logo itpoint.cz

65 tisíc USD na rozšíření počítačového vzdělávacího programu pro nevidomé

Verizon Communications - vlastník společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., poskytl 65 tis. USD na rozšíření počítačového vzdělávacího programu pro nevidomé a zrakově postižené dospělé. Získané prostředky umožní Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky zvýšit počet školicích středisek provozovaných touto organizací ve vybraných městech České republiky ze čtyř na šest. Střediska nabídnou ročně školení základního ovládání počítačů a práce s internetem pro 200 dospělých.

Společnost Verizon International Foundation poskytla grant ve výši 65 000 USD, díky němuž bude rozšířen speciální vzdělávací program zaměřený na počítačové dovednosti dospělých nevidomých a zrakově postižených.

Získané prostředky umožní Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky zvýšit počet školicích středisek provozovaných touto organizací ve vybraných městech České republiky ze čtyř na šest. Střediska nabídnou ročně školení základního ovládání počítačů a práce s internetem pro 200 dospělých.

Garantem projektu je společnost Eurotel Praha, dceřiná společnost společnosti Verizon.

Rahul Saxena, viceprezident společnosti Verizon pro Evropu, slavnostně předal v sídle společnosti Eurotel šek zástupcům Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

"Cílem společnosti Verizon je dlouhodobě podporovat programy, jako je zvyšování počítačové gramotnosti. Programy, které zpřístupňují výhody technologií všem," uvedl Saxena. "Program Sdružení nevidomých České republiky umožňuje nevidomým a zrakově postiženým, mezi nimiž je až 80% míra nezaměstnanosti, naučit se pracovat s počítačem, a získat tak přístup k dalšímu vzdělávání a kvalifikované práci."

Milan Pešák, prezident Sdružení nevidomých České republiky, řekl, "I nadále budou potřeba další projekty, které zlepšují komunikaci mezi světem vidoucích a zrakově postižených. Neziskové organizace obvykle nemají dostatek finančních zdrojů na moderní technologické vybavení a školitele zrakově postižených. Naučit se zacházet s novými technologiemi je ale pro zrakově postižené životně důležité. Díky podpoře společností Eurotel a Verizon budeme moci zajistit vybavení a školení ve všech našich střediscích, a navíc otevřít dvě nová."

Terrence Valeski, ředitel společnosti Eurotel, uvedl: "V době, kdy jsme zahlceni informacemi z mnoha různých zdrojů, je pro nevidomé a zrakově postižené velmi obtížné zůstat v kontaktu s okolním světem. Proto Eurotel podporuje programy, jako jsou školicí střediska Sdružení nevidomých České republiky. Počítače a internet usnadní zrakově postiženým přístup k informacím, pomohou jim lépe najít místo ve společnosti a posílí jejich sebevědomí a duševní pohodu."

Sdružení nevidomých České republiky v současné provozuje školicí střediska v Praze, Plzni, Frýdku Místku a v Ústí nad Labem. Příspěvek od společnosti Verizon pomůže pokrýt jejich provozní náklady a umožní vybudovat další dvě střediska v Liberci a v Hradci Králové.

Sdružení nevidomých České republiky je nezisková organizace, která poskytuje širokou škálu služeb pro nevidomé a zrakově postižené po celé České republice.

Verizon International Foundation, dobročinná nadace společnosti Verizon International, podporuje celou řadu vzdělávacích a ziskových programů zaměřených na gramotnost, rozvoj pracovní síly a technologií pro komunity. Cílem nadace, o kterou se stará společnost Verizon a její mezinárodní pobočky, je zvyšovat kvalitu života globálních komunit. Nadace úzce spolupracuje s pobočkami společnosti Verizon, celou řadou poradenských skupin a s dalšími organizacemi, aby identifikovala lokální potřeby, připravila a realizovala programy, které tyto potřeby pokryjí.

Verizon Communications je jedním z vedoucích světových poskytovatelů komunikačních služeb. Společnosti Verizon jsou největším poskytovatelem drátové a bezdrátové komunikace ve Spojených státech se 135 miliony přístupových linek a 31,5 milionu zákazníků bezdrátových služeb. Verizon je také největší vydavatel seznamů na světě. Roční příjmy společnosti přesahují 67 miliard USD, má více než 236 000 zaměstnanců a pobočky ve více než 35 zemích v Americe, Evropě, Asii a Pacifiku.

 www.verizon.com

Článek ze dne 12. prosince 2002 - čtvrtek