logo itpoint.cz

Slovenské telekomunikace počítají s růstem výnosů

Slovenské telekomunikace (ST) počítají v příštím roce s růstem celkových korunových výnosů o 17,4 %

Slovenské telekomunikace (ST) počítají v příštím roce s růstem celkových korunových výnosů o 17,4 %. V přepočtu na euroměnu by měly výnosy zaznamenat růst o 14,43 %. V roce 2002 firma počítá s meziročním nárůstem korunových výnosů o 5,1 % a výnosů v EURO o 3,32 %. S výraznější expanzí pak ST počítají v roce 2003, kdy by korunové výnosy měly vzrůst o 11,33 % (ve vyjádření v EURO o 10,02 %). Vyplývá to z podnikatelského záměru, který dnes schválilo představenstvo společnosti.

Jak řekl mluvčí prezidenta ST Ľubomír Štancel, členové představenstva potvrdili i kolektivní smlouvu na rok 2001, která bude podepsána v pátek. V současnosti firma zaměstnává 13 554 pracovníků, přičemž v letech 1997 až 2000 se jejich počet snižoval ročně v průměru o 1724 osob. Průměrná mzda zaměstnanců ve stejném období vzrostla téměř o 25 %. Celkový objem investic ST by se měl v budoucím roce téměř zdvojnásobit na hodnotu 9,7 mld. Sk. Až 3,5 mld. Sk by mělo směřovat do budování přístupové sítě telekomunikací. Cílem této investice je zvýšení penetrace pevné telefonní sítě ve Slovenské republice. Ta vzrostla z 28,5 % v roce 1999 na letošních 31,3 %. Na příští rok plánují ST zvýšit penetraci pevné sítě na 35,8 %. Míra digitalizace by příští rok měla dosáhnout více než 74 %.

Společnost evidovala k 30. září letošního roku téměř 1,7 mld. hlavních telefonních stanic. Do rozvoje informačních technologií plánují ST příští rok investovat rekordních 1,123 mld. Sk, přičemž vloni ST do této oblasti investovaly necelých 300 mil. Sk a letos okolo 400 mil. Sk. Další investice budou směřovat do spojovací technologie, ostatních telekomunikačních zařízení, datových sítí a služeb, staveb a stavebních úprav, transportní sítě a radiokomunikací. Neauditované provozní příjmy ST za devět měsíců letošního roku činily podle mezinárodních účetních standardů IAS 13,656 mld. Sk, provozní zisk činil 3,211 mld. Sk. Zisk společnosti před zdaněním byl 1,245 mld. Sk a po zdanění 778 mil. Sk. ST letos proinvestovaly 5 mld. Sk. Majoritním (51%) vlastníkem ST je Deutsche Telekom. 15 % akcií společnosti vlastní Fond národního majetku SR a 34 % Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací SR.

 Česká informační agentura

Článek ze dne 14. prosince 2000 - čtvrtek