logo itpoint.cz

První den roku 2002 se s Internet OnLine připojilo 6000 uživatelů

V porovnání se stejným obdobím roku 2001 se zvýšil nárůst surfujících připojených prostřednictvím IOL o téměř 50 %.

Internet OnLine, internetová jednotka Českého Telecomu, zaznamenal v porovnání se stejným obdobím roku 2001 zvýšený nárůst surfujících v celosvětové síti o téměř 50 %. Lidé využili možností moderního komunikačního nástroje a posílali svým známým novoroční blahopřání i přes celosvětovou síť.

První den roku se pohybovalo na síti, připojeno přes INTERNET OnLine, v jeden okamžik až 6000 uživatelů. Podle statistik nastal vrchol dne kolem 21:00 hodiny.

V prvních minutách Nového roku si na internetu přiťuklo téměř 1000 surfujících. S přibývajícími minutami se počet současně připojených zvyšoval, až ve večerních hodinách dosáhl již uvedeného maxima.

I poslední den v roce lidé využili možnost zaslat poslední e-maily, a tak během oslav celého dne se připojovali celkem rovnoměrně. Výrazný nárůst byl zaznamenán na začátku večera, kdy se náhle zvýšil provoz 3 x.

Operátoři Internet OnLine nezaznamenali zvýšený provoz na Call centru, počet volání byl minimální a nepřesáhl 20 % zatížení.

V porovnání se statistikami z minulého roku se neustále zvyšuje počet lidí, pro které se internet stává nejen důležitým zdrojem informací, ale i velmi rychlou komunikační cestou. Podle grafů návštěvnosti, které byly vyhodnoceny, jsou křivky v jednotlivých časových úsecích shodné s grafy za stejné období v minulém roce, je však zaznamenán výrazně zvýšený počet uživatelů.

 www.iol.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 3. ledna 2002 - čtvrtek