logo itpoint.cz

Málo jásotu nad příštími liberalizačními kroky

Ačkoliv od 1. ledna odstartuje několik nových služeb, které by měly alternativním operátorům pomoci ve snazším přístupu k zákazníkům, tito operátoři příliš nejásají. Jaké jsou důvody ... ?

Jde samozřejmě o Přenositelnost čísla (NP) a Předvolbu operátora (CPS). Přenositelnost čísla především pomáhá účastníkům při jejich stěhování. Jak skutečném, kde je možné zachovat své číslo kdekoliv na území kraje a tedy i současného Telefonního Obvodu ( i bez změny operátora ), tak také odstěhování k jinému operátorovi ( i bez změny adresy ).

Přenositelnost čísla by měla zpřístupnit alternativním operátorům ty firemní zákazníky, které při zvažování změny operátora odrazovala nutnost změnit také své telefonní číslo a s tím spojené výdaje na změnu všech možných tiskovin, prezentací atd. Je zde i riziko ztráty pohodlnějších zákazníků, neochotných pátrat po novém kontaktu. Je ovšem nutno upřesnit, že změna čísla hrozila jen těm větším účastníkům, kteří by byli pro nové operátory rentabilní pro přímé připojení, tedy kompletní přesun spojení od dominantního Českého Telecomu (ČTc), včetně příchozích hovorů.

Ty zase nemusí zajímat Předvolba operátora, protože už svého operátora mají vlastně zcela zvoleného. CPS je vlastně jen zjednodušení fungující Volby operátora (CS). Obě služby jsou pro zákazníky stále připojené na ústředny Českého Telecomu, tedy zejména pro střední a menší, u kterých by se nevyplatilo zařizovat jejich kompletní přepojení k novému operátorovi. Zdánlivě by díky absenci routeru pro automatické zadávání předvolby mělo jít o úsporu instalačních nákladů při spuštění služby pro účastníka.

Alternativním operátorům by se tak měl rozšířit prostor pro oslovení a získání zákazníků s menšími telefonními účty, tedy včetně domácností. Například Aliatel zatím neuvažuje v souvislosti se spuštěním CPS o snížení hranice minimální "konzumace" 500Kč, kterou za své služby účtuje i v případě, kdy zákazník za měsíc přes Aliatel provolal méně. Přínos CPS je vnímán zejména ve zjednodušení startu služby, kdy vše proběhne vlastně jen změnou nastavení ústředny ČTc a nikoliv nutností fyzické instalace zařízení u zákazníka. Také je pozitivně hodnocena vyšší spolehlivost fungování služby CPS oproti CS. Podobně uvažují i ostatní alternativní operátoři, takže pro domácnosti s účtem několika stokorun, tedy po odečtení měsíčního paušálu, zůstává jedinou alternativou Tele2. Tento operátor se od počátku zaměřil právě na tento masový segment trhu. Je otázkou zda pro něj bude CPS přínosem, vzhledem k nutnosti zajišťovat zákazníkům téměř všechny kategorie vnitrostátních hovorů. Tedy nejen do mobilních sítí a dálkové hovory, ale i hovory místní a vytáčený přístup k Internetu. V této souvislosti je třeba opět připomenout blokaci volby operátora u tarifu Home Mini.

Z technického hlediska nic nebrání spuštění obou služeb v termínu. Jako již mnohokrát dříve, problémem mohou být pouze ceny, tedy neshoda mezi ČTc a novými operátory o jejich výši. Předpokládá se tedy jejich stanovení cenovým rozhodnutím ČTÚ.

Neúspěch privatizace ČTc je hodnocen spíše neutrálně. Alternativní operátoři nepředpokládali ani tak velkou změnu chování ČTc, jako spíše uvolnění schizofrenie státu jako regulátora na jedné straně a hlavního vlastníka dominantního operátora na straně druhé. S tím souvisejí i očekávané změny legislativy. Jednou z nich je třeba postavení regulátora podobné Radám pro televizní a rozhlasové vysílání, tedy jeho vzdálení z přímé vládní kontroly.

Článek ze dne 17. prosince 2002 - úterý