve velkém městě, vzhledem k absenci analogových linek.

Doplněním příslušných karet lze samozřejmě ústřednu dále rozšiřovat až na uvedenou maximální kapacitu. Sympaticky působí napájecí zdroj. Do ploché úhledné skříňky o rozměrech 22 x 15 x 5 cm se dokázal ukrýt i zapouzdřený akumulátor 2.1 Ah, který zajistí podle zatížení až hodinový provoz ústředny.  napájecí zdroj s AKU záložního napájení

Tato malá ústředna má i podporu poplašné signalizace při poruše, napojení na rozhlas a na dveřní hlásku.

Pro snazší udržení aktuálního stavu je místo papírové dokumentace dodáván k ústředně CDROM, který obsahuje jak strukturované popisy jednotlivých potřebných informací, tak také tréninkové prezentace a zejména konfigurační program. Ten je klíčový pro úspěšnou instalaci. Ústředna je pro komunikaci s ním vybavena obvyklým rozhraním RS232, které slouží i k výstupu tarifních dat. Program může sloužit jak instalačnímu technikovi dodavatele, tak i poučenému pracovníkovi uživatele a dokonce i operátorce. Je to možné díky rozdílným režimům programu, která kryjí odlišná hesla podle zmíněných úrovní přístupu. Pokud ústřednu instalujete, máte k dispozici třeba tabulku obsahující u jednotlivých položek počet využitých, volných a celkových jednotek, tedy linek, čísel, pozic apod. Co se týká hlášení o závadách, lze opět měnit a nastavovat snad úplně všechno. Poruchové stavy lze dělit podle závažnosti a následně určit reakci systému, tedy zda má volat servisní centrum, či zda stačí informovat operátorku.

Ústředna samozřejmě podporuje všechny možné varianty přesměrování, sdružování poboček do různých logických skupin, provedení některých operací může být různě časově závislé a podobně. Bohaté jsou možnosti zkrácených voleb, kdy lze pomocí zmíněného konfiguračního programu využívat různé existující zdroje informací, jako třeba databázi partnerů, klientů aj.

Písmenná klávesnička systémových telefonů Reflex pak maximálně usnadní hledání a volbu. Ústředna spolu se zmíněnými telefony plně podporuje případně instalovaný systém hlasové pošty. Lze také využívat 27 přednastavených textových zpráv, které mohou mít i čtyři jazykové mutace a mohou být někdy ještě doplněny o časové či číselné údaje. Příklad pro lepší porozumění - vy si nastavíte na svém telefonu sdělení číslo 7 Schůzka v 11:00 a váš německý kolega, který má svůj telefon přepnutý do němčiny, uvidí na svém displeji rovnou BESPRECHUNG UM 11 UHR 00.

Systém podporuje zcela pružný číslovací plán, kdy určujete nejen jednotlivá čísla poboček, ale i sekvence číslic a znaků * a # pro aktivaci různých služeb. Samozřejmě se můžete spokojit se základním nastavením, aby vaše práce nebyla zbytečně komplikována. Také lze libovolně definovat tabulky interpretující případnou provolbu, i možnosti omezování volby vybraných směrů jsou široké. Lze definovat vazby typu sekretářka - ředitel či fax - pobočka pro upozornění o došlém faxu. Ústředna také disponuje systémem ARS, tedy možností směrovat určité odchozí hovory určenou, obvykle nejlevnější cestou. Typickým příkladem použití v našich současných nedemonopolizovaných podmínkách je využívání GSM bran.

U telefonů DECT lze používat buď jen firemní výrobky dle standartu ARI, nebo rozšířit možnosti registrace sluchátek o standart DECT GAP. V prvním případě jsou na sluchátka přenášeny některé doplňkové informace o spojení.

z á v ě r

Ačkoliv výrobce věnoval velkou pozornost jazykové lokalizaci, nápověda k jednotlivým funkcím telefonu zůstala překvapivě anglicky i v českém režimu. Platí to samozřejmě pro testovanou verzi, v budoucích produktech se tato chyba jistě již vyskytovat nebude. To je snad jediný problém, který se nám podařilo nalézt.

Dalším dokladem o jazykové péči je celkem kvalitní návod k obsluze. Přesněji návody. S přístrojem je totiž dodáván návod jak v češtině, tak i ve slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině.

Jinak jde o funkčně velmi nabitou ústřednu, která skutečně vyžaduje určité školení jak pro instalační techniky, tak i pro budoucí uživatele. Jinak si nedovedu představit, že by běžný uživatel dokázal využít pro usnadnění své práce všechny bohaté možnosti, které mu budou tímto výrobkem nabídnuty. Pokud opravdu tyto možnosti dokážete využívat, bude pro vás příznivá i cena, která je cca 26 tisíc za testovanou ústřednu včetně zdroje s akumulátorem a 6.5 tisíce korun bez DPH za digitální telefonní přístroj Reflex.

Za zapůjčení těchto zařízení děkujeme firmě Alcatel Czech a jejímu hlavnímu distributorovi ISC Communication.

 www.alcatel.cz
Alcatel Czech s.r.o.
U Uranie 18
170 00 Praha 7
TEL 02 66 094 111
FAX 02 66 094 222

alcatel@alcatel.cz

testováno ve dnech 28 - 31. srpna 2000 v TESTCENTRU TELEFONIE, Praha 4, Hvožďanská ul. č. 3


Další info o ústřednách Alcatel naleznete v našem KATALOGU TELEFONNÍCH ÚSTŘREDEN :

Ústředny Alcatel v max. míře podporují IP (internetovou) telefonii.

Článek ze dne 19. září 2000 - úterý